Monika - Čo ti dá štúdium v zahraničí? - scandinavianstudy.sk
Studium v UK

Monika – Čo ti dá štúdium v zahraničí?

Dnes je celkom bežné, že takmer všetci vysokoškoláci majú možnosť ísť ,,na Erasmus‘‘, resp. ísť na jeden semester do zahraničia, chodiť na partnerskú univerzitu a absolvovať tam časť predmetov. Erasmus je síce super a ak túto šancu máš, moja rada znie: Choď do toho! No, ak sa považuješ za väčšieho dobrodruha, zvedavca alebo len jednoducho túžiš po lepšom vzdelaní, mám tu pre teba 5 dôvodov, prečo by si sa mal pre túto cestu rozhodnúť.

1. Spoznáš nový jazyk a kultúru

Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Jeden by mohol namietať, že jazyk a kultúru človek spozná aj na Erasme. Kúsok pravdy na tom je, no za pol roka, nemáš šancu prehĺbiť sa do miestnej mentality, každodenných zvykov a životného štýlu. Keď v cudzej krajine študuješ natrvalo, spoznáš aj ukryté zákutia národného zmýšľania, politiky, módneho štýlu a mnoho ďalšieho. Nehovoriac o tom, že za ten čas budeš mať možnosť precestovať celú krajinu so všetkými jej rôznorodými regiónmi. Ako čerešničkou na torte sa budeš môcť pochváliť plynulosťou v miestnom jazyku a dokonca aj prízvukom ako native speaker, keďže si mal dostatok času sa miestny jazyk, nie len naučiť, ale vycibriť do perfekcie.

2. Oceníš vlastnú rodinu, kamarátov a krajinu

Človek si uvedomí čo má, až keď to stratí. Nie je to až také drastické ako to znie, no je pravda, že keď sa osamostatní a začne žiť v cudzej krajine, dostane možnosť vyliezť zo svojej bublinu a začať veci vnímať z iného uhla pohľadu. Iba po dlhom čase strávenom preč od svojho rodinného zázemia a kamarátov, zistíš, prečo ich máš vlastne tak rád a čo si na týchto ľuďoch najviac ceníš, taktiež sa ukáže, ktoré priateľstvá sú tie najsilnejšie a zotrvajú aj naďalej. Síce to môže znieť ako paradox, no mnoho ľuďom sa stáva, že Slovensko, svoju rodnú krajinu, spoznajú až keď z neho odídu. Keďže dostanú možnosť pozerať sa naň s odstupom a na vlastnej koži si odžijú časť života v krajine, s ktorou to budú môcť porovnať.

3. Získaš obrovský rozhľad a bude ťa hriať neskutočný pocit slobody

Kým tvoji rovesníci budú študovať v ich známom prostredí, častokrát so spolužiakmi, ktorých už poznajú zo strednej, a bývať u rodičov, ty si už budeš budovať ďalšiu a jednu z najdôležitejších etáp tvojho života, ktorá bude tvojím prechodom do dospelosti. Keď si na Erasme, nemusíš riešiť veci ako je napr. odvod daní v danej krajine, hľadanie si práce, nájom, plyn, elektrinu, registrácie atď. A to všetko v inom systéme a ešte k tomu v cudzom jazyku. Na začiatku to bude pre teba veľký strašiak, ale po čase zistíš, že to vlastne nie je až také strašné a tieto veci už pre teba v budúcnosti nebudú prekážkou. Okrem toho budeš osamostatnený v plnej zodpovednosti za svoj život, ktorý budeš môcť viesť, tak ako si TY zaumieniš.

4. Nadobudneš cenné skúsenosti a získaš nové kontakty

Už sme spomínali, že sa naučíš žiť samostatne a budeš schopný všetko si vybaviť sám. No to určite nie je jediný dôvod na to, aby si sa rozhodol pre štúdium v zahraničí. Okrem praktických každodenných vecí, ťa obohatí aj tvoje úsilie v novom, častokrát prakticky orientovanom vzdelávacom systéme. Počas skupinových prác si zlepšíš prácu v tíme a sám zistíš, ktorú úlohu najradšej zastávaš, na tzv. case studies, prípadových štúdiách, ktoré ti poskytnú reálne príklady z praxe pochopíš teóriu, na veľa vysokých školách je súčasťou štúdia aj povinná prax, ktorá sa dá absolvovať aj v cudzej krajine, takže budeš mať možnosť v rámci tvojho zahraničného štúdia okúsiť znova niečo nové a nabrať ešte viac znalostí a zážitkov. Nehovoriac o tom, že popri všetkých týchto aktivitách spoznáš veľmi veľa otvorených ľudí z rôznych krajín a kultúr, s ktorými budeš mať čas vytvoriť si silné základy pre vaše priateľstvo a ktorí taktiež obohatia tvoj rozhľad. Nehovoriac o tom, že si vybuduješ silnú sieť rôznorodých kontaktov, ktoré ťa taktiež posunú v budúcnosti ďalej.

5. Spoznáš samého seba a zvýšiš si sebavedomie

Všetky predošlé body vyúsťujú do posledného a toho najdôležitejšieho. Keď sa rozhodneš ísť dlhodobo študovať do zahraničia, robíš veľmi smelé a odhodlané rozhodnutie a to práve kvôli tomu, že keď si sám v cudzej krajine, tak okrem mnohých krásnych chvíľ určite nastanú aj tie stresové a menej príjemné. No práve v týchto udalostiach najlepšie spoznáš samého seba. Zistíš, ako zvládaš krízové situácie, aké sú tvoje silné stránky, čo ťa naozaj zaujíma a baví, v čom sú tvoje slabé stránky, akými ľuďmi si rád obklopený a čo by si rád robil ďalej vo svojom živote. Vďaka tomuto procesu si uvedomíš, čo si za človeka, čo sa ti páči a čo nie a tým stúpne aj tvoje sebavedomie, lebo sa staneš istý sám sebou a budeš mať ze sebou radu úspechov, zdolané prekážky, ktoré na tvojich rovesníkov ešte len čakajú a sladký pocit zadosťučinenia.

Takže, čo ti dá štúdium v zahraničí?