Hodnotu pridávajúce vzdelanie - scandinavianstudy.sk
Studium v UK

Hodnotu pridávajúce vzdelanie

Naše prostredie, spoločnosť, ekonomika a samotný pracovný trh sa menia. Prirodzeným vývojom sme prešli od poľnohospodárstva, cez priemysel až po sektor služieb. Služby ako cieľové zamestnanie dosahujú svoj vrchol, keď vďaka technológiám si čoraz viac úkonov realizujú samotný zákazníci (Tesco, Amazon, Uber, Airbnb, Fiverr, Google, atp). Vchádzame do nového sveta (sektoru), ktorý je stále ešte neznámy. Obsah a forma vzdelávania u nás, je výsledkom reforiem panovníčky Márie Terézie a zmien, ktoré prinieslo 20. storočie. Vzdelávanie v minulosti bolo trvalejšie, ľudom vydržalo fakticky až do smrti, dnes to už neplatí. Nie je zaručené, že bude žiadané aj v ére pred nami a vzdelávanie sa bude musieť jednoznačne prispôsobiť.

Inými slovami, vzdelávanie nemôže ostať fixné a svet okolo sa zmení. Schopnosť prispôsobiť sa je kľúčová a pri vzdelaní to platí rovnako.

Vzdelanie z minulosti na cestu do budúcnosti nestačí.

Nevieme, aké činnosti budú v blízkej budúcnosti žiadané. Nevieme, aký spôsob ekonomického správania bude nasledovať po službách. Technológie, ktoré prichádzajú, nie len že robia veci lepšie a rýchlejšie, ale robia ich celkom inak. Robia nové veci – čaká nás skoková zmena. Tvoja odpoveď na akceleráciu spoločenskej zmeny, môže byť práve vzdelávanie adekvátne potrebám, ktoré nanovo vzniknú.

Žiaľ na Slovensku, nie sme ani vo fáze pochopenia faktu, že nastáva dramatický rozchod medzi tým, čo univerzita ponúka a medzi tým, čo jej užívateľ (študent) potrebuje.

Čo je zmyslom vzdelania?

Jedným s cieľov vzdelania je napríklad, aby si absolvent našiel, alebo vytvoril pracovnú pozíciu, aby pridával hodnotu. Určite súhlasíš, že by vzdelávanie nemalo hodnotu minimálne uberať. Žiaľ, tisícky slovenských absolventov končia každoročne či už ako nezamestnaní, zamestnaní mimo odboru, zamestnaní dočasne, či v prácach, pri ktorej dosiahnutú kvalifikáciu nepotrebujú. Vzdelávanie musí viesť ku kvalitatívne lepšiemu životu, ak k nemu nevedie, nemá význam kaziť mladým ľuďom životy.

Vzdelávanie musí byť v priamom vzťahu s tým, čo je potrebné pre hodnotu pridávajúcu sféru – ekonomika. Prenesene a zjednodušene: ak na našich univerzitách stále učíme formou memorovania „kuchárske recepty“, tak v zahraničí ťa cez metódu tzv. Problem Based Learning, naučia „ako variť“ (pridávať hodnotu).

Stojíme na prahu kvalitatívnej revolúcie aj vo vzdelávaní a máš dve možnosti. Buď budeš na zmenu čakať na škole u nás doma (a eventuálne sa niekedy dočkáš), alebo do nej skočíš rovnými nohami už dnes, na univerzite v Dánsku, Británii, či v Holandsku.

Roman, Scandinavian study

Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVDánsku