Slovenské univerzitné Sci-fi: Stáž už počaš štúdia a k tomu XYZ€ mesačne? - scandinavianstudy.sk

Slovenské univerzitné Sci-fi: Stáž už počaš štúdia a k tomu XYZ€ mesačne?

Štúdium v Dánsku ako aj v celej Škandinávii je orientované na prax. Dáni tomu dali elegantný názov Problem Based Learning a pozostáva s group work, project work – case studies a Internshipu – stáží.

Na univerzite v Dánsku sa dôraz sa kladie na schopnosť porozumieť a interpretovať látku. Uviesť z hlavy praktické príklady, práca s písaným textom, kreativita, inovácia a v neposlednom rade schopnosť dávať témy do súvislostí medzi sebou. Všetky tieto aspekty vyžadujú prax a postupné učenie. Až 8 z 10 absolventov si podľa štatistík nájde do 6 mesiacov prácu (v odbore) zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu!

Cena školného 0, hodnota 9000€

Pre študentov z EU je štúdium v Dánsku bezplatné (pre študentov mimo EU stojí cca. 9.000€ na rok!) Študent si náklady na ubytovanie, stravu, dopravu a študijné materiály. Študent z EU má rovnaké práva a povinnosti ako Dáni, čo zahŕňa napr. rôzne podpory a príspevky či prístup k sociálnemu zabezpečeniu. Získať môžeš aj štipendium v Dánsku a to o výške cca. 750 € mesačne. Rozhodnutie EÚ donútilo dánsku vládu, aby umožnila vyplácanie štipendia zahraničným študentom, ktorí študujú a zároveň pracujú v krajine. To znamená, že ak si občan EÚ, pracuješ viac ako 10 až 12 hodín týždenne (43 hodín mesačne) a splníš určité formálne podmienky, môžeš požiadať o štipendium.

Vedomosti však nemajú žiadnu hodnotu, pokiaľ ich nevyužijeme v praxi

90% študijných programov v Dánsku zahŕňa buď troj či šesť mesačnú povinnú pracovnú stáž ako súčasť štúdia. Stáž je šanca, spojiť už počas štúdia teóriu a prax. Tú študent absolvuje vo firmách alebo organizáciách a v krajinách podľa vlastného výberu.

Absolvovanie stáže je takisto šikovná cesta, ako začať dlhú a sľubnú kariéru. Stáže sú často označované ako najlepší spôsob, ako si získať prácu na plný úväzok. Európska únia poskytuje dokonca grant (napr. Erasmus + Grant). Nárok na ne má každý študent z EÚ. Sú využiteľné v každej krajine, či už doma na Slovensku alebo v exotických krajinách.

Výška tohto príspevku záleží od priemerných nákladov v krajine, čo je cca. 300€- 350€ mesačne.

Dostupné typy stáží

Stáž na pracovisku: Ako stážista na pracovisku si súčasťou každodennej práce v podniku na rovnakej úrovni ako ostatní zamestnanci hostiteľskej organizácie.

    • Projektová stáž: Ako stážista založený na projekte realizuješ projekt v úzkej spolupráci s hostiteľskou organizáciou.
    • Virtuálna stáž: Pracuješ so spoločnosťou na projekte prostredníctvom telefónu, e-mailu, webu a podobne.
    • Podnikateľská stáž: Vypracuješ svoju vlastnú relevantnú obchodnú alebo podnikateľskú myšlienku v dialógu so zainteresovanými stranami, používateľmi a externými mentormi.