Blog ScandinavianStudy | Štúdium v Dánsku a v Británii

Blog

Studium v Anglicku

Dištančné štúdium

Dáva ti zmysel vyštudovať na škole v Británii, ušetriť 70% na školnom, mať nulové náklady na ubytovanie a život? Chceš sa popri škole venovať práci či cestovaniu a potrebuješ si…

Online štúdium v Británii

Online štúdium (Hybridné štúdium)

Online štúdium (hybridné štúdium) mení tradičný koncept vzdelávania. Byť fyzicky prítomný v triede nie je jedinou možnosťou učenia sa – nie s nástupom internetu a nových technológií. Hybrydné štúdium znamená,…

Študium v Dánsku

Proč dánská vláda ruší část VŠ programů v AJ?

5. července 2021 dánská vláda oznámila, že od září 2022 ruší značný počet vysokoškolských programů v angličtině. Zasaženy budou vysoké školy s označením Academy a University college, škol s označením University se to dotkne jen minimálně. Ruší…

Problémovo orientovaná náuka v 5 minútach?

Školstvo či už v Dánsku, Holandsku a Veľkej Británii sústreďuje hlavnú časť vzdelávania na prepojenie teórie s praxou – na zapojenie kritického myslenia – takzvaná problémovo orientovaná výuka (Problem Based…