Podmienky prijatia - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Podmienky prijatia

Na získanie prijatia musia študenti splniť akademické požiadavky odboru a preukázať úroveň znalosti anglického jazyka. Presné požiadavky na prijatie sa líšia od inštitúcie k inštitúcii a od programu k programu – požiadavky sa môžu časom meniť.

Akademické požiadavky

Prijatie do študijného odboru závisí od predchádzajúcich akademických výsledkov študenta. Každá inštitúcia špecifikuje minimálne známky alebo priemer (GPA), ktoré bude akceptovať. V niektorých prípadoch musia študenti absolvovať jeden alebo viac povinných predmetov už na strednej škole.

Požiadavky na jazykové znalosti

Keďže angličtina je primárnym vyučovacím jazykom v USA, študenti, ktorí sa hlásia z “neanglicky” hovoriacej krajiny, musia v rámci prijímacieho procesu preukázať znalosť angličtiny prostredníctvom testu z anglického jazyka. Štandardizované testy z anglického jazyka hodnotia študentov z hľadiska ich schopností čítať, počúvať, hovoriť a písať.

Študenti zvyčajne potrebujú jednu z nasledujúcich možností:

  • TOEFL (internetový test, iBT) – skóre medzi 60,0 a 100,0
  • IELTS skóre medzi 6,0 a 7,5 (bez pásma menšieho ako 6,0)

Vysoké školy v USA ponúkajú študentom jednu z nasledujúcich možností, ako sa prihlásiť na inštitúciu:

  • (RD): je pre študentov, ktorí si nie sú 100% istí, kam by sa chceli nastúpiť. Táto možnosť umožňuje študentom získať viac času pri rozhodovaní alebo absolvovanie ACT či SAT.
  • (EA): je pre študentov, ktorí si nie sú istí výberom konkrétnej školy. Študenti sa môžu prihlásiť do viacerých inštitúcií naraz.
  • (ED): je pre študentov, ktorí vedia, kam by chceli ísť. 
  • (RA): Rolling Admission je možnosť pre študentov, ktorí sa prihlásia na školu prostredníctvom EA a rozhodli sa, že chcú navštevovať inú. 

Prihlášky je možné podávať od jesene do jari príslušného prijímacieho roka.