Záložná prihláška - Holandsko - scandinavianstudy.sk

Záložná prihláška – Holandsko

Veľká väčšina študentov si podáva svoje prihlášky do viacerých krajín.

Radi by sme všetkých z vás, ktorý majú momentálne prihlášku len do Dánska informovali aj o ďalšej možnosti, ako si poistiť vašu prihlášku. (napr. podaním si prihlášky aspoň na jednu Holandsku školu). Holandský systém vzdelávania je podobný tomu dánskemu, je pre nás stále dostupný, a rovnako je považovaný za jeden z najlepších na svete (napr. podľa rebríčka Universitas 21).

Základné podmienky prijatia a Jazykové požiadavky

Do Holandska budeme potrebovať presne tie isté dokumenty ako už máte hotové do Dánska. Kvôli tomu môže byť Holandsko pre teba možnosťou. Slovenský študenti nemusia spolu s prihláškou predložiť certifikát z anglického jazyka. Na preukázanie jazykovej úrovne anglického jazyka stačia známky dosiahnuté na strednej škole.

Odbory

Systém vzdelávania je rovnako ako u nás a v celej EÚ trojstupňový – Undergraduate (Bakalárske štúdium), Postgraduate (Magisterské štúdium) a Doctorate (Doktorandské štúdium). Všetky školy v ponuke sú akreditované aj našim ministerstvom školstva. Tvoj získaný titul je uznávaný aj inštitúciami a zamestnávateľmi u nás na Slovensku.

Zoznam odborov v Holandsku nájdeš TU.

Fiancovanie štúdia

Študenti pochádzajúci z členských krajín EU, tak ako samotní Holanďania platia na bakalárskom stupni štúdijný poplatok a to 2 060 € za školský rok. V závislosti od odboru (na Magisterskom stupni štúdia stojí každý konkrétny program viac, cena je dohladateľná na stránke konkrétneho študijného odboru). Študent si hradí ďalej náklady na študijné materiály, ubytovanie, transport a stravu.  Školné je možné rozdeliť ročne až do desiatich splátok a teda na začiatok štúdia ti stačí prvých 260 €.

Samozrejme aj v Holandsku máš nárok na študentskú pôžičku. Pôžička je splatná až do 15 rokov po ukončení štúdia. Je na nej len minimálny úrok a to 0,6 percenta! Splácať sa začína dva roky po ukončení štúdia. Jej schválenie je podmienené tým, že budeš pracovať minimálne 56 hodín týždenne a jej výška je 380€.

V prípade tvojho záujmu o poistenie si prihlášky, kontaktuj nás na lucia@scandinavianstudy a na kubo@scandinavianstudy, resp. volaj 917 181 408.