Onlinematurita - scandinavianstudy.sk
Maturitné otázky od Scandi

Onlinematurita

Získaj darček pre študentov Scandinavianstudy. Keďže známky na Maturite sú v prijímacom procese dôležité, ako náš klient/ka dostaneš od darček a to 4 predmety (video lekcie – full access) maturitných tém podľa svojho výberu v sume 240€.

Maturitné otázky na portály OnlineMaturita.sk slúžia ako moderná a jednoduchá príprava na maturitnú skúšku. Video knižnica pozostáva z 12 maturitných predmetov a s vyše 300 videí. Maturitné otázky sú zrozumiteľné prezentované stredoškolskými profesormi vysvetlené formou jednoduchých video lekcií.