Štúdium v Dánsku | ScandinavianStudy.sk Dostaneme ťa na školu

Nezabudnite si pedantne hľadať ubytovanie, škola začína už mesiac!

Čaká na vás "life changing experience", tak nech máte kde bývať 😀.

Jednoduchý rozdiel medzi štúdiom na univerzite u nás a v zahraničí, je fakticky ako rozdiel medzi učením sa kuchárskych kníh naspamäť a schopnosťou uvariť chutné jedlo. Memorovanie informácií je dnes už prekonané a budúcnosť patrí schopnosťou použiť konkrétne znalosti – nie informácie. U nás doma je pred nami dlhá cesta k pochopeniu, že nastáva dramatický rozchod medzi tým, čo univerzita ponúka a medzi tým, čo jej užívateľ (študent) v reálnom svete aj potrebuje. V zahraničí sú o krok vpred a študentov vyučujú systémom Problem Based Learning.

Scandinavian study

Sami sme absolventi z Dánska. Štúdium v Dánsku a celkovo v zahraničí, robíme pre našich mladých ľudí, aby si mohli plniť svoje sny a získavali skúsenosti za hranicami našej krásnej krajiny. Vieme, že akákoľvek skúsenosť zo zahraničia Ťa posilní, inšpiruje, motivuje a zlepší tvoj a tým aj život naokolo! Po návrate domov, budeš mať šancu vidieť tisíc príležitostí ako Slovensko vylepšiť! Daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVDánsku