Stredná školy v zahraničí - scandinavianstudy.sk
Stredné školy v zahraničí

Stredná školy v zahraničí

Stredná školy v zahraničí je kľúčovým prvkom vo formovaní budúcnosti mladých ľudí. Je to obdobie, kedy sa rozvíjajú ich schopnosti, záujmy a ambície. Aj preto je dôležité poskytnúť deťom príležitosť získať nezabudnuteľné skúsenosti, ktoré ich budú sprevádzať celý život. Cestovať a študovať v zahraničí otvára dvere k novým možnostiam a perspektívam, ktoré súčasný svet ponúka.

H-Farm Boarding School and College, Italy

Škola H-FARM v talianskom Trevise je miestom, ktorého jedinečnosť spočíva v jej nekonvenčnom prístupe ku vzdelávaniu, ktoré je úzko prepojené s inováciou, technológiami a výskumom. H-FARM má v sebe entuziazmus a to v každom aspekte výučby, v hľadaní nových ciest a vytváraní didaktických metód výučby, ktorej cieľom je naučiť deti úspešne čeliť výzvam súčasného sveta. H-FARM campus pozostáva so základnej školy, gymnázia a University College.

Škola vyvinula a vytvorila vlastný edukačný prístup, ktorý vychádza zo systému IB (medzinárodná maturitná skúška), obohacuje ho o unikátne aspekty, ktoré sú zamerané na rozvoj digitálnych a ľudských kompetencií. Keď si vyberiete H-FARM International School, vaše deti získajú príležitosť študovať v modernom prostredí, ktoré podporuje rozvoj kritického myslenia, pomáha študentom stanoviť si vlastné ciele a motivuje ich k premýšľaniu o nových spôsoboch, ako tieto ciele dosiahnuť. Je to miesto, kde môžu deti navrhovať a budovať vlastnú budúcnosť, objavovať svoje sny a dávať im konkrétnu formu.

Program H-FARM zahŕňa rôzne aktivity, laboratóriá, diskusné bloky a „klasické“ vyučovacie hodiny a vonkajšiu výuku v 50 hektárovom areály kampusu. Vďaka rôznym aktivitám a prístupu k laboratóriám majú deti možnosť prakticky aplikovať svoje znalosti a zručnosti. Prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do projektov a reálnych situácií sa deti učia aplikovať svoje vedomosti a schopnosti v praxi. Dostanú hodnotnú príležitosť naučiť sa spolupracovať v tíme, komunikovať efektívne a riešiť reálne problémy. Lektori sú skôr sprievodcovia učebnou látkou a pochádzajú najmä s anglicky hovoriacich krajín. H-FARM patrí medzi „Apple Distiguished Organisations“ a technologická spoločnosť Apple poskytuje škole kompletné technologické vybavenie pre výuku a priamo pre študentov (tablety, MacBook, atp.)

Stredná školy v zahraničí H-FARM má medzinárodný charakter a v jej priestoroch sa stretávajú študenti z rôznych krajín a kultúr (všetkých 6 kontinentov sveta). Táto rozmanitosť prispieva k obohateniu vzdelávacieho prostredia a umožňuje študentom získať inter-kultúrné skúsenosti. Výhodou pre slovenských a českých študentov je jednoduchá dostupnosť zo Slovenska (6 hod. autom, resp. priamy let Bratislava Venice Marco Polo Airport).

International School of Bremen, Brémy, Nemecko

Medzinárodná stredná škola (ISB) je miestom, kde študenti majú možnosť absolvovať nielen klasickú maturitu, ale aj obľúbený stredoškolský študijný program známy ako International Baccalaureate (IB) v anglickom jazyku. Tento program predstavuje vyššiu náročnosť v porovnaní s tradičným gymnáziom, no poskytuje deťom výrazne zvýšenú šancu na prijatie na prestížne (nie len nemecké) univerzity v budúcnosti.

Na ISB je vynikajúci akademický výkon základom vzdelávania, škola kladie veľký dôraz na holistický prístup k vzdelávaniu, ktorý zahŕňa rozvoj celého jednotlivca. Cieľom ISB je mať na škole šťastných, sebavedomých a úspešných ľudí, ktorí budú pripravení čeliť výzvam budúcnosti. Na ISB študujú študenti, ktorí dosahujú progresívny individuálny pokrok v štúdiu, prekračujúc hranice, ktoré si sami myslia, že sú schopní dosiahnuť. Študenti odchádzajú do sveta s osobnými zručnosťami, schopnosťami a medzinárodným myslením, ktoré im umožňuje uspieť v súčasnom meniacom sa svete.

Jedinečný anglicky orientovaný program ISB je náročný a inkluzívny, stavia na pevných základoch čítania, písania a matematiky. Program je prispôsobený tak, aby študenti získali schopnosti a vedomosti potrebné v 21. storočí. Na ISB sa očakáva, že samotní študenti a takisto zamestnanci budú mať najvyššie očakávania sami voči sebe. Bez ohľadu na východiskový bod každého študenta sa od nich očakáva, že budú pracovať tak tvrdo, ako je len možné, a správať sa najlepšie, ako vedia. Vzdelávanie na ISB je založené na časom overených metódach výučby a učenia. Celý pedagogický kolektív spolupracuje na identifikácii toho, čo skutočne funguje, a pravidelne hodnotí svoj progres.

Landheim Ammersee – Boarding School, Landheim (Munich)


Vitajte v Landheimu Ammersee – prestížnej strednej škole s ubytovaním. Chcete zažiť štúdium na úrovni v Nemecku? Hľadáte miesto, kde môžete zdokonaliť svoju nemčinu a posilniť svoje sebavedomie? Landheim Ammersee je miestom, kde sa to deje.

Stredná škola LA ponúka jedinečnú príležitosť pre zahraničných študentov, aby získali intenzívnu a nezabudnuteľnú skúsenosť so životom a vzdelávaním v Nemecku. Každý deň deti absolvujú päť až sedem hodín nemčiny, čo im pomôže rýchlo a účinne zlepšiť jazykové schopnosti. Vzdelávanie v Landheim nie je len o hodinách v triede a študentské programy sú plné rôznorodých workshopov a športových aktivít, ktoré budú deti baviť a motivovať. Okrem toho škola organizuje exkurzie do blízkeho okolia a miest, ako sú Mníchov, Salzburg, Garmisch, Zugspitze a Neuschwanstein, kde si deti vedia vychutnať kultúru a krásu Nemecka.

„V Landheime Ammersee veríme v holistický prístup k vzdelávaniu. Pre nás je dôležitá individualizovaná podpora každého žiaka. Chceme deti spoznať, identifikovať ich silné stránky a schopnosti a pomôcť im ich rozvíjať. Naším cieľom je vytvoriť jedinečné osobnosti so sociálnymi zručnosťami a silným charakterom. Veríme v neustály rozvoj a inovácie. Škola je otvorená novým programom a metódam vzdelávania, ktoré deti posúvajú vpred – a nie len študenti ale aj učitelia sú súčasťou tohto procesu“.

Ak hľadáte školu, kde bude deťom venovaná individuálna pozornosť, kde sa budú cítiť bezpečne a prijímaní, a kde ich bude čakať vzrušujúce vzdelávanie a množstvo zábavy, Landheim Ammersee je pre správnou voľbou. Pripojte sa a objavte svet možností, ktoré vám ponúka Landheim Ammersee – dokonalé miesto pre vzdelávania a rast v Nemecku.

Oxford Sixth Form College, Británia

 • Stránka školy: https://www.oxfordsixthformcollege.com/
 • Facebook: https://www.facebook.com/oxfordsixthformcollege
 • Instagram: https://www.instagram.com/oxfordsixthformcollege/
 • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCI7ycpn23PWFXrMQCbR0qOA

Oxford Sixth Form College, je ukrytá v srdci Oxfordu, sa vnímaná ako „bright star“ individuálneho vzdelávania. Škola vytvára prajné prostredie, ktoré podporuje osobný rast a napĺňanie individuálnych cieľov detí. Využíva tutoriálne metódy, kde sa triedy skladajú v priemere iba so štyroch študentov a jedného tútora, čím sa zaručuje individuálna pozornosť upriamená na dieťa a jeho individuálne zapojenie do procesu vzdelávania

Flexibilita je jednou z charakteristík tejto školy. Ponúka širokú škálu foriem štúdia vrátane A-Level, BTEC, GCSE a Pre-A-Level. Oxford Sixth Form College otvára deťom dvere do nových obzorov, rozširuje intelektuálne perspektívy žiakov a podporuje ich inovatívny myšlienkový prístup. Študenti Oxford Sixth Form College sa vydávajú na transformačnú cestu, ktorá ich pripravuje na to, aby sa stali globálnymi občanmi, pripravenými priniesť pozitívny individuálny vplyv do stále viac prepojeného sveta.

d’Overbroeck’s, Británia

 • Stránka školy: https://www.doverbroecks.com/
 • Facebook: https://www.facebook.com/doverbroecksoxford/
 • Instagram: https://www.instagram.com/doverbroecks_oxford/
 • YouTube: https://www.youtube.com/c/dOverbroecksOxford

Ako uznávaná elitná nezávislá škola, d’Overbroeck’s sa nachádza v živom meste Oxford. Sústreďuje sa na žiakov vo veku od 11 do 18 rokov,  kladie dôraz na ucelený rozvoj (vedomosti a schopnosti) a akademický pokrok žiakov.

Vo vyučovaní kladie dôraz na strategické, analytické, tvorivé myslenie, podporuje študentov v objavovaní svojich intelektuálnych schopností a reálnom uskutočňovaní svojich dlhodobých cieľov. V d’Overbroeck’s sa excelencia prejavuje vo všetkých aspektoch školského života, podporujúc lásku k učeniu, ktorá siaha ďaleko za iba samotné získavanie vedomostí.

Oxford International College, Británia

 • Stránka školy: https://www.oxcoll.com/
 • Facebook: https://www.facebook.com/oxcoll
 • Instagram: https://www.instagram.com/oxcoll/
 • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEbHD43Fe4CKCxUQ3TNkQjw

Oxford International College sa nachádza len kúsok od historického centra Oxfordu a ponúka stimulujúce a kultúrne študijné prostredie. Oxford je symbolom akademickej excelentnosti s bohatým dedičstvom, ktoré sa tiahne stáročiami.

Na Oxford International College majú študenti česť sa učiť od vynikajúcich tutorov, mnohí z nich sú absolventi, alebo držitelia doktorandského titulu z Oxford University. Škola priťahuje rozmanitú komunitu študentov z celého sveta, čo vytvára živú a globálnu vzdelávaciu komunitu. Okrem akademických aktivít sa Oxford International College zameriava aj na rozvoj kariéry, vybavuje študentov nevyhnutnými zručnosťami a znalosťami, ktoré im pomáhajú uspieť pri prihláškach na top univerzity a v ich budúcej kariére. Integráciou akademického excelentného, rozvoja kariéry a osobného rozvoja poskytuje kolegium komplexný vzdelávací zážitok, ktorý pripravuje študentov na ich budúcu cestu.