Hodnotu pridávajúce vzdelanie - Problem Based Learning - scandinavianstudy.sk
IB International Baccalaureate

Hodnotu pridávajúce vzdelanie – Problem Based Learning

Naše prostredie, spoločnosť, ekonomika a samotný pracovný trh sa menia. Prirodzeným vývojom sme prešli od poľnohospodárstva, cez priemysel až po sektor služieb. Vďaka technológiám si čoraz viac úkonov realizujú samotný zákazníci (Tesco, Amazon, Uber, Airbnb, Fiverr, Google, atp). Avšak služby ako cieľové zamestnanie dosahujú svoj vrchol (2021).  Vchádzame do nového sveta, ktorý je stále ešte neznámy.

Vzdelanie z minulosti na cestu do budúcnosti nestačí – Obsah a forma vzdelávania u nás, je stále skôr výsledkom reforiem panovníčky Márie Terézie ako zmien, ktoré prináša 21. storočie. Vzdelávanie v minulosti bolo trvalejšie, ľudom vydržalo fakticky do smrti.

Dnes to už neplatí. Nie je zaručené, že bude žiadané aj v ére pred nami a vzdelávanie sa bude musieť jednoznačne prispôsobiť. Schopnosť prispôsobiť sa je kľúčová. Vzdelávanie nemôže ostať fixné a svet okolo sa zmení.

Nevieme, aké činnosti budú v blízkej budúcnosti žiadané. Nevieme, aký spôsob ekonomického správania bude nasledovať po službách. Technológie, ktoré prichádzajú, nie len že robia veci lepšie a rýchlejšie, ale robia ich celkom inak. Čaká nás skoková zmena.

Naša odpoveď na akceleráciu spoločenskej zmeny, môže byť práve vzdelávanie adekvátne potrebám, ktoré nanovo vzniknú. Žiaľ na Slovensku, nie sme ani vo fáze pochopenia faktu, že nastáva dramatický rozchod medzi tým, čo univerzita ponúka a medzi tým, čo jej užívateľ (študent) potrebuje.

Čo je zmyslom vzdelania? – Jedným s cieľov vzdelania je napríklad, aby si absolvent našiel, alebo vytvoril pracovnú pozíciu, aby pridával hodnotu. Určite sa dohodneme, že by vzdelávanie nemalo hodnotu minimálne uberať. Žiaľ, tisícky slovenských absolventov končia každoročne či už ako nezamestnaní, zamestnaní mimo odboru, zamestnaní dočasne, či v prácach, pri ktorej dosiahnutú kvalifikáciu nepotrebujú.

Vzdelávanie musí viesť ku kvalitatívne lepšiemu životu, ak k nemu nevedie, nemá význam kaziť mladým ľuďom životy.

Problem Based Learning – Vzdelávanie musí byť v priamom vzťahu s tým, čo je potrebné pre hodnotu pridávajúcu sféru – ekonomika. Prenesene a zjednodušene: ak na našich univerzitách stále učíme formou memorovania „kuchárske recepty“, tak v zahraničí ťa cez metódu tzv. Problem Based Learning, naučia „ako variť“ (pridávať hodnotu).

Stojíme na prahu kvalitatívnej revolúcie aj vo vzdelávaní a študenti majú dve možnosti. Buď budú čakať na zmenu na škole u nás doma, alebo do nej skočia rovnými nohami už dnes, na univerzite v Dánsku, Fínsku, Británii, či v Holandsku.

Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVDánsku