Online štúdium (Hybridné štúdium) - scandinavianstudy.sk
Online štúdium v Británii

Online štúdium (Hybridné štúdium)

Online štúdium (hybridné štúdium) mení tradičný koncept vzdelávania. Byť fyzicky prítomný v triede nie je jedinou možnosťou učenia sa – nie s nástupom internetu a nových technológií. Hybrydné štúdium znamená, že ste v reálnom čase pripojený online so spolužiakmi a profesormi na hodine (v Londýne).

Vstupujeme do revolúcie štúdia práve cez online štúdium. V súčasnosti máte prístup ku kvalitnému vzdelávaniu (zakončenému univerzitným diplomom) kedykoľvek a odkiaľkoľvek chcete.

Pre mnohých je náročné uchopiť predstavu opustiť klasickú triedu. To však nie je dostatočný dôvod, aby sme sa vyhli tejto užitočnej alternatíve. Podľa prieskumu Babson Survey Research Group viac ako 40 percent vysokoškolských študentov v EU absolvuje už dnes aspoň jeden online predmet!

Flexibilita 

Online štúdium vám umožňuje študovať alebo učiť odkiaľkoľvek na svete. Pripájate sa v reálnom čase na vyučovanie (hybridná forma) v Londýne a virtuálna trieda je k dispozícii všade, kde je pripojenie na internet. Nie je potrebné dochádzať z jedného miesta na druhé či dodržiavať pevný harmonogram. Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze (školné/ubytovanie), ktoré môžete minúť na iné priority. Online štúdium umožňuje učiteľovi a študentovi nastaviť si vlastné tempo učenia či nastaviť si rozvrh. To vám umožňuje lepšiu rovnováhu medzi prácou a štúdiom.

Minimálne náklady

Online štúdium je skvelou možnosťou, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby ste museli fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je online vzdelávanie cenovo dostupnejšie (viď príklad):

Denné štúdium Online štúdium
Ročné školné v UK pre EU študentov (denné štúdium – bakalár): 9250 -13,000£ Bežné ročné školné online štúdium v UK (EU): 6– 7,000£
Ročné ubytovanie v UK: 8,000£ Ročné školné na XCL London cez Scandi: Bachelor 2,950£, Master 3650£
Strava, transport, voľný čas: 5,000£
Spolu ročne cca: 26,000£

Vzdelávanie na mieru

Online triedy majú tendenciu byť menšie ako konvenčná veľkosť triedy. To umožňuje väčšiu interakciu a spätnú väzbu medzi vami a učiteľom. V rámci online štúdia dostanete prístup k rôznorodému študijnému materiálu: eBooks, online knižnica, PPT, vidéa, webináre, atp. Nastavíte si vlastné tempo štúdia vhodné pre individuálne požiadavky a úroveň schopností každého študenta.

Xenophone College London (University of Chichester)

Stránka školy: XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London je akreditovanou partnerskou inštitúciou Chichester University (top 20 v UK). XCL ponúka britské, flexibilné a cenovo dostupné, medzinárodné vzdelanie pre študentov, ktorých zaujíma nadobudnutie zručností a vedomostí využiteľných v modernom svete a ktorý zároveň chápu možnosti, ktoré so sebou prináša svet technológií.

University of Chichester

Stránka školy: https://www.chi.ac.uk/

University of Chichester bola založená v r. 1839 a podľa Guardian University Guide bola v roku 2022 zaradená medzi 20. top univerzitami Spojeného kráľovstva.

  • Top 25 najlepších obchodných škôl v Británii
  • Top 10 najlepších univerzít pre odbor Psychológia
  • 1. miesto v rámci výskumu v británii

Študijné odbory a forma výuky

V rámci online štúdia na XCL minimalizovali tzv. asynchrónne učenie – zabudnite na vopred nahrané nudné video lekcie hodiny, kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu hodiny. Absolvujete takisto živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko spolu v reálnom čase so študentami v Londýne a online so spolužiakmi z celého sveta.

Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju viete opätovne prehrať (spolu s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná takisto Harvard University). V priebehu roka na vás čakajú zadania a projekty, hodnotenie je priebežné a v rámci celého roka (bez koncoročných skúšok a zbytočného stresu).

Bachelor: Master:
BA (Hons) Psychology (with integrated Foundation Year) MA Psychology
BA/BSc (Hons) International Political Economy MSc Applied Computer Science (conversion)
BSc (Hons) Applied Computer Science MSc Big Data and Technologies for Managers
BSc (Hons) Global Management & International Business (with integrated Foundation Year) MSc Digital Learning
MSc Global Management & Innovation
MSc Green Economy, Sustainability and Climate Change Management
MSc International Political Economy
Digital MBA

*pripravuje sa: Gaming, Digital Art, Fashion & Design, Digital Marketing (2022/2023)

V prípade záujmu nás kontaktuj na roman@scandinavianstudy.com a dohodneme si spoločnú konzultáciu tvojich možností 🙂