Proč dánská vláda ruší část VŠ programů v AJ? - scandinavianstudy.sk
Študium v Dánsku

Proč dánská vláda ruší část VŠ programů v AJ?

5. července 2021 dánská vláda oznámila, že od září 2022 ruší značný počet vysokoškolských programů v angličtině. Zasaženy budou vysoké školy s označením Academy a University college, škol s označením University se to dotkne jen minimálně. Ruší se z velké části business obory a převážně obory studované metodou AP+Top Up. Zájemci o nástup na tento typ bakalářských oborů od září 2022 budou tedy ti, které tato změna nejvíce zasáhne. Aktuální seznam bakalářských oborů, které zůstávají od září 2022 otevřené najdete zde.

Proč se ruší obory v AJ?

Podle dánské vlády je hlavním důvodem rostoucí počet EU studentů v Dánsku, kteří zároveň čerpají tzv. SU grant. Schválený rozpočet na SU grant je 449 milionů dánských korun (DKK), momentálně ale roste k 570 milionům DKK, cílem omezení programů v angličtině je tedy „stáhnout“ toto číslo na původní, domluvenou, částku. Toto rozhodnutí se dotkne jen určitých institucí, na kterých převahuje počet mezinárodních studentů (přes 70%), ale zároveň jich velice málo po studiu zůstává v Dánsku a přispívá zpět do ekonomiky (cca 21%).

Cílem dánského ministerstva školství není poskytnout vzdělání (zdarma) a SU grant co nejvíce evropským studentům a po skončení studia se s nimi rozloučit, aniž by z toho na oplátku něco měli. V Dánsku se platí jedny z nejvyšších daní, díky tomu se pak neplatí školné a kvalita vzdělání patří k top 5 na světě, zdarma je také zdravotnictví a očekává se tedy, že absolventi budou v Dánsku po studiích také daně odvádět a začlení se do tohoto cyklu. Toto rozhodnutí jde tedy ruku v ruce i s rozhodnutím zapracovat na lepší integraci EU studentů do dánské společnosti a zvýšení pracovních příležitostí po dokončení studia. Zkrátka řečeno, Dánsko se rozhodlo razit heslo „quality over quantity“ a všichni EU studenti budou nadále mít na SU grant i vzdělání zdarma nárok, jen jich bude celkově méně.

Obory které se budou z velké části v AJ rušit jsou: AP Marketing Management, Logistics Management, Service, Hospitality and Tourism Management, Top-up International Sales and Marketing, International Hospitality Management, Entrepreneurship and Innovation,…

Obory které budou z velké části v AJ zachovány jsou: AP Computer Science, IT Technology, Multimedia Design and Communication, Fashion Design, Top-Up Web Development, Software Development, Digital Concept Development, Fashion Design, dále obory International Teaching, Biotechnology Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering,…

Pro studenty nastupující v září 2021

Pokud nastupujete na bakalářský obor, AP nebo Top-up obor, tak svůj program v angličtině dokončíte. To samé platí pro všechny, kteří nastoupili v únoru 2021 nebo nastoupí v únoru 2022. Změny se týkají až nových nástupů od září 2022.

 Top-up studium od září 2022 a později

Pokud máte po dokončení AP studia v plánu nastoupit na top-up program v září 2022 nebo následujících letech, tyto změny se vás mohou dotknout. Velká část navazujících Top-up oborů v angličtině se bude rušit především v business/hospitality směrech, existuje ale pár možností, jak a kde si bakalářské studium v AJ dodělat. Změny se netýkají několika velkých univerzit, na které bude možné přestoupit do bakalářského oboru vcelku a „top-up“ si tak dodělat.

