Top up vo Fínsku - dokončenie Bakalára vo Fínsku. - scandinavianstudy.sk
Top up vo Fínsku

Top up vo Fínsku – dokončenie Bakalára vo Fínsku.

Partnerské školy v tejto krajine nemajú špecifiky program pod názvom Top up vo Fínsku. Jedná sa o prestup do bakalárskeho ročníka. So všetkými študentmi, ktorí sa prihlásia s titulom AP, budú školy zaobchádzať rovnako ako s ostatnými uchádzačmi (okrem jednoduchšieho prijatia v priamej aplikácii).

Napr. HAMK neponúka typický Top up, je to prestup na túto školu, s tým, že bakalárske štúdium trvá vo Fínsku 4 roky oproti Dánsku, kde sú to 3 resp 3,5 roka (śtudent z Dánska je prijatý do ročníka s uznaním špecifických kreditov z Dánska).To znamená, že študent niektoré predmety už neabsolvuje a bude navštevovať len zvyšné predmety a získa nasledujúce kredity, ktoré mu chýbajú do ukončenia štúdia – spolu 240 ECTS.

1.)  Študenti nastúpia do Fínska do “bežného programu Beachelor”. tak ako všetci ostatní študenti.

2.)  Na začiatku štúdia by však mal študent zaslať výpis už dosiahnutých kreditov študijnému poradcovi, ktorý kontroluje obsah predmetov a koľko študijných kreditov si môže tento študent preniesť do bakalárskeho stupňa.

3.)  Na dokončenie napr. International Business programu HAMK by mal študent získať spolu 210 kreditov. To znamená, že ak študent si prinesie z AP 60 uznaných kreditov, musí ešte absolvovať štúdium v hodnote 150 ECTS. Zvyčajne sa 60 ECTS rovná hodnote jedného roka štúdia.

4.)  Študent by mal následne prediskutovať so študijným poradcom, že chce štúdium ukončiť rýchlejšie a môžu mu pomôcť naplánovať si program tak, aby ho mohol absolvovať skôr.

5.)  Každý zo študentov má svoju vlastnú študijnú cestu, ktorá môže byť rýchlejšia alebo pomalšia v závislosti od tempa štúdia a predchádzajúceho štúdia. To je dôvod, prečo všetci študenti dostanú prijatie na bakalársky program a neabsolvujú TOP UP program.

Konkrétna škola a administrácia konkrétneho programu, do ktorého bol prijatý, s ním zostavia študijný plán na dosiahnutie úplného vzdelania a rýchlosť absolvovania závisí od flexibility študenta.

Poznámka: Študijný poradca pomôže študentovi (na škole vo Fínsku) naplánovať štúdium tak, aby mohol rýchlejšie dokončiť bakalára. Je dôležité, aby sa študent sám zapojil do procesu, pretože nevyrábame masovo študentov s rovnakými schopnosťami, ale študent by si mal sám vybrať, čo sa chce naučiť.