Najobľúbenejšie študijné odbory v Dánsku so Scandinavian study

Najobľúbenejšie študijné odbory v Dánsku

Pripravili sme pre teba prehľad našej ponuky a v nej najobľúbenejšie študijné odbory v Dánsku.

Všetky tieto odbory zahŕňajú pracovnú stáž namiesto jedného (alebo dvoch) študijných semestrov. Stáž zvyčajne prebieha počas 2. alebo 3. semestra.

Commerce management

Cieľom programu Commerce management je kvalifikovať študenta nielen v teoretickej, ale hlavne v praktickej rovine výziev pracovného trhu v globálnom vnímaní.

Umožní ti pracovať v riadiacich centrách po celom svete s radom pracovných príležitostí. Typické pracovné pozície absolventov programu Commerce management sú napr.: vedúci projektu, plánovač podnikania, senior manažment v oblasti logistiky a odvetvia cestovného ruchu. Commerce management je dvojročný akademický program. Výučba je organizovaná ako kombinácia teoretickej výučby a praktického vyučovania, ktorá pozostáva z praxe v jednej alebo viacerých spoločnostiach v Dánsku alebo v zahraničí.

Stáž je navrhnutá po dobu dvoch semestrov tak, aby firma a študent mali dostatočný časový horizont dokončenie úloh, pričom študent získa rozsiahle skúsenosti z profesionálnej praxe. Program Commerce Management ti poskytne akademické zázemie pre pokračovanie štúdia a bakalársky titul si môžeš dokončiť v odbore International sales a Marketing management.

Odporúčame školu: Zibat.

Euro Asia Business Management

Pokiaľ máš záujem o medzinárodnú kariéru v oblasti predaja, manažmentu a marketingu a láka ťa možnosť študovať dva roky v Číne, tak je tento program ako stvorený pre Teba!

IBA a Shanghai Financie University spoločne vytvorili špeciálnu príležitosť pre európskych a čínskych študentov na získanie dvojitého titulu v odbore riadenia podniku. V tomto programe budeš študovať marketing, manažment, komunikáciu a ekonómiu v globálnom kontexte. Okrem toho sa naučíš, ktoré faktory zohrávajú dôležitú úlohu v obchode medzi európskymi a ázijskými krajinami, nadobudneš vzdelanie v oblasti práva, etiky, psychológie a čínskeho jazyka, aby si bol schopný analyzovať problematiku rozdielnosti a rovnosti kultúr.

Keďže program prebieha v Európe aj v Číne, tak sa staneš súčasťou medzinárodného prostredia, ktoré ti umožní žiť a komunikovať s ľuďmi z rôznych kultúr, čo je obrovskou výhodou pre tvoj osobný a profesionálny rozvoj.

Odporúčame školu: IBA Kolding.

Management Across Europe

Ak máš záujem o medzinárodnú kariéru v obchode, manažmente a marketingu, a ak by si chcel niekoľko rokov študovať v zahraničí, potom je tento program práve pre Teba. Počas tohto programu budeš študovať v troch rôznych krajinách.

Prvý rok je na IBA v dánskom Koldingu, druhý rok na UC Leuven-Limburg (University College Lovaň-Limburg) v Belgicku a tretí rok máš na výber z niekoľkých univerzít vo Veľkej Británii a Francúzsku.

Odporúčame školu: IBA Kolding.

Cultural Heritage

Zaujímaš sa o kultúru, prírodu, hospodárstvo a baví ťa komunikácia? Potom je program Natural and Cultural Heritage Management v Hjørringu na severe Dánska to, čo hľadáš! V priebehu Tvojho štúdia sa budeš zaoberať problematikou interakcie medzi človekom a prírodou, formami kultúrneho vyjadrenia a prelínaním rôznych kultúr.

Počas štúdia budeš spolupracovať s podnikmi a organizáciami z oblasti priemyselnej praxe, politiky a štátnej správy, zaujímavými organizáciami, a pod.

Odporúčame školu: UCN Aalborg.

