FAQ BREXIT - Ako ma ovplyvní pri štúdiu vo Veľkej Británii? - scandinavianstudy.sk
Stredné školy v zahraničí

FAQ BREXIT – Ako ma ovplyvní pri štúdiu vo Veľkej Británii?

Je leto 2020 a konečne vieme, ako Brexit ovplyvní súčasných a budúcich EU študentov, žijúcich vo Veľkej Británii. Vláda rozhodla, že od septembra 2021 budú pre EÚ študentov platiť rovnaké podmienky, ako pre „overseas“ študentov. 

Už v UK nejakú dobu študujem, alebo nastupujem v septembri 2020, ako sa ma to týka?

Pokiaľ už vo Veľkej Británii vysokú školu študujete, alebo budete v septembri začínať, v najbližšej dobe sa vás rozhodnutie vlády nijako netýka! Brexit vojde do platnosti 1. januára 2021. Po dobu nasledujúcich 5 rokov budete študovať za rovnakých podmienok, ako doteraz (rovnako ako UK / home študenti). Výška školného bude stále 9250 libier – rok, budete mať naďalej nárok na študentskú pôžičku, ktorá vám pokryje školné a splácať ju budete, za rovnakých podmienok, ako teraz. Táto dohoda sa volá EU Pre-settlement Scheme. Počas tých 5 rokov sa budete môcť prihlásiť na magisterský alebo doktorandský odbor a budú pre vás platiť pred-brexitové podmienky, rovnaké školné aj vládne pôžička. Pracovné podmienky sa pre vás tiež nemenia – nebudete potrebovať víza. Čo sa stane po uplynutí spomínaných 5 rokov? To sa ešte nevie a všetci čakáme na vyjadrenie britskej vlády. Aby pre vás aj po Brexite všetko toto aj skutočne platilo, do 31. decembra 2020 sa musíte prihlásiť do spomínaného schémy: EU Pre-settlement Scheme. Potrebujete k tomu mať biometrický pas a adresu vo Veľkej Británii. Nemusíte byť študenti, nemusíte byť zamestnaní, ale musíte v UK žiť.

Mám v pláne nastúpiť na vysokú školu v Británii vo februári 2021, ide to ešte?

IDE TO! Nástup vo februári stále spadá do školského roku 2020/2021. To znamená, že pre vás bude platiť nižšie školné 9250 libier  (rok a máte nárok na vládne študentskú pôžičku). Šancu majú teda tí, ktorí už majú maturite, prípadne budú mať maturite v septembri 2020. Háčik je v tom, že pre vás stále platí podmienky EÚ Pre-settlement scheme a je nutné sa zaregistrovať do 31. decembra 2020 – musíte v tom čase teda už žiť vo Veľkej Británii. Je teda potrebné myslieť na prihlášku s dostatočným predstihom, aby ste sa stihli včas do Británie presťahovať. Veľa škôl otvára odbory od februára 2021 a čím skôr sa přihásíte, tým skôr budete vedieť, či a kam ste prijatí. Šance na prijatie sú v každom prípade veľmi vysoké a ak ste doteraz váhali, bude to vaša posledná šanca, ako využiť výhodné študentské podmienky! Ak vás táto možnosť láka, neváhajte sa na nás čo najskôr obrátiť, preberieme s vami všetko potrebné!

Čo ak si sa plánoval hlásiť až na september 2021?

Ak budete maturovať v máji 2021 a nástup na vysokú školu vám pripadá na september 2021. EÚ študenti budú od septembra 2021 v rovnakej kategórii ako „overseas“ študenti a to znamená vyššie školné (10 000+ libier ).  Jedinou s možnosťí na financovanie budú štipendiá. O štipendium si môžu zažiadať všetci mezinároční študenti, ktorí spĺňajú podmienky. Každá škola ich ponúka niekoľko a sú pre študentov, ktorí buď excelujú akademicky, alebo sa venujú  nejakému športu na vrcholovej , resp. profesionálnej úrovni. Ak si ale myslíte, že by ste mali šancu také štipendium získať, starostlivo si prečítajte, aké kritériá by ste museli u vybranej školy splniť a radi vám poradíme, s čím budeme môcť! 🙂 O ďalších novinkách týkajúcich sa štúdia vo Veľkej Británii vás budeme samozrejme informovať. krásny deň, Scandinavian study

Všetko podstatné a dopodrobna vysvetlené nájdeš vo videu nižšie.