Štúdium vo Fínsku bez vyučovacích predmetov! - scandinavianstudy.sk
Studium vo Finsku

Štúdium vo Fínsku bez vyučovacích predmetov!

Fínsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá sa zbaví všetkých vyučovacích predmetov ako ich poznáme dnes.

Systém vzdelávania vo a samotné štúdium vo Fínsku je považované za jedno z najlepších na svete. V medzinárodnom hodnotení, sa umiestnuje vždy v prvej desiatke. Ministerstvo školstva však nie je pripravené zaspať na vavrínoch, a Fíni sa rozhodli presadiť skutočnú revolúciu v ich vzdelávacom systéme.

Fínski úradníci chcú odstrániť vyučovacie predmetov z učebných osnov.Zrušia sa predmety a prednášky napríklad: vo fyzike, matematike, literatúre, histórii či v geografii?!

Vedúca odboru školstva v Helsinkách, Marjo Kyllönen, vysvetlila očakávané zmeny: „Existujú školy, ktoré učia v podstate úplne staromódnym spôsobom, ktorý bol na prospech spolcnosti na začiatku roku 1900 – ale dnešné potreby globálnehp sveta sú rovnaké, a my potrebujeme niečo pre 21. storočie.“

Štúdium vo Fínsku inak…Namiesto jednotlivých predmetov budú študenti študovať udalosti a javy v interdisciplinárnej podobe. Napríklad 2. Svetovú vojnu budú študenti doslova skúmať z hľadiska histórie, geografie či matematiky.

Tento systém bude zavedený pre študentov vyšších ročníkov, začínať by mal vo veku 16 rokov. Hlavnou myšlienkou je, že študenti by si mali vybrať pre seba vedomostný okruh alebo jav ktorý chcú študovať, s ohľadom na svoje ambície do budúcnosti a ich reálne schopnosti.

Tradičné formát učiteľ-žiak a ich komunikácia sa takisto zmení. Študenti už nebudú sedieť v školských laviciach a čakať úzkostlivo kedy budú vyzvaný, aby odpovedali na otázku. Namiesto toho sa budú pracovať spoločne v malých skupinách a aktívne diskutovať o téme.

Fínsky vzdelávací systém podporuje prácu v tíme (Group work), ktorá je dôvod, prečo sa tieto zmeny dotknú aj učiteľov. Školská reforma si bude vyžadovať značnú dávku spolupráce medzi učiteľmi rôznych predmetov. Približne 70% učiteľov v Helsinkách už navštevuje školenia v súlade s novým systémom pre prezentáciu informácií. Tieto zmeny, ktoré ovplivnia radikálne štúdium vo Fínsku by mali byť dokončená v roku 2020.

Čo sa zmení do roku 2020 na školách a univerzitách u nas?