Blog o štúdiu v Británii

Blog

Studium v UK

Monika – Čo ti dá štúdium v zahraničí?

Dnes je celkom bežné, že takmer všetci vysokoškoláci majú možnosť ísť ,,na Erasmus‘‘, resp. ísť na jeden semester do zahraničia, chodiť na partnerskú univerzitu a absolvovať tam časť predmetov. Erasmus je…