Dištančné štúdium - scandinavianstudy.sk
Studium v Anglicku

Dištančné štúdium

Dáva ti zmysel vyštudovať na škole v Británii, ušetriť 70% na školnom, mať nulové náklady na ubytovanie a život? Chceš sa popri škole venovať práci či cestovaniu a potrebuješ si dokončiť Top UP, bakalára či Magistra? Hybridné dištančné štúdium je možnosť práve pre teba!

S priateľmi a s rodinou dnes komunikuješ viac online ako vo fyzickom priestore. Oblečenie, jedlo, nákupy, odvoz riešime takisto virtuálne. No a na vlnu digitalizácie nastupili aj naše partnerské university XCL London a Swiss Alpine Centre. Dištančné štúdium mení tradičný koncept vzdelávania –  v reálnom čase si online pripojený so svojimi spolužiakmi, profesormi a aktívne participuješ na prednáške.

Sleduj video: Študium je určené študentom, ktorý chápu, že s nástupom nových technológií, nie je byť fyzicky prítomný v triede jedinou možnosťou učenia sa.

Flexibilita 

Dištančné štúdium ti umožňí študovať odkiaľkoľvek na svete. Pripájaš sa v reálnom čase na vyučovanie v Londýne (resp. Švajčiarsku). Nie je potrebné dochádzať z jedného miesta na druhé či dodržiavať pevný harmonogram. Virtuálna trieda je k dispozícii všade, kde máš pripojenie na internet. Ušetríš nielen čas, ale aj peniaze (školné/ubytovanie), ktoré môžeš minúť na iné priority.

Minimálne školné oproti dennému štúdiu

Británia svojim odchodom z EÚ síce zvýšila študentom školné, no takisto ponúkla alternatívu, ako získať kvalitné britské vzdelanie za zlomok ceny. Dištančné štúdium je možnosť, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby si musel fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je cenovo neporovnateľne dostupnejšie.

Denné štúdium UKDištančné štúdium UK (iba cez Scandi)
Ročné školné v UK pre EU študentov: 9250 -13,000£Ročné školné v UK (EU): 6– 7,000£
Ubytovanie v UK: 8,000£Ročné školné na XCL London: Bachelor 2,950£, Master 3650£
Strava, transport, voľný čas: 5,000£
Spolu ročne cca: 26,000£
Denné štúdium SUIDištančné štúdium SUI (iba cez Scandi)
Ročné školné v SUI pre EU študentov (denné štúdium): 11,000 €Alpine Diploma in Hotel Management 2650€ /rok
Ubytovanie v SUI: 9,000€BA(Hons) International Hospitality & Tourism Management 3650€/rok
Strava, transport, voľný čas: 8,000€MSc International Hospitality & Tourism Management 4150/rok
Spolu ročne cca: 28,000€

Forma výuky

V rámci dištančného štúdia na Swiss Business School, alebo XCL minimalizovali tzv. asynchrónne učenie. Zabudni na vopred nahrané nudné video lekcie , kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu. Absolvuj živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko v reálnom čase so spolužiakmi z celého sveta. Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju vieš spätne prehrať (s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná Harvard University). V priebehu roka na teba čakajú zadania a projekty, hodnotenie je priebežné a v rámci celého roka (bez koncoročných skúšok a teda zbytočného stresu).

Triedy majú tendenciu byť menšie ako konvenčná veľkosť triedy. To umožňuje väčšiu interakciu a spätnú väzbu medzi vami a učiteľom.

V rámci dištančného štúdia dostaneš full-access k rôznorodému študijnému materiálu: prednášky, eBooks, online knižnica, PPT, video archív, webináre, atp. Nastavíš si vlastné tempo štúdia vhodné pre tvoje individuálne požiadavky a úroveň schopností.

Xenophone College London (University of Chichester)

Stránka školy: XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London je akreditovanou partnerskou inštitúciou Chichester University (top 20 v UK). XCL ponúka britské, flexibilné a cenovo dostupné vzdelanie pre študentov, ktorých zaujíma nadobudnutie zručností a vedomostí využiteľných v modernom svete a ktorý zároveň chápu možnosti, ktoré so sebou prináša svet technológií.

University of Chichester

Stránka školy: https://www.chi.ac.uk/

University of Chichester, založená v r. 1839 a podľa Guardian University Guide, v roku 2022 zaradená medzi 20. top univerzity Spojeného kráľovstva.

  • Top 25 najlepších obchodných škôl v Británii
  • Top 10 najlepších univerzít pre odbor Psychológia
  • 1. miesto v rámci výskumu v Británii
Bachelor:Master:
BA (Hons) Psychology (with integrated Foundation Year)MA Psychology
BA/BSc (Hons) International Political EconomyMSc Applied Computer Science (conversion)
BSc (Hons) Applied Computer ScienceMSc Big Data and Technologies for Managers
BSc (Hons) Global Management & International Business (with integrated Foundation Year)MSc Digital Learning
MSc Global Management & Innovation
MSc Green Economy, Sustainability and Climate Change Management
MSc International Political Economy
Digital MBA

The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management Education (ALPINE CENTER SWITZERLAND)

Stránka školy: https://www.swissalpinecenter.com/


Už od roku 1987 Swiss Alpine Center poskytuje špičkové, vysokokvalitné vzdelávanie v oblasti Hospitality (Manažmentu cestovného ruchu).

Alpine sa etablovala ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v segmente s obdivuhodnou mierou zamestnateľnosti – takmer 99 % študentov si nájde po absolvovaní štúdia prácu priamo v odvetví. V Alpine Center sú programy navrhnuté tak, aby spĺňali profesionálne ciele študentov (výuka, stáže) a zároveň vyhovovali meniacim sa potrebám globálneho priemyslu v rámci odvetvia.

Portfólio odborov v ponuke zahŕňa: Hotel Management, Travel & Tourism Management, Culinary Arts Management, Events & Conventions Management, Food & Beverage Management, Spa Management, Hospitality & Cruise Management na či už diplomovej, bakalárskej a postgraduálnej úrovni.

Bachelor:Master:
Swiss Alpine Diploma in Hotel Management (2 roky)MSc International Hospitality & Tourism Management (2 roky)
BA (Hons) International Hospitality & Tourism Management (3 roky)

V prípade záujmu nás kontaktuj na roman@scandinavianstudy.com