Prečo začať s prihláškou čo najskôr?! - scandinavianstudy.sk

Prečo začať s prihláškou čo najskôr?!

Keď sa mladí študenti rozhodujú kam ísť na vysokú školu, je to pre nich náročná úloha.

Niektorí to už vedia od malička , niektorí sa rozhodujú počas celej strednej školy, a iní sa rozhodnú behom pár dní. Čo však príde po učinení tohto rozhodnutia, je samotný proces s prihláškou. Väčšina študentov tento proces odkladá na naj poslednejší termín tesne pred deadlinom. To je chyba!

Keďže podmienky na prijatie na zahraničné školy sa od tých slovenských dosť líšia, treba aj k celému postupu pristupovať inak.  Čo na vašej prihláške naozaj zaváži je najmä vaša motivácia. Práve preto vám aj v Scandinavian study hovoríme, aby ste si dali záležať na vašich motivačných listoch. Dokonca ich po vás aj čítame a opravujeme to, čo by mohlo byť napísané lepšie resp. čo si myslíme, že by školy chceli počuť.

Ako to funguje?

Aby som vám trošku priblížila ako sa na celý proces s prihláškami pozeráme my tu v agentúre, funguje to asi takto:
Na začiatku školského roka nám posielajú prihlášky prvý odvážlivci a naozaj odhodlaní študenti. Keď od nich dostaneme motivačné listy, všetky si ich podrobne prejdeme, opravíme, a pošleme ich študentom naspäť aby si ich ešte skontrolovali oni. Čím bližšie je ale finálny deadline, tým viac prihlášok nám chodí a my musíme opravovať oveľa viac motivačných listov naraz. My sa samozrejme snažíme ich všetky opraviť čo najlepšie, ale už nemáme toľko času čítať ich až tak dopodrobna.

Takisto to majú aj univerzity. Keď my máme od študentov všetky dokumenty, hneď ich posielame na školy. Tam to funguje na tom istom princípe. Na začiatku roka, príde na školy iba zopár prihlášok. Oni už vedia, že to sú prihlášky tých študentov, ktorí si nič nenechávajú na poslednú chvíľu. Už to, že ste sa s vašou prihláškou poponáhľali je jasným znakom vašej ambicióznosti a motivácie. Ľudia, čo majú prijímacie konanie na starosti potom venujú práve vašej prihláške všetku ich pozornosť, a podrobne si čítajú motivačné listy.

15.  marca im ale zrazu príde 200 prihlášok a 200 motivačných listov naraz. Tí ľudia už nemajú toľko času venovať sa každej prihláške individuálne a nedokážu tak oceniť vašu snahu, ktorú ste do toho motivačného listu dali.

Preto vám naozaj odporúčam, nájdite si čas, a venujte sa trošku vašej prihláške už teraz. Vám to nejako neublíži, naopak to môže mať za následok vaše prijatie na školu.

S nami si nepodávaš iba prihlášku, ale aktívne si zvyšuješ šance na prijatie! Daj nám o sebe vedieť. Budeme ťa spätne kontaktovať už s informáciami, ktoré priamo hľadáš.