Online štúdium (Hybridné štúdium) - scandinavianstudy.sk
Online štúdium v Británii

Online štúdium (Hybridné štúdium)

Online štúdium (hybridné štúdium) mení tradičný koncept vzdelávania. Byť fyzicky prítomný v triede nie je jedinou možnosťou učenia sa – nie s nástupom internetu a nových technológií. Hybrydné štúdium znamená, že ste v reálnom čase pripojený online so spolužiakmi a profesormi na hodine (v Londýne).

Vstupujeme do revolúcie štúdia práve cez online štúdium. V súčasnosti máte prístup ku kvalitnému vzdelávaniu (zakončenému univerzitným diplomom) kedykoľvek a odkiaľkoľvek chcete.

Flexibilita 

Online štúdium vám umožňuje študovať alebo učiť odkiaľkoľvek na svete. Pripájate sa v reálnom čase na vyučovanie (hybridná forma) a virtuálna trieda je k dispozícii všade, kde je pripojenie na internet. Nie je potrebné dochádzať z jedného miesta na druhé či dodržiavať pevný harmonogram. Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze (školné/ubytovanie), ktoré môžete minúť na iné priority. Online štúdium umožňuje učiteľovi a študentovi nastaviť si vlastné tempo učenia či nastaviť si rozvrh. To vám umožňuje lepšiu rovnováhu medzi prácou a štúdiom.

Minimálne náklady

Online štúdium je skvelou možnosťou, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby ste museli fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je online vzdelávanie cenovo dostupnejšie (viď príklad):

Denné štúdium Online štúdium
Ročné školné v UK pre EU študentov (denné štúdium – bakalár): 9250 -13,000£ Bežné ročné školné online štúdium v UK (EU): 6– 7,000£
Ročné ubytovanie v UK: 8,000£ Ročné školné na XCL London cez Scandi: Bachelor 2,950£, Master 3650£
Strava, transport, voľný čas: 5,000£
Spolu ročne cca: 26,000£

Vzdelávanie na mieru

Online triedy majú tendenciu byť menšie ako konvenčná veľkosť triedy. To umožňuje väčšiu interakciu a spätnú väzbu medzi vami a učiteľom. V rámci online štúdia dostanete prístup k rôznorodému študijnému materiálu: eBooks, online knižnica, PPT, vidéa, webináre, atp. Nastavíte si vlastné tempo štúdia vhodné pre individuálne požiadavky a úroveň schopností každého študenta.

Xenophone College London (University of Chichester)

Stránka školy: XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London je akreditovanou partnerskou inštitúciou Chichester University (top 20 v UK). XCL ponúka britské, flexibilné a cenovo dostupné, medzinárodné vzdelanie pre študentov, ktorých zaujíma nadobudnutie zručností a vedomostí využiteľných v modernom svete a ktorý zároveň chápu možnosti, ktoré so sebou prináša svet technológií.

University of Chichester

Stránka školy: https://www.chi.ac.uk/

University of Chichester bola založená v r. 1839 a podľa Guardian University Guide bola v roku 2022 zaradená medzi 20. top univerzitami Spojeného kráľovstva.

  • Top 25 najlepších obchodných škôl v Británii
  • Top 10 najlepších univerzít pre odbor Psychológia
  • 1. miesto v rámci výskumu v británii

Študijné odbory a forma výuky

V rámci online štúdia na XCL minimalizovali tzv. asynchrónne učenie – zabudnite na vopred nahrané nudné video lekcie hodiny, kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu hodiny. Absolvujete takisto živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko spolu v reálnom čase so študentami v Londýne a online so spolužiakmi z celého sveta.

Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju viete opätovne prehrať (spolu s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná takisto Harvard University). V priebehu roka na vás čakajú zadania a projekty, hodnotenie je priebežné a v rámci celého roka (bez koncoročných skúšok a zbytočného stresu).

Bachelor: Master:
BA (Hons) Psychology (with integrated Foundation Year) MA Psychology
BA/BSc (Hons) International Political Economy MSc Applied Computer Science (conversion)
BSc (Hons) Applied Computer Science MSc Big Data and Technologies for Managers
BSc (Hons) Global Management & International Business (with integrated Foundation Year) MSc Digital Learning
MSc Global Management & Innovation
MSc Green Economy, Sustainability and Climate Change Management
MSc International Political Economy
Digital MBA

*pripravuje sa: Gaming, Digital Art, Fashion & Design, Digital Marketing (2022/2023)

V prípade záujmu nás kontaktuj na roman@scandinavianstudy.com a dohodneme si spoločnú konzultáciu tvojich možností 🙂