Náš príbeh Scandinavian study - scandinavianstudy.sk

Náš príbeh Scandinavian study

Jednoduchý rozdiel medzi štúdiom na univerzite u nás a v zahraničí, je fakticky ako rozdiel medzi učením sa kuchárskych kníh naspamäť a schopnosťou uvariť chutné jedlo. Memorovanie informácií je už históriou a budúcnosť patrí schopnosťou použiť konkrétne znalosti (nie informácie). Žiaľ na Slovensku, nie sme ani vo fáze pochopenia faktu, že nastáva dramatický rozchod medzi tým, čo univerzita ponúka a medzi tým, čo jej užívateľ (študent) v reálnom svete potrebuje.

Kto sme?

ScandinavianStudy je tím absolventov dánskych a britských škôl, ktorí sa rozhodli motivovať a dodať odvahu slovenským študentom na ich ceste za štúdiom v zahraničí.Všetci máme osobné skúsenosti so štúdiom v zahraničí a pár z nás v zahraničí aj stále študuje. Rozumieme tomu, čo robíme! Ak si nechceš iba podať prihlášku, ale aj byť v skutočnosti prijatý, daj nám vedieť! 

Prečo to robíme?

Veríme, že štúdium v ​​zahraničí je to najlepšie, čo sa mohlo v našich  životoch stať. Je to skvelá a nezabudnuteľná skúsenosť na celý život a každý by mal štúdium a celkovo život v zahraničí v nejakej forme vyskúšať. Sme inšpiráciou, že stojí za to opustiť svoju komfortnú zónu a otvoriť sa novým možnostiam, ktoré nám súčasný svet ponúka.

Pre koho to robíme?

Pre  našich mladých ľudí, aby ste si mohli plniť svoje sny a získavali skúsenosti za hranicami našej  krajiny. Vieme, že akákoľvek skúsenosť zo zahraničia človeka posilní, inšpiruje, motivuje a zlepší jeho život! Po návrate domov budete mať šancu vidieť tisíc príležitostí ako Slovensko vylepšiť!

Čo robíme?

Pomáhame slovenským študentom s ich prihláškami na bakalárske odbory v Dánsku a vo Veľkej Británii. 

  • ScandinavianStudy sme založili ešte počas štúdia v Dánsku, v r.2009.
  • Organizujeme najväčší Veľtrh zahraničných univerzít v BA a v KE.
  • Píšeme Blogynatáčame videá o štúdiu v zahraničí.
  • Prezentujeme na veľtrhoch ako sú Gaudeamus Nitra a či VAPAC Bratislava,  na stredných školách, konzultujeme s výchovnými poradcami.