Podmienky prijatia - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Podmienky prijatia

Na získanie prijatia musia študenti splniť akademické požiadavky odboru a preukázať úroveň znalosti anglického jazyka požadovanú inštitúciou. Presné požiadavky na prijatie sa môžu líšiť od inštitúcie k inštitúcii a od programu k programu – požiadavky sa môžu časom meniť.

Prijatie do študijného odboru závisí od predchádzajúcich akademických výsledkov študenta. Každá inštitúcia špecifikuje minimálne známky alebo získaný priemer (GPA), ktoré akceptuje. V niektorých prípadoch musia študenti na strednej škole absolvovať jeden alebo viac povinných predmetov.

Vstupné požiadavky sa medzi školami líšia v závislosti od štátu alebo územia, v ktorom bude študent študovať. Počas procesu podávania žiadostí sa zohľadňuje akademický výkon počas strednej školy a študentove schopnosti. Študenti musia predložiť overené kópie vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia. Môže sa vyžadovať aj odporúčací list. Niektoré školy, najmä súkromné ​​školy, môžu vyžadovať aj tzv. prijímaciu skúšku.

Akademické požiadavky

Aby študenti mohli vstúpiť do austrálskeho vysokoškolského štúdia, musia mať ukončenú našu strednú školu. Na vstup do niektorých odborov môže byť potrebné, aby študenti absolvovali špecifické predmety. Napríklad matematika je potrebná na prijatie do vysokoškolského inžinierskeho kurzu.

Študenti musia predložiť svoje vysvedčenia alebo akademické prepisy, aby preukázali, že spĺňajú tzv. GPA. Inštitúcie môžu pri udeľovaní prijatia brať do úvahy mimoškolské aktivity či absolvovaný výskum počas školy, relevantné pracovné skúsenosti, súťaže a pod. Inštitúcie môžu v rámci prijímacieho procesu vyžadovať doplňujúce dokumenty, ako napríklad životopis, referencie, ako aj prijímacie testy pre absolventov, ako je napr. GMAT.

Požiadavky na jazykové znalosti

Keďže angličtina je primárnym vyučovacím jazykom v Austrálii, študenti, ktorí sa hlásia z “neanglicky” hovoriacej krajiny, musia v rámci prijímacieho procesu preukázať znalosť angličtiny prostredníctvom testu z anglického jazyka. Štandardizované testy z anglického jazyka hodnotia študentov z hľadiska ich schopností čítať, počúvať, hovoriť a písať.

Najbežnejšie akceptované jazykové testy v Austrálii sú anglické jazykové testy IELTS , TOEFL), Pearson PTE Academic a Cambridge Assessment English (CAE).

Požiadavky na skóre jazykového testu sa líšia podľa inštitúcie a programu. 

  • IELTS skóre medzi 6,0 a 6,5, pričom žiadne pásmo nie je menšie ako 5,5 alebo 6,0
  • TOEFL (internetový test, iBT) celkové skóre medzi 60,0 a 90,0 alebo
  • CAE skóre celkovo medzi 169 až 176, pričom nie menej ako 169 v každej kategórii

Termíny prihlášok

Záujemcovia o štúdium v ​​Austrálii môžu požiadať o prijatie viackrát do roka. Väčšina inštitúcií má dva alebo viac termínov za rok a na každý termín prijíma nových študentov.Presné termíny prihlášok sa líšia podľa inštitúcie a programu, pretože každá inštitúcia má svoj vlastný prijímací kalendár.