Dále je možné nastoupit na Top-up ve Velké Británii nebo dalších zemích, nejen v Evropě (ve většině neskandinávských zemí se pak platí školné). Všechny vysoké školy v Dánsku jsou mezinárodně uznávané a akreditované, je tedy možné si kredity z AP studia převést kamkoliv jinam a nastoupit buď na top-up nebo přestoupit do 2.-3. ročníku bakalářského oboru vcelku. Pracujeme na seznamu nejideálnějších variant (cena/lokalita/kvalita), abychom vám to hledání ulehčili. Pokud už se těšíte na pracovní život nebo rozjíždíte vlastní start-up, možná by dobrou volbou byl i online top-up!

Nejnáročnější, ale také reálnou variantou pak může být dokončení Top-up studia v dánštině. Během prvních dvou let AP studia může každý mezinárodní student zdarma navštěvovat kurzy dánštiny, kamarádit se s Dány a jazyk trénovat, nastoupit na stáž do dánské firmy, atd. Důkazem, že to jde, jsou tři mezinárodní studenti z UCN, kteří to tak už v minulosti udělali a na jejich příběhy se můžete podívat zde.

AP/Bakalářské studium od září 2022

Pokud máte zájem nastoupit na vysokou školu v Dánsku v září 2022, možnosti rozhodně nadále budou, jen to možná nebude tak jednoduché, jako doposud.

Středoškolské studium

Studium střední školy v Dánsku v AJ není tímto rozhodnutím nijak ovlivněno.

Magisterské studium

Magisterské obory v AJ nejsou tímto rozhodnutím nijak ovlivněny a platí stejné podmínky, jako doposud.

Často kladené otázky:

  • „Vyplatí se teď nastoupit na AP obor, když nevím, jestli se pak dostanu v Dánsku na Top-up? Nemám raději nastoupit na školu v Čr?“

To záleží na každém studentovi a na tom, jaké má motivace pro studium v Dánsku a plány do budoucna. Není žádné špatné rozhodnutí, někdo si to rozmyslí a vybere si nástup na VŠ v Čr, aby byl víc v klidu – a to je pochopitelné. Někdo se naopak rozhodne, že do toho jde i přes momentální nejistoty. Během AP studia, tedy dvou let studia v Dánsku, člověk zjistí, že svět je nekonečně veliký a otevře si tím spoustu dveří, otázka: „kam budu MOCT nastoupit na top-up?“ se změní na: „Kam budu CHTÍT nastoupit na top-up?“ A o tom ta celá zkušenost pro spoustu lidí také je.

„Já osobně jsem před studiem AP oboru v Dánsku nevěděla, co bude za dva roky a kde budu chtít být, věděla jsem ale, že školství v Dánsku je to, co jsem chtěla zažít. Velká část mého vzdělání spočívala v tom, že jsem byla v zahraničí, potkávala nové lidi a absolutně se osamostatnila. Ten titul je spíš takový bonus navíc…“ – Káťa Ženíšková, Scandi tým

  • „Mohu nastoupit na Top-up v dánštině?“

Spousta studentů se během prvních dvou let studia (AP) dokáže dánštinu obstoje naučit a denně v ní komunikovat. Není tedy vyloučené, jako EU student, nastoupit na Top-up i v dánštině, spousta předmětů je pak vyučována stejně v angličtině (i Dánové to vzdělání v AJ do budoucna potřebují). Předměty v AJ budou zachovány i z toho důvodu, aby se mohli EU studenti nadále účastnit Erasmus programů. V případě, že by měl někdo vážný zájem o tuto variantu, tak doporučujeme nastoupit na stáž v Dánsku, komunikovat v dánštině a třeba si dát i mezi AP a Top-upem roční pauzu a vyplnit ji prací (v dánštině). Znovu vkládáme odkaz na příběhy tří studentů z UCN, kteří si vybrali nastoupit na Top-up v dánštině, zde.

  • „Může se stát, že toho zruší postupem času víc?“

Může. Dánská vláda bude situaci pozorovat a v následujících několika letech zhodnotí, jestli toto rozhodnutí zafungovalo a přispělo k jejich cílům. Pokud ne, může dojít na další rušení nebo k úpravě praviděl pro získání SU grantu.