Blog ScandinavianStudy | Štúdium v Dánsku a v Británii

Blog

Studium v UK

Rozdielne štúdium v ​​Dánsku

Študovať na vysokej škole má veľa výhod. Človek ešte nemá väčšie povinnosti, je zodpovedný sám za seba. Zároveň už si môže užívať dospelosti.Väčšina študentov vníma určite pozitívne, že sa po…