Marcela - Rozdiel medzi štúdiom u nás a v zahraničí? - scandinavianstudy.sk
Studium v Britanii

Marcela – Rozdiel medzi štúdiom u nás a v zahraničí?

Nikdy som nebola šťastnejšia z môjho rozhodnutia ísť do Dánska“, boli presne moje myšlienky, keď som sa po dlhšom čase stretla s mojimi bývalými spolužiakmi zo strednej školy, ktorí sa rozhodli ostať na Slovensku a vypočula si ich skúsenosti z vysokej školy.

Z ich rozprávania mi bolo jasné, že ak sa rozhodnete pre vysokú školu na Slovensku, je to ako keby ste pokračovali na strednej škole ďalších 3 – 5 rokov. Máte síce možnosť študovať predmety, ktoré vás skutočne bavia, ale systém je stále rovnaký. A je to dokonca, ten istý systém akým boli učení vaši rodičia!

Povedala by som, že hlavný rozdiel medzi štúdiom u nás a v zahraničí je dôraz na teóriu vz. prax. Na Slovensku je študent v podstate odkázaný na memorovanie toho, čo sa od neho vyžaduje a ak tak urobí, prešiel skúškou. To to je jednak neefektívny spôsob výučby, pretože ak naučená téma nie je osvojená je po krátkom čase zabudnutá a hodiny strávené nad knihami sú úplne zbytočné, a po druhé profesora nezaujímajú žiadne názory, nápady a postrehy študenta.

Kdežto školstvo v zahraničí sústreďuje štúdium na prax, je to takzvaná problémovo-orientovaná výuka. Čo to v praxi znamená? To, že na univerzitách sa pracuje na reálnych prípadoch zo života. U mňa na Marketingu sa napr. spolupracuje s reálnymi firmami a spoločne sa hľadajú riešenia ich problémov alebo nové nápady na dosiahnutie ich cieľov, počas ktorých sa využívajú teórie a modely naučené na prednáškach. Tak sa kladie veľká váha  práve na tie nápady študentov a rozvíja sa ich kreativita. Čo je ďalej typické pre štúdium v Dánsku je, že učitelia sú neformálni, prostredie škôl je moderne vybavené a vyučovacie metódy sú veľmi efektívne a založené na pracovaním v skupinách, tzv. „study groups“. No a keďže, ako som podotkla, sa veľká váha prikladá na prax, už počas školy máte možnosť ísť si vyskúšať ako sa pracuje vo vybratom odbore a študenti preto majú možnosť si vybrať stáž kdekoľvek na svete!

Takže ak ešte stále váhate, príďte sa porozprávať s členmi Scandinavian Study, ktorí Vám s radosťou zodpovedajú akékoľvek otázky. 😊