Dištančné štúdium - scandinavianstudy.sk
Distance learning

Dištančné štúdium

Dištančné štúdium (hybridné štúdium) mení tradičný koncept vzdelávania. Byť fyzicky prítomný v triede nie je jedinou možnosťou učenia sa – nie s nástupom internetu a nových technológií. Hybridné dištančné štúdium znamená, že ste v reálnom čase pripojený online so spolužiakmi a profesormi na živej hodine v Londýne či v Švajčiarsku.

V súčasnosti máte prístup ku kvalitnému vzdelávaniu (zakončenému univerzitným diplomom) kedykoľvek a odkiaľkoľvek chcete. Viac ako 40% vysokoškolských študentov v EU absolvuje už dnes aspoň jeden predmet online! Vstupujeme do revolúcie vo vzdelávaní a to práve cez dištančné štúdium. Pre mnohých je síce stále náročné uchopiť predstavu opustiť klasickú triedu, to však nie je dostatočný dôvod, aby sme sa vyhli tejto užitočnej alternatíve.

Flexibilita 

Dištančné štúdium vám umožňuje študovať alebo učiť odkiaľkoľvek na svete. Pripájate sa v reálnom čase na vyučovanie (hybridná forma) v Londýne či vo Švajčiarsku. Nie je potrebné dochádzať z jedného miesta na druhé či dodržiavať pevný harmonogram. Virtuálna trieda je k dispozícii všade, kde je pripojenie na internet. Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze (školné/ubytovanie), ktoré môžete minúť na iné priority. Online štúdium umožňuje študentovi nastaviť si vlastné tempo učenia a rozvrh.

Forma výuky

V rámci dištančného štúdia na Swiss Business School, alebo XCL minimalizovali tzv. asynchrónne učenie. Zabudnite na vopred nahrané nudné video lekcie hodiny, kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu hodiny. Absolvujete živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko spolu v reálnom čase so spolužiakmi z celého sveta.

Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju viete opätovne prehrať (spolu s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná takisto Harvard University). V priebehu roka na vás čakajú zadania a projekty, hodnotenie je priebežné a v rámci celého roka (bez koncoročných skúšok a teda zbytočného stresu).

Minimálne náklady oproti dennému štúdiu

Dištančné štúdium je možnosťou, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby ste museli fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je online vzdelávanie neporovnateľne cenovo dostupnejšie:

Denné štúdium UK Dištančné štúdium UK (iba cez Scandi)
Ročné školné v UK pre EU študentov: 9250 -13,000£ Ročné školné v UK (EU): 6– 7,000£
Ubytovanie v UK: 8,000£ Ročné školné na XCL London: Bachelor 2,950£, Master 3650£
Strava, transport, voľný čas: 5,000£
Spolu ročne cca: 26,000£
Denné štúdium SUI Dištančné štúdium SUI (iba cez Scandi)
Ročné školné v SUI pre EU študentov (denné štúdium): 11,000 € Alpine Diploma in Hotel Management 2650€ /rok
Ubytovanie v SUI: 9,000€ BA(Hons) International Hospitality & Tourism Management 3650€/rok
Strava, transport, voľný čas: 8,000€ MSc International Hospitality & Tourism Management 4150/rok
Spolu ročne cca: 28,000€

Vzdelávanie na mieru

Online triedy majú tendenciu byť menšie ako konvenčná veľkosť triedy. To umožňuje väčšiu interakciu a spätnú väzbu medzi vami a učiteľom. V rámci dištančného štúdia dostanete prístup k rôznorodému študijnému materiálu: prednášky, eBooks, online knižnica, PPT, video archív, webináre, atp. Nastavíte si vlastné tempo štúdia vhodné pre individuálne požiadavky a úroveň schopností každého študenta.

Xenophone College London (University of Chichester)

Stránka školy: XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London je akreditovanou partnerskou inštitúciou Chichester University (top 20 v UK). XCL ponúka britské, flexibilné a cenovo dostupné, medzinárodné vzdelanie pre študentov, ktorých zaujíma nadobudnutie zručností a vedomostí využiteľných v modernom svete a ktorý zároveň chápu možnosti, ktoré so sebou prináša svet technológií.

University of Chichester

Stránka školy: https://www.chi.ac.uk/

University of Chichester bola založená v r. 1839 a podľa Guardian University Guide bola v roku 2022 zaradená medzi 20. top univerzitami Spojeného kráľovstva.

  • Top 25 najlepších obchodných škôl v Británii
  • Top 10 najlepších univerzít pre odbor Psychológia
  • 1. miesto v rámci výskumu v británii
Bachelor: Master:
BA (Hons) Psychology (with integrated Foundation Year) MA Psychology
BA/BSc (Hons) International Political Economy MSc Applied Computer Science (conversion)
BSc (Hons) Applied Computer Science MSc Big Data and Technologies for Managers
BSc (Hons) Global Management & International Business (with integrated Foundation Year) MSc Digital Learning
MSc Global Management & Innovation
MSc Green Economy, Sustainability and Climate Change Management
MSc International Political Economy
Digital MBA

The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management Education (ALPINE CENTER SWITZERLAND)

Stránka školy: https://www.swissalpinecenter.com/


Od roku 1987 Alpine Center poskytuje špičkové, vysokokvalitné vzdelávanie v oblasti pohostinstva a manažmentu cestovného ruchu. Alpine sa etablovala ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v sehmente s obdivuhodnou mierou zamestnateľnosti takmer 99 %!

V Alpine Center sú programy navrhnuté tak, aby spĺňali profesionálne ciele študentov (výuka, stáže) a zároveň vyhovovali meniacim sa potrebám globálneho priemyslu v rámci Hospitality. Portfólio odborov zahŕňa napr. Hotel Management, Travel & Tourism Management, Culinary Arts Management, Events & Conventions Management, Food & Beverage Management, Spa Management, Hospitality & Cruise Management na diplomovej, bakalárskej a postgraduálnej úrovni.

Bachelor: Master:
Swiss Alpine Diploma in Hotel Management (2 roky) MSc International Hospitality & Tourism Management (2 roky)
BA (Hons) International Hospitality & Tourism Management (3 roky)

V prípade záujmu nás kontaktuj na roman@scandinavianstudy.com – dohodneme si spoločnú konzultáciu tvojich možností 🙂