Keď sa lámu kosti, formuje sa charakter. - scandinavianstudy.sk
Studium v Britanii

Keď sa lámu kosti, formuje sa charakter.

Sú vlastnosti s ktorými sa rodíme. Kognitívne zručnosti, ktoré mozog používa prirodzene. Premýšľanie, čítanie, učenie alebo zapamätanie. Tieto vlastnosti si môžeme vedome zlepšovať, ale sú viac menej dispozične dané.

Na druhej strane sú nonkognitívne zručnosti. To sú tie, na ktoré chceme a môžeme zatlačiť. To sú vlastnosti, ktoré napr. najlepšie pomenujú rodičia keď sa im deti vrátia po dlhšom pobyte v zahraničí domov a dajú sa zhrnúť vetou: “ Odišla od nás šedá myška a vrátila sa nám sebavedomá žena”. Sú to výdrž, asertivita, sebavedomie, rozhodovanie, leadership, interpersonálne a komunikačné zručnosti, pracovné návyky, flexibilita, adaptabilita etc. Tieto vlastnosti sú kľúčové v súkromnom a pracovnom živote.

Práve oni ľudí delia na tých, čo chcú mať a tých, čo majú, na tých čo chcú byť a tých čo sú. Nedajú sa kúpiť. Nedajú sa dediť. Nedajú sa ukradnúť ani privlastniť. Každú jednu si treba zaslúžiť v situáciách, kedy sa ide na dreň, keď sa lámu kosti a keď sa formuje charakter.

Ak by bolo všetko a vždy jednoduché, nikdy by sme sa nič nenaučili. V prípade odchodu do zahraničia to platí dvojnásobne. Keď sa vedome rozhodneme prekročiť naše osobné hranice, máme tendenciu očakávať zmenu k lepšiemu. Často príde nepríjemné prebudenie v podobe situácií, v ktorých sa formuje charakter. Pecka medzi oči. Nie je to tak, ako mi tvrdili, je to inak…je to celé zle!  Zrazu zodpovedný sami za seba.  Všetko je na mne. Jediný, koho môžem obviňovať som opäť len ja sám…no že som sa dal na to vôbec nahovoriť.

Môžes zavolať domov, no oni sú tisíc kilometrov ďaleko. Si tu a teraz. V tom blbom Londýne, v tej blbej Kodani, v tom blbom Berlíne, na konci sveta.  V exkrementoch až po uši,  treba riešiť práve toto, tu a teraz.

No ver mi, to je presne to čo chceš! Spoznať svoje limity, nastaviť si zrkadlo. Nie niekde po 25 km na bajku za mestom, či na hodine Fit Crossu. Ale na sebe a vo svojom každodennom živote. Zistiť kto a aký si. A zistiť poprípade aj to, že to všetko čo si si o sebe doteraz myslel, nemusí byť až tak pravda.

Bude to chcieť tvrdú prácu, vytrvalosť, obetovanie sa. Úspech nie je náhoda a život nie je kamarát! Je tomu už tak dávno a už sme zabudli. Svet je džungľa. Buď budeme bojovať alebo utečieme.

Hlavne sa nenechať zjesť!