Logistics Management

Logistika je jednou z hlavných aktivít v rámci každej spoločnosti. Je rozdelená na 2 hlavné časti: 1. časť zaoberajúca sa hlavne výkonom a 2. časť zaoberajúca sa nákladmi. Ich cieľom sú krátke dodacie lehoty, maximálne využitie dostupných produkčných kapacít, nízke prepravné náklady či spoľahlivé dodržiavanie termínov.

Spoluprácou rôznych odvetví sa optimalizuje proces rozhodovania a plnenie uvedených cieľov. Do logistiky spadá viacero oblastí: tok informácií, preprava, skladovanie, inventarizácia, manipulácia s materiálom či bezpečnosť.

Dá sa povedať, že je to reťazec týchto činností, ktorých výsledkom má byť optimalizácia času či nákladov, ktoré sú potrebné na dokončenie danej dodávky. Moderné trendy umožňujú používanie softvérových nástrojov a umožňujú tak komplexnú analýzu spomínaných činností.

Odporúčame školu: Zibat alebo Lilleabelt Academy.

Architectural Technology and Construction Management

Chceš sa dozvedieť všetko o ECO-Architecture v digitálnom svete dizajnu? Zistiť ako navrhnúť, plánovať, stavať a spravovať kompletné stavebné projekty od začiatku až do konca?

S týmto bakalárskym programom budeš mať možnosť stať sa veľmi cenným prínosom pre architektonické a stavebné firmy vo svete, kde napríklad vlády presadzujú významné zníženie prípustného využitia energie v budovách. V rámci tohto programu budeš pracovať na reálnych projektoch, ako je práca na rodinných domoch v 1.semestri a neskôr na realizácií komerčných budov či športových hál.

Bakalársky program Architectural Technology and Construction Management poskytuje znalosti v oblasti architektúry, analýz zaťaženia ložísk, konštrukcie, digitálneho kreslenia techniky, pokročilej techniky digitálneho riadenia, technických služieb, energetických výpočtoch, pasívnej technológie, plánovania a riadenia.

Odporúčame nasledujúcu školu: Lilleabelt Academy alebo UCN Aalborg.

Financial Management

Chceš pracovať vo finančných, hypotékárnych či kreditných inštitúciách, správe majetku, poistení, nehnuteľností alebo ako finančný pracovník v rôznych spoločnostiach?

Finančný management je program, ktorý sa sústreďuje na problémovú oblasť riadenia finančného hospodárenia firiem. Program je zameraný na získavanie základného povedomia o podnikových financiách, plánovaní a investičnom rozhodovaní, controllingu a meraní výkonnosti podniku.

Študenti tohto programu sa zoznámia so všeobecnými zásadami finančného riadenia a s významom majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre jeho finančné rozhodovanie. Veľký dôraz sa kladie na pochopenie vzťahov medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku. Úlohou študenta bude zvládnuť základné postupy riadenia cash-flow a likvidity firmy, rovnako ako metódy ich analýzy a hodnotenia.

V programe sa dozvieš viac o oblastiach ako sú napr.: právne záležitosti vo finančnom sektore, štatistika, poradenstvo – úverové a finančné, finančné trhy, poistenie, realitné riešenie, národné hospodárstvo. Získaj finančné vedomosti a znalosti o funkcií peňazí v praxi, rovnako ako cit pre čísla v kombinácii s manažérskym potenciálom!

Odporúčame školu: IBA Kolding.

Computer Science

Hľadáš vynikajúce kariérne možnosti v oblasti IT? Máš záujem o nájdenie riešenia a nápadu na základe analytického prístupu? Chceš získať vysoko uznávanú kvalifikáciu? Chceš pracovať v oblasti informačných technológií na pozíciách ako je Programátor, Web developer, Správca siete, Správca systému alebo ako IT koordinátor?

Tento program ti poskytne všestranné znalosti informačných technológií a je zameraný na praktický prístup tzv. „Learning by doing“. Program Computer Science kladie dôraz nielen na technickú časť, ale aj na sociálny aspekt, pretože školy sa snažia pripraviť absolventa tiež na prácu v tíme.

