Kultúrny šok - śtudium v zahraničí so Scandinavian study
Studium v Anglicku

Kultúrny šok

Pobyt mimo svojho domova a naučených situácií zvláda každý inak.

Kultúrny šok je psychický, čiastočne aj fyzický “prerod” spôsobený zmenou životného a kultúrneho zázemia na určitú dobu. Najlepšie pozorovateľný je pri dlhodobom pobyte mimo domova. Prejavy kultúrneho šoku sú veľmi individuálne. Závisia od osobnostného nastavenia človeka, od konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitol, od času ako dlho v nej bude, od spoločenstva, v ktorom sa vyskytuje, od úloh, ktoré plní, od jeho/jej sociálnych i komunikačných kompetencií a podobne.

Nadšenie – Nastáva hneď po príchode do nového prostredia. Nadšenie vyvoláva takmer všetko. Odlišné správanie ľudí, odlišné návyky, jedlo, životný štýl, počasie, objavovanie všetkého nového a doposiaľ nepoznaného. Zvyčajne sa jedná o najkratšiu z častí (trvá približne 3-4 týždne).

Otrávenie – Jedná sa o najhoršiu fázu zo všetkých. Práve v tejto nastáva prerod, ktorý sa v ďalších fázach už iba kryštalizuje. Všetky veci, ktoré spočiatku spôsobovali nadšenie, začnú teraz neskutočne liezť na nervy. Od prejavov ľudí, cez televízne programy až po cudzí jazyk, v podstate všetko, čo je iné ako doma.

Zvykanie si – Dĺžka je iba o niečo dlhšia ako pri prvej časti. Pravdepodobne ide o časť najpríjemnejšiu. Postupne sa s vecami, ktoré nás ešte nedávno žrali, vyrovnávame, zžívame sa v kultúrou, prijímame zvyky a stávame sa časťou miestnej kultúry.

Multikultúrny človek – Nastáva kompletný prerod s neobmedzenou dĺžkou. Stáva sa z nás človek, ktorý sa zžil a pochopil cudziu kultúru a popri tom má stále v sebe zakódovanú tú vlastnú. Kedykoľvek sa vrátime do danej kultúry, sme schopní prepnúť a žiť s miestnymi obyvateľmi.

Obrátený kultúrny šok – Nastane po návrate domov, do našej pôvodnej kultúry. Trvá dohromady cca. 1 mesiac. Počas tohto mesiaca prebehnú všetky vyššie menované fázy, v kratšom čase a menšej intenzite. Až po dovŕšení tejto piatej časti sa človek stane skutočne multikultúrny.