Podmienky prijatia - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Podmienky prijatia

Študenti, ktorí sa hlásia na kanadské univerzity sa vo všeobecnosti hodnotia na základe ich predchádzajúcich akademických výsledkov, ako aj ich znalostí anglického jazyka. Niektoré programy tiež vyžadujú doplňujúce informácie od študenta – napríklad životopis, odporúćania a pod.

Akademické požiadavky

Úspešné ukončenie strednej školy je hlavnou podmienkou prijatia na bakalársky program v Kanade. Na prijatie do magisterských študijných programov sa vyžaduje získaný trojročný alebo štvorročný bakalársky titul. Niektoré inštitúcie môžu akceptovať pracovné skúsenosti ako náhradu za požadovaný titul. V závislosti od povahy programu môžu študenti doložiť tzv. “ neakademické” dokumenty alebo výsledky testov.  Môžu to byť napr. motivačný list, esej, životopis, skóre GRE / GMAT atď.

Priemerná známka (GPA)

Študenti musia predložiť doklad o absolvovanom vzdelaní, napr. výpis kreditov alebo vysvedčenie, v ktorom sú uvedené známky, ktoré študent získal v každom predmete strednej školy. V rámci prijatia sa zvyčajne berú do úvahy iba známky za posledné dva roky štúdia študenta. Študenti, ktorí sa uchádzajú o inžinierske programy, často musia absolvovať kurzy matematiky a fyziky. Požiadavky na kurz sa líšia podľa programu a školy. Konečný priemer bodov (GPA) študenta, ako aj typ absolvovaných predmetov určujú, či študent spĺňa kritériá akademického prijatia. Požiadavky GPA sa v priemere pohybujú medzi 65 % až 90 % v závislosti od programu a inštitúcie.

Anglický jazyk

Keďže angličtina je primárnym vyučovacím jazykom v kanadských inštitúciách (mimo Quebecu), študenti, ktorí sa hlásia z “neanglicky” hovoriacej krajiny, musia preukázať znalosť angličtiny prostredníctvom testu z anglického jazyka. Štandardizované testy z anglického jazyka hodnotia študentov z hľadiska ich schopností čítať, počúvať, hovoriť a písať.

Všetky kanadské inštitúcie akceptujú skóre z anglického jazyka ako sú IELTS alebo TOEFL. Niektoré kanadské inštitúcie môžu akceptovať aj výsledky testov z iných akreditovaných inštitútov napr. Duolingo a pod. Študenti zvyčajne potrebujú skóre IELTS 6,5 (7 pre niektoré postgraduálne programy) alebo skóre TOEFL (iBT) medzi 70,0 a 90,0.

Termíny prihlášok

V Kanade je nástup: na jeseň (september), v zime (január) a v lete (máj). September je považovaný za oficiálny začiatok školského roka. Pokiaľ ide o termíny prijímania žiadostí, odporúčame podať prihlášku čo najskôr, aby mali študenti dostatok času na zabezpečenie víz. Školám môže často trvať viac ako 60 dní (po uzávierke prihlášok), kým spracujú žiadosť a vydajú potvrdenie o prijatí (LOA), ktoré je potrebné na žiadosť o povolenie na štúdium.