Čo robíme?

• Od r. 2009 pomáhame našim študentom ku kvalitnejšiemu vzdelaniu.

• V ponuke Dánsko a Švédsko UK, Holandsko či Nemecko!

• Za rok 2016 máme viac ako 80 % úspešnosť prijatých študentov !

• Sme oficiálne registračné miesto British Councilu na certifikát IELTS!

   Ako to robíme?

• Naše univerzity sme pedantne vybrali a sme garantom, že štúdium: je zamerané na prax a rozvoj kritického myslenia a absolventi sú žiadaní na pracovnom trhu!

• Pomôžeme ti aj s hľadaním ubytovania, kontrolou ubytovacieho kontraktu, či formalitami na úradoch!

• Poradíme aj tvojim rodičom a radi ti pomôžeme vyriešiť možné problémy aj po príchode do zahraničia.

   Prečo to robíme?

• V dnešnej dobe záleží viac, ako kedykoľvek predtým na vzdelaní a nie len na získaní diplomu!

• Veríme, že prístup ku kvalitnému vzdelaniu nie je privilégium pre „horných 10.000“, ale samozrejmosť pre každého bez rozdielu!