Financovanie studia v zahranici so Scandinavian study 2016-17

Financovanie

Každa krajina v našej ponuke má trošku iný systém financovania. Nižšie nájdeš hlávný príncíp, ktorý je špecifický pre konkrétnu krajinu.

Financovanie štúdia v Dánsku

Pre študentov z E.U. je štúdium v Dánsku BEZPLATNÉ  (Pre študentov mimo  E.U. je zhruba 9000€ na rok!) a majú rovnaké práva a nároky na sociálne zabezpečenie ako Dáni. Získať teda môžeš aj štipendium v Dánsku celkovej výške cca. 750 €.  Pre viac info: Klikni TU

Financovanie štúdia vo Švédsku

Štúdium vo Švédsku je podobne ako v Dánsku bezplatné. Školné za študentov hradí vláda cieľovej krajiny. Študent si hradí len náklady na študijné materiály, ubytovanie, transport a stravu. Pre viac info: Klikni TU

Financovanie štúdia v UK

Financovanie štúdia v UK je jednoduché. Jeden školský rok na univerzite v UK stojí v závislosti od odboru od 6.000 do 9.000 £. Máš možnosť financovať štúdium prostredníctvom študentskej pôžičky (pôžička je nekomerčná). Podmienkou na jej schválenie je prijatie do UK a občianstvo v krajine EU. Študentskú pôžičku v podstate nebudeš musieť nikdy splatiť! Pre viac info: Klikni TU

Brexit – vystúpenie Británie z EÚ. V nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia obávať zmeny ich statusu ani zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od Britskéj vlády. Británia doteraz formálne nepožiadala o vystúpenie z EÚ, v prípade ak tak urobí, celý proces môže trvať minimálne 2 roky. (Štúdie, vidia len samotné výstupné rokovania v horizonte 5 rokov).

Univerzity vydali  vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že aj v prípade odchodu Británie z UK, nebudú meniť spôsob financovania pre študentov, ktorý na škole už v tej dobe študujú, resp. sú prijatí. Jednoducho povedané za podmienok za ktorých na univerzitu v UK nastúpiš aj doštuduješ! 

Financovanie štúdia v Holandsku

Financovanie štúdia v Holandsku  určite nezruinuje tvoj domáci rozpočet. Študenti pochádzajúci z EU, tak ako Holanďania platia štúdijný poplatok a to 2.006 € za školský rok (v závislosti od odboru).

Samozrejme aj v Holandsku máš nárok na študentskú požičku. Školné je možné rozdeliť ročne až do desiatich splátok a teda na začiatok štúdia ti stačí prvých 200,60 €. Ostatné splátky možeš hradiť už zo zdrojov z pôžičky. Požička je splatná až do 15 rokov po ukončení štúdia a je na nej len minimálny úrok a to 0,6 percenta!

Ak máš menej ako 30 rokov, si v Holandsku registrovaný a si študentom denného štúdia na VŠ môžeš požiadať o príspevok na štúdium. Výška grantu pre rok 2016/2017 je 383.77 € mesačne. Pre viac info: Klikni TU