Interview - Porovnanie štúdia na Slovensku a v zahraničí - scandinavianstudy.sk
Studium v UK

Interview – Porovnanie štúdia na Slovensku a v zahraničí

Podľa všeobecnej mienky je štúdium v zahraničí lepšie, kvalitnejšie a prínosnejšie do života. No, v čom spočívajú konkrétne rozdiely medzi vzdelaním na Slovensku a v zahraničí? Aby sme vám dali tú najpresnejšiu odpoveď, vyspovedali sme 2 šikovných študentov, Ondreja (O) a Majku (M). Obaja pochádzajú z Trnavy a momentálne sú vo 4. semestri ich štúdia. Ondrej študuje Hospodársku informatiku na Slovensku a Majka sa zamerala na International Business s mandarínskou čínštinou na univerzite vo Veľkej Británii. Prečítajte si, v čom sa líši ich štúdium.

1. Prečo ste sa rozhodli pre svoju univerzitu?

O: Pre jej blízkosť (stále Slovensko) a špecializáciu (ekonomické zameranie + informatika).

M: Výber medzi slovenskými VŠ sa mi nepáčil. Hľadala som teda v zahraničí a hlavne odbor, ktorý by kombinoval štúdium ekonomického odvetvia a čínsky jazyk. Školy v anglicku s týmito kritériami spĺňali len 2 školy. Zvíťazila lepšia ponuka.

2. Ako vyzerá váš bežný deň na univerzite?

O: Do školy dochádzam väčšinou priamo na seminár/prednášku. Čas medzi vyučovaním trávim buď učením, alebo prípravou prác. V škole sa nezdržiavam a zúčastňujem sa minima školských aktivít.

M: Predmetov nie je až tak veľa – mám 4 a tie sa skladajú z prednášky a tutoriálových skupín. Vstávam okolo 10, idem na hodiny, do knižnice a naspäť domov. Medzitým mám dostatok voľného času, ktorý trávim najčastejšie pozeraním seriálov.

3. Aké flexibilné je vaše štúdium?

O: Na mojej univerzite má každý študent školou vytvorený rozvrh na základe zaradenia do programu/ krúžku. V každom semestri sa vyberajú jedine voliteľné a povinne voľiteľné predmety. Realitou však je, že na výber je často len jeden povinne voliteľný predmet. Ak chce ísť študent podľa individuálneho plánu, musí to najprv prekonzultovať so študíjnym oddelením univerzity a ani potom nie je isté, že mu to bude dovolené.

M: Predmety mám stanovené školou, v neskorších ročníkoch je ale aj pár voliteľných predmetov. Ide väčšinou o výber medzi jazykom a ekonomickým predmetom. Avšak počas výmenného pobytu mám voľnejšiu ruku vo výbere. Mala by som sa ale ako tak pridržiavať svojho odboru.

4. Akou formou u vás prebieha vyučovanie/prednášky?

O: Väčšina prednášajúcich sprevádza prezentáciu výkladom. Otázky a dotazy študentov sa riešia pošas konzultačných hodín alebo seminárov.

M: Každý predmet sa skladá z prednášky a tutoriálu, kde sa učivo podrobnejšie vysvetlí na praktických príkladoch. Tutoriálové skupiny sú interaktívnejšie keďže prebiehajú v menšom kruhu študentov. Prednášky väčšinou bývajú 1h týždenne a tutoriál 1-2h týždenne.

5. Ako hodnotíte prístup profesorov?

O: To záleží samozrejme od profesora. Stretol som sa s profesormi, ktorí výučbu brali seriózne, boli profesionálni. Niekorí boli dokonca ochotní sa stretnúť aj v rámci svojho voľného času, pokiaľ bolo treba niečo prekonzultovať, pomôcť s projektom atď. Na druhej strane som mal na seminári vyučujúcich, ktorí nemali záujem nikoho reálne nič naučiť, len sa vyburovali na študentoch.

M: Prístup a prístupnosť sa mi veľmi páči. Je vidieť, že profesori sú tu pre študentov kedykoľvek. Komunikácia prebieha hlavne cez webstránku školy, ďalej cez e-maily, máme vytvorené WhatsApp skupiny, k dispozícii sú aj ich telefónne čísla a je možné ich navštíviť takmer kedykoľvek v ich kancelárii (ak práve neučia).

6. Z akých častí sa skladá vaša známka za predmet?

O: Najväčšiu váhu má skúška, zväčša písomná. Tá tvorí zhruba 60% až 70% výslednej známky. 20% až 30% tvorí buď zápočet alebo individuálne projekty. Zvyšných 10% až 20% pozostáva zo seminárnych prác alebo menších projektov.

M: Niektoré predmety sa známkujú čisto prácou na hodine a písomkami počas semestra. Iné majú záverečnú skúšku a tá tvorí zväčša 50% celkovej známky. Zvyšok je práca počas semestra, t.j. testy, eseje, prezentácie, reporty…

7. Ako sa dostávate k materiálom na učenie?

O: Vačšinu materiálov mám od starších študentov, to sa týka kníh, poznámok a praktík. Časť materiálov mám pozdieľanú od ostatných študentov v ročníku. Vo väčšine prípadov profesori poskytujú sylaby a odkazy na knihy.

M: Ak je k predmetu určená kniha, vždy je dostupná aj v knižnici alebo v elektrickej forme. Ďalej máme prístup k online databáze rôznych článkov, online kníh, a rôznych stránok, z ktorých môžeme čerpať.

8. Kde sa najčastejšie učíte? Máte na univerzite na to určené priestory?

O: V škole máme niekoľko zón vyhradených na učenie, ako aj na väčšine ubytovacích domov univerztiy. Ja osobne preferujem štúdium osamote, takže sa učím doma, alebo v okolí bydliska. Keďže do školy cestujem denne, využívam aj čas strávený vo vlaku na učenie.

M: Učiť sa dá aj v knižnici, v kaviarňach na kampuse, rôznych oddychových zónach… Ja sa najlepšie sústredim vo svojej izbe, kde som nerušená, prípadne neskoro v noci v prázdnej knižnici.

9. Máte možnosť ísť počas univerzity na stáž alebo na Erasmus?

O: Moja univerzita podporuje viacero pogramnov, ktoré umožňujú štúdium v zahraničí. Najviac propagovaný je Erasmus+. Ja som z osobných dôvod ešte nebol na stáži, avšak pošas inžinierskeho štúdia by som chcel využiť možnosť študovať semester na zahraničnej univerzite.

M: Moje štúdium je 4-ročné, s tým že v 3. ročníku je povinná stáž alebo výmenný pobyt. Taktiež je možné ísť študovať do sveta aj počas 2. ročníka, čo je veľmi odporúčané. V takomto prípade môže študent za svoje štúdium navštíviť aj 3 rôzne krajiny.

10. Rozmýšľali ste niekedy nad štúdiom na Slovensku/v zahraničí a kebyže si máte dnes znovu vybrať, rozhodli by ste sa inak?

O: Počas toho, ako som si vyberal školu som zvažoval aj zahraničné univerzity. Nakoniec som si však vybral školu v Bratislave, pre jej blízkosť a hodnotenia. S odstupom času by som si ju pravdepodobne vybral znovu, kvôli jej špecifickému zameraniu a jednoduchosti štúdia, ktoré mi dovoľuje pracovať popri škole.

M: Slovenská voľba univerzít ma už zo začiatku veľmi neoslovila. Možnosti, aké mi ponúka táto univerzita, sa mi neskutočne páčia a otvárajú mi úplne iný svet plný možností. Ak by som si mala znovu vybrať, vyberiem si presne to isté.