Koncoročné + maturitné vysvedčenia a certifikát IELTS - scandinavianstudy.sk
Studuj v Anglicku

Koncoročné + maturitné vysvedčenia a certifikát IELTS

Blíži sa finále prihláškového procesu a na rade je už takmer posledná vec a to skompletizovanie vašich koncoročných a maturitných vysvedčení a ich prekladov do anglického jazyka spolu s certifikátom z AJ (IELTS, TOEFL, CAE).


Vysvedčenia a ich preklady​:​ Ak vám vaša stredná škola vie poskytnúť vysvedčenia už v anglickom jazyku, stačia vám tie. Ak nie, v prílohe nižšie si stiahnete formy na preklad. Väčšina škôl ich akceptuje, a tak ušetríte takisto poplatok za úradný preklad. Preklad si spravte pedantne a bez chýb. Hneď ako budete mať preklady hotové (koncoročné a maturitné vysvedčenie – stačí predná strana), odošlite ich priamo na email školy (na obe aj na Firm choice aj na Insurance choice).

Všetko im pošlite v jednom spojenom PDF (nie jpg formát ani Word). Súbor označte ako Final report cards, svojim menom a svojim UCAS ID – 10 miestne číslo, pod ktorým vás vedie škola (príklad: 1451775000)

Certifikát z AJ (Ielts, TOEFL, CAE – niektorí študenti)​:​ Študenti, ktorí máte/budete mať certifikát z AJ (IELTS, TOEFL, alebo CAE), ten odošlite či už spolu s vysvedčeniami alebo samostatne na univerzitný email vašej školy (na obe aj na Firm choice aj na Insurance choice). Prosím takisto v jednom PDF (nie Jpg alebo Word) – súbor označte ako English certificate, svojím menom a svojím UCAS ID – 10 miestne číslo, pod ktorým vás vedie škola (príklad : 1451775000)

TOP UP študenti: Prosím, univerzitám odošlite váš skompletizovaný výpis kreditov „Transcript of records“ a neskôr aj váš AP degree Diploma Supplement, ako doklad o ukončených 2 rokoch pomaturitného štúdia (PDF označené vašim menom a UCAS ID)

Vzor emailu na univerzity:

„Dear Admission team, please find bellow attached ……………….(Final report cards , Ielts certificate, AP degree diploma, etc). My name is ……………………………………and my UCAS ID is…………………
with very kind regards“

  • Pred odletové info: Ohľadom pred odletových informácií od nás čoskoro dostane každý študent Veľký informačný manuál.
  • Maturita: Nezabudnite, podmienkou na nástup na univerzitu je aj úspešné absolvovanie strednej školy a teda Maturitná skúška, pomôcku ku úspešnému absolvovaniu a teda aj každému maturitnému predmetu nájdete vo forme video lekcií maturitných tém na našom Youtube TU.
  • Welcome package:​ ​Každá univerzita vám buď zašle, alebo si na jej stránke viete stiahnuť pred-príchodový Welcome Guide.
  • Ubytovanie:​Každá škola má samostatnú sekciu na stránke, kde si môžete „booknúť“ ubytovanie podľa vašich preferencií a takisto má aj vlastný Accommodation office. Prosím, preklikajte sa cez stránku univerzity a v prípadne ich a kontaktujte s vašimi špecifickými požiadavkami.

Emailové adresy na zaslatie vysvedčení, ich prekladov a jazykových certifikátov:

Univerzita Admission office
Aberystwyft University ug-admissions@aber.ac.uk
Essex University admit@essex.ac.uk
Bangor University admissions@bangor.ac.uk
Coventry University applications.io@coventry.ac.uk
NTU Trent University international@ntu.ac.uk
LSBU South Bank University lsbuadmissions@lsbu.ac.uk
Sunderland University europe@sunderland.ac.uk
DMU University De Montfort eu.admissions@dmu.ac.uk
Solent University admissions@solent.ac.uk
Birmingham City University europe@bcu.ac.uk