Problémovo orientovaná náuka v 5 minútach? - scandinavianstudy.sk
Top up vo Fínsku

Problémovo orientovaná náuka v 5 minútach?

Školstvo či už v Dánsku, Holandsku a Veľkej Británii sústreďuje hlavnú časť vzdelávania na prepojenie teórie s praxou – na zapojenie kritického myslenia – takzvaná problémovo orientovaná výuka (Problem Based Learning).
Študenti sa učia prostredníctvom vlastných skúseností a riešia “otvorené problémy” cez tzv. “case studies” -konkrétne študijné prípady. Ide o individuálne získavanie poznatkov, skupinovú spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými spolužiakmi, ktorá vedie k vyriešeniu daného prípadu. Kedy to dorazí aj ku nám? Neviem,ale mohlo by 😉