Domi - Rozdiel medzi slovenskými a zahraničnými VŠ - scandinavianstudy.sk

Domi – Rozdiel medzi slovenskými a zahraničnými VŠ

Keď som bola v maturitnom ročníku tak som sa rozhodla študovať na Slovenskej vysokej škole. V septembri som nastúpila, ale už po pár mesiacoch som zistila, že to nebude celkom pre mňa. A tak som štúdium prerušila a odišla do Dánska na vysokú školu. Tie rozdiely boli obrovské. Prvý rozdiel, ktorý som zaregistrovala bolo, že sme si s všetkými profesormi tykali a oni sa k nám správajú ako k svojim kamarátom alebo známym.

V triede vládla veľmi neformálna atmosféra a otvorená diskusia. Druhý šok pre mňa prišiel, keď nám povedali, že knihy na prednášky dostaneme vo formáte PDF a nemuseli sme so sebou ťahať niekoľko 500-stranových učebníc.

Na niektoré predmety sme ani knihy nepotrebovali a učitelia nám materiály buď posielali alebo nám ich dávali na našu stránku, na ktorú mali prístup všetci študenti. To ma privádza k ďalšiemu rozdielu, a to, že v Dánsku má študent prístup k všetkým materiálom online a stále. Takže ak sa stane, že študent musí z akéhokoľvek dôvodu vynechať prednášku tak nemusí obháňať všetkých spolužiakov, aby si zohnal poznámky. K materiálom z ktoréhokoľvek predmetu sa dá dostať hocikedy aj po uplynutí semestra.

V prípade, že študent materiálom nerozumie alebo ich potrebuje dovysvetľovať tak nie je problém profesorovi napísať mail, alebo si dohodnúť osobné stretnutie. Na maily profesori odpovedajú v ten istý deň, a ak nie tak v ten nasledujúci určite. Takže k odpovedi sa študent dopracuje v čase keď ju naozaj potrebuje a nie až keď si profesor nájde čas.

Ďalšou zmenou, na ktorú som si musela zvyknúť bolo, že všetko prebiehalo online. Bol to úplny protipól ako na slovensku kde vyplníte aspoň 3 formuláre každý semester. A keď už aj niečo náhodou je online tak systém je zväčša pomalý a neprehľadný. Na predmety v Dánsku sme sa prihalsovali online, rozvrh sme mali online, skúšky sme mali online a ešte aj hodnotenie skúšok sme dostali online. Nebolo treba nikam chodiť a doniesť nejaké papiere.

Spôsob výučby je tiež úplne iný. Na škole sme pracovali na reálnych problémoch, kde nám skutočné firmy poslali zadania, ktoré boli odvodené z nejakého ich problému, ktorému oni čelili a my sme ho riešili. Nebolo treba nič memorovať a opakovať teoretické formulky. Na projektoch sme boli rozdelení do malých skupín po piatich a mali sme vyhradený čas počas hodiny, aby sme sa mohli venovať tomu danému problému.

Prednášky v zahraničí neboli vôbec povinné a práca sa dala spraviť aj z domu. Preto štúdium v zahraničí ponúka flexibilitu a možnosť využívať veci, ktoré sa naučíš v škole priamo na reálnych situáciách ktoré sa dejú konkrétnym firmám.

Myslím si, že škola v Dánsku ma naozaj dobre pripravila na môj ďalší pracovný život.