Ako si zlepšiť šance na prijímacích pohovoroch na univerzitu? - scandinavianstudy.sk
Výber univerzity

Ako si zlepšiť šance na prijímacích pohovoroch na univerzitu?

Čo je najdôležitejším kritériom prijatia? Je to prospech? Je to angličtina? Alebo je to len časť úspešného zvládnutia prijímacích skúšok?

Na školách v zahraničí sa na väčšinu odborov nerobia typické prijímacie skúšky. Výnimkou sú snáď len umelecké školy či medicína. Priemer známok je dôležitý tak ako aj u nás, ale ďalšími faktormi na prijatie sú znalosť angličtiny, motivácia k štúdiu, pracovné skúsenosti, mimoškolské aktivity a cestovateľské skúsenosti. To už znie lepšie, čo poviete?

Pripravte si k prihláške diplomy, potvrdenia z praxe, dobrovoľníctvo, ocenenia či kurzy. Všetky relevantné dokumenty sa budú dať zužitkovať.

Čo sa týka anglického jazyka, prevažná väčšina napr. dánskych škôl uznáva anglický certifikát OOPT. Test je zhruba na úrovni B2-C1. Na niektoré univerzity je nutné mať oficiálny certifikát, ako je napríklad CAE, IELTS alebo TOEFL. Tieto „vyššie“ certifikáty sú samozrejme dostatočnou výhodou v prijímacom konaní pre všetky školy vo vašom výbere.

Ďalšie veľmi dôležité body v prijímacom konaní dostanete za skvelý motivačný list. Ten je pravdepodobne vašim najdôležitejším dokumentom (platí hlavne pre bakalárske odbory). Školy sa rozhodujú na základe motivačného listu, či vás pozvú na pohovory, ktoré sú buď cez Skype alebo osobne. Motivačný list je jedným z prvých dokumentov, s ktorým príde škola do styku. Musí ich dostatočne zaujať, aby sa o vás chceli dozvedieť viac. Pohovor prebieha skôr v neformálnom duchu, takže môžete očakávať uvoľnenú atmosféru.

Čo si na pohovor pripraviť? Hlavne to, čo im chcete o sebe povedať. Kto ste, čo chcete dosiahnuť, prečo práve daná škola a odbor vám k tomu môže napomôcť, čo vás k tomu všetkému vedie. Pri pohovore je dobré držať sa jednej zásady. Keďže sa s protistranou vidíte/počujete asi prvý a pravdepodobne aj posledný krát, nie je dôležité to, čo im o sebe poviete, ale najmä to, ako im to poviete. Po absolvovaní pohovoru sa škola vyjadrí, či vás prijme alebo nie, a celé prijímacie konanie je na konci.

No a potom vám už len stačí úspešne zmaturovať, nájsť v sebe odvahu, vybaviť si ubytovanie a môžete kupovať letenku!