Financovanie - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Financovanie

Štúdium v Amerike je dlhodobá investícia a medzinárodné vzdelávanie môže byť relatívne nákladné. Uvedomenie si všetkých životných nákladov a presné zostavenie rozpočtu je rozhodujúce preto, aby študent mal dostatočné finančné prostriedky na dokončenie svojho vzdelania v štátoch.

Školné

Náklady na štúdium v ​​USA sa líšia podľa inštitúcie a úrovne štúdia. Nižšie nájdete priemerné školné podľa typu inštitúcie:

 • Štátna vysoká škola resp. univerzita
 • Bakalár: 25 000 dolárov
 • Postgraduálne št. : 20,00 – 35 000 USD
 • Doktorandské št. : 28 000 – 40 000 USD

Súkromná vysoká škola alebo univerzita

 • Bakalár: 34 740 dolárov
 • Postgraduálne št.: 40 000 dolárov
 • Doktorandské št.: 28 000 – 40 000 USD

Životné náklady

Okrem školného musia študenti vykryť aj náklady na bývanie, stravu, dopravu, atp. Náklady sú vo všeobecnosti drahšie vo väčších mestách, pričom niektoré štáty a regióny sú lacnejšie a naopak iné drahšie. Výdavky tiež do značnej miery závisia od životného štýlu študenta, výberu ubytovania a návykov.

Regionálne priemery (životné náklady vrátane ubytovania, stravy, dopravy a zábavy):.

Východné pobrežie

 • Boston (Massachusetts) a Miami (Florida): 1 500 – 3 000 USD / mesiac
 • Atlanta (Gruzínsko): 1 200 – 2 200 USD / mesiac
 • Philadelphia (Pennsylvánia): 800 – 1 300 USD / mesiac
 • Washington DC. a New York: 1 700 – 3 000 USD / mesiac

Západné pobrežie

 • Los Angeles (Kalifornia): 1 500 – 2 500 USD / mesiac
 • San Francisco (Kalifornia): 2 200 – 4 000 USD / mesiac
 • San Diego (Kalifornia): 1 400 – 2 400 USD / mesiac

Centrálne USA

 • New Orleans (Louisiana): 1 100 – 2 000 USD / mesiac
 • Seattle (Washington): 1 500 – 2 500 USD / mesiac

Ostatné

 • Chicago (Illinois): 1 300 – 2 500 USD / mesiac
 • Detroit (Michigan): 1 000 – 1 800 $ / mesiac
 • Dallas (Texas) a Houston (Texas): 1 000 – 2 000 USD / mesiac

Väčšina zahraničných študentov v USA platí za štúdium tzv. full tuition fees. Existuje však množstvo štipendií, grantov ktoré pomáhajú študentom s nákladmi na štúdium.