Brexit a jeho vplyv na poskytnutie študentskej pôžičky pre slovenských študentov v U.K.

„BREXIT“

„BREXIT“ nemá vplyv na poskytnutie študentskej pôžičky v UK pre študentov z E.Ú.!

Študenti pochádzajúci z E.Ú., ktorí sa budú hlásiť na univerzity vo Veľkej Británii s nástupom v roku 2019, budú mať aj naďalej prístup k systému financovania v nezmenenej podobe.

Čo sa týka samotného vystúpenia Británie z E.Ú. V nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia obávať zmeny ich statusu. To ani ďalších zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od Britskej vlády.

Viaceré univerzity či už v Anglicku, Walese či Škótsku vydali samostatné vyhlásenie. Zaväzujú sa v ňom, že aj v prípade, že nastane tzv. BREXIT a odchod Británie z UK, nebudú meniť spôsob financovania pre študentov. To platí pre študentov ktorý na škole už v tej dobe študujú, resp. sú už prijatí.

Jednoducho povedané, za podmienok, za ktorých na univerzitu študenti pochádzajúci z E.Ú. na univerzity v Británii nastúpia aj doštudujú!

„The decision will mean that students applying to study from 2019 will not only be eligible for the same funding and support as they are now, but that their eligibility will continue throughout their course, even if the UK exits the European Union during that period.

International students make an important contribution to our world-class universities, and we want that to continue. This latest assurance that students applying to study next year will not only be eligible to apply for student funding under current terms, but will have their eligibility maintained throughout the duration of their course, will provide important stability for both universities and students.“ Universities Minister Jo Johnson.