V rámci programu sa okrem iného budeš učiť o algoritmoch, dátových štruktúrach, teórií jazyka, databázach, internet programovanie a distribuované programovanie. V súčasnej dobe väčšina škôl pracuje s programovacími jazykmi Java a C # / NET a budú používať MS SQL Server.

Odporúčame školu: Zibat alebo BASW.

Multimedia Design & Communication

Snívaš o práci ako je Multimediálny developer, Multimediálny designer, Web designer, Asistent produkcie alebo podobne? V tom prípade je program Multimedi aDesign & Communication pre Teba tým správnym odborom.

S týmto AP titulom môžeš navrhnúť, plánovať, vykonávať a spravovať multimediálne úlohy. Ďalej môžeš spolupracovať na realizácii, správe a údržbe multimediálnych produkcií. Ako absolvent tohto programu môžeš pokračovať na bakalárskych Top-up programoch ako je E-concept Development a Web Development.

Študijný program zahŕňa tieto hlavné  vedné oblasti: The Company, Design and Visualisation, Communication and Presentation, Electives a Interaction Development.

Odporúčame nasledujúcu školu: Zibat alebo BASW.

Service, Hospitality & TourismManagement

Ak snívaš o kariére, kde budeš vytvárať zážitky a služby pre ostatných, tak je pre Teba tento odbor tou správnou voľbou!

AP Degree diplom v Service, Hospitality & TourismManagement ti umožňuje pracovať vo všetkých úrovniach v organizáciách v cestovnom ruchu. Získaš vedomosti o podnikaní, budeš schopný zapojiť sa do zákazníckych vzťahov z rôznych jazykových a kultúrnych prostredí. Vďaka tomuto programu tiež získaš dobrý základ pre založenie svojej vlastnej firmy, napr. reštaurácie či hotela. Program je zameraný na sektor služieb v oblasti cestovného ruchu, turistických atrakcií, športu, rôznych akcií, rovnako tak aj prostredia hotela, konferencií a reštaurácií.

Štúdium zahŕňa predmety ako Service management, Organisation and HR, Law, Strategy and Business plan, Industry Knowledge, Leadership and Project Management, Intercultural Competencies a mnoho ďalších. Okrem toho sa naučíš pracovať s pojmami ako je Market Analysis, Innovation a Tourism Planning.

V rámci tohto programu máš možnosť vybrať si z troch pod špecializácií a to z Hotel &Restaurant Management, Tourism Management a Sport and Event Management (Servicespecialisation).

Odporúčame nasledujúcu školu: Zibat, DANIA, Lilleabelt Academy

Marketing Management

Považuješ sa za tímového hráča? Máš podnikateľského ducha? Rád by si uplatnil svoje analytické schopnosti? Chcel by si pracovať v oblastiach ako je import – export, marketing, sales alebo logistika? Možno snívaš o založení svojej vlastnej reklamnej agentúry? Ak áno, tak potom zváž program Marketing Management!

Program Marketing Management poskytuje najnovšie metódy potrebné pre štúdium Marketingu (napr. Sales Management), rovnako ako štúdie o súčasných technikách v oblasti marketing manažmentu. Marketingoví manažéri sú veľmi žiadaní pre svoje schopnosti pracovať systematicky a na vypracovanie cielených marketingových stratégií.

V rámci programu sa tiež naučíš pracovať so zmluvami, analýzami trhu resp. strategickými analýzami trhu. Osvojíš si predaj a vyjednávacie techniky micro a macro ekonómie, marketingovej stratégie a projektového riadenia.

Odporúčame nasledujúcu školu: Zibat, DANIA, Lilleabelt Academy alebo BASW.

Najobľúbenejšie študijné odbory v Dánsku ti radi individuálne predstavíme. Ak si nevieš vybrať, radi ti poradíme a stačí vyplniť nasledujúci formulár. Obratom ťa budeme kontaktovať späť. Klikni TU.