Hodnotu pridávajúce vzdelanie - "Problem Based Learning" - scandinavianstudy.sk
IB International Baccalaureate

Hodnotu pridávajúce vzdelanie – „Problem Based Learning“

Spoločnosť, ekonomika a pracovný trh sa menia. Prirodzeným vývojom si ľudia prešli od poľnohospodárstva, cez priemysel až k sektoru služieb. Vďaka technológiám si čoraz viac úkonov realizujeme sami ako koncový zákazníci (Tesco, Amazon, Uber, Airbnb, Fiverr, Google, atp).

Služby ako cieľové zamestnanie dosiahli vrchol v rokoch pred pandémiou (2020). Vchádzame do nového sveta, ktorý je stále ešte neznámy.

Vzdelanie z minulosti na cestu do budúcnosti nestačí! Obsah a forma vzdelávania u nás doma, je skôr výsledkom reforiem panovníčky Márie Terézie ako zmien, ktoré prináša 21. storočie. V minulosti bolo vzdelanie trvalejšie, ľudom vydržalo fakticky do smrti. Dnes to už neplatí. Nie je zaručené, že to čo vás škoal naućí dnes, bude žiadané aj v ére pred nami. Vzdelávanie sa bude musieť jednoznačne prispôsobiť – nemôže ostať fixné a svet okolo sa zmení.

Nevieme, aké činnosti budú v blízkej budúcnosti žiadané. Nevieme, aký spôsob ekonomického správania bude nasledovať po službách. Technológie, ktoré prichádzajú, nie len že robia veci lepšie a rýchlejšie, ale robia ich celkom inak. Čaká nás skoková zmena. Naša odpoveď na akceleráciu spoločenskej zmeny, môže byť práve vzdelávanie adekvátne potrebám, ktoré novo vzniknú. Žiaľ na Slovensku (ani v ČR), nie sme ani vo fáze pochopenia faktu, že nastáva dramatický rozchod medzi tým, čo univerzita ponúka a medzi tým, čo jej užívateľ (študent) potrebuje.

Jedným s cieľov vzdelania je, aby si absolvent našiel, alebo vytvoril pracovnú pozíciu – aby pridával hodnotu. Žiaľ, tisícky slovenských a českých absolventov končia každoročne či už ako nezamestnaní, zamestnaní mimo odboru, zamestnaní dočasne, či v prácach, pri ktorej dosiahnutú kvalifikáciu nepotrebujú.

Vzdelávanie musí viesť ku kvalitatívne lepšiemu životu. Ak k nemu nevedie, nemá význam kaziť mladým ľuďom životy.

Hodnotu pridávajúce vzdelanie musí byť v priamom vzťahu s tým, čo je potrebné pre hodnotu pridávajúcu sféru – pre ekonomiku. Prenesene a zjednodušene: ak na našich univerzitách stále učíme formou memorovania „kuchárske recepty“, tak v zahraničí ťa cez metódu tzv. Problem Based Learning, naučia „ako variť“ (pridávať hodnotu).

Stojíme na prahu kvalitatívnej revolúcie (aj) vo vzdelávaní a ako študenti máte dve možnosti: (1) buď budete čakať na zmenu na univerzitách u nás doma, (2) alebo do nej skočíte rovnými nohami už dnes – bezplatne na univerzite v Dánsku, Fínsku, možno v Holandsku, alebo napríklad dištančne za redukované školné v Británii.

držíme Vám palce, Tím Scandinavian study

Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVDánsku