FAQ Dansko Kalendar signature pages - scandinavianstudy.sk

FAQ Dansko Kalendar signature pages

Účelom FAQ je uľahčiť vám odoslanie vašich dokumentov na školy v Dánsku a takisto vás informovať, čo sa bude diať ďalej s vašou prihláškou. Keďže každý rok sa do Dánska hlási veľmi veľa študentov z celej EU, chceme vám pridať ďalšiu môžnosť a to pridanie a bezplatné odoslanie prihlášky do Veľkej Británie (stačí napísať).

Maximum informácií priamo od našich študentov nájdete aj na našom YouTube Scandinavianstudy TU.

Na všetky školy budú potrebovať tieto dokumenty:

 • Scan ID
 • Vysvedčenia originál + preklad – ideál v jednom PDF
 • Maturitné vysvedčenie (ak len bude&ś maturovať, dopošleme ho neskôr)
 • Verification form
 • Odporúčací list
 • Motivačný list (pre každú školu zvlášť)
 • Test z anglického jazyka
 • Employers declaration (optional)
 • Power of Attorney (GDPR)

Extra dokumenty v prípade, ak sa hlásiš aj na jednotlivé školy:

(partnerské školy):

Extra Power of Attorney potrebujú školy:

 • Zealand
 • IBA Kolding

Extra Verificiation form potrebujú školy:

 • BAAA Aarhus
 • UCN Aalborg
 • Absalon
 • Aarhus University
 • IBA Kolding

Extra Verification form potrebujú aj tieto odbory:

 • Bachelor in Engineering in Biotechnology
 • Global Business Engineering
 • Extra Sign in formulár je potrebný pre odbor:
 • Euro-Asia Business (IBA Kolding)

Talentové skúšky (Assigment), budeš absolvovať v prípade, ak sa hlásiš na:

VIA Horsens:

 • Branding Marketing Management
 • Fashion design
 • Pattern design
 • Purchasing management
 • Retail design management

UCN Aalborg:

 • Design Technology and Business

 Ohľadom talentových skúšok (Assigment – písomný test z domu) vás budú školy informovať neskôr emailom. Test je online, školy vám pošlú zadanie a následne budete mať približne 24 hodín na vypracovanie a odoslanie.

Požadovaný level a certifikát z angličtiny (partnerské školy):

 • CBA Copenhagen – OOPT 83 bodov z oboch častí
 • Business Academy Aarhus BAAA – OOPT 85 bodov z oboch častí
 • Aarhus, Aalborg a KEA University potrebujú IELTS
 • Na všetky ostatné školy Vám stačí OOPT a skóre 75 bodov z oboch častí

Ostatné:

 • Notársky overene preklady vysvedčení treba na školu KEA.
 • Podpis a pečiatku na nami preložené vysvedčenia zo strednej školy treba v prípade, ak sa hašiš na Aarhus univerzitu.
 • Prosím, skontrolujte si stav dokumentov v Optagelse.dk a uistite sa, že žiaden z potrebných dokumentov nechýba.

Odoslanie Signature pages

 Na väčšinu škôl stačí odoslať Signature page len na email. Školy ako UCN a Zibat si vyžadujú registráciu aj v ich systéme. Je to jednoduché a len postupuj podľa infa nižšie:

 • AARHUS UNIVERSITY nahrajte Signature page Tu.
 • ABSALON: admission@pha.dk
 • BAAA Aarhus nahrajte Sig. page (zadaj meno agentúry Edukka – Scandinavian study Slovakia) nahrajte Signature page Tu.
 • BASW Esbjerg optag@easv.dk
 • CBA Kodaň (hľadaj pod mestom København) nahrajte Sig. Page Tu.
 • DANIA, Randers: admissions@eadania.dk
 • IBA Kolding, IBA: apply@iba.dk
 • KEA Kodaň (hľadaj pod mestom København): applicant@kea.dk
 • UCL (EAL) Odense: application@ucl.dk
 • UCN Aalborg nahrajte Sig. page Tu a škola ti neskôr pošle prístupy do ich systému.
 • VIA Design: apply@via.dk alebo studieplads@via.dk
 • VIA University College: apply@via.dk alebo studieplads@via.dk
 • ZIBAT (Zealand): apply@zealand.dk a škola ti neskôr pošle prístupy do ich systému.

 Ohľadom Power of Attorney (POA), väčšina škôl akceptuje naše POA Ak sa hlásiš na niektorú zo škôl nižšie, prosím do Optagelse.dk treba nahrať aj ich POA. Takisto niektoré školy si vyžadujú ich Verification of hours, alebo tzv. Specialization form

 

Extra dokumenty ku konkrétnej škole na stiahnutie: