Financovanie štúdia v Anglicku so Scandinavian study
Financovanie studia v Britanii

Financovanie

Financovanie štúdia v Anglicku – Britská vládna Student Loan Company poskytovala do r.2020 študentom z EÚ pôžičku na celú sumu počas celého štúdia

Školné 2021

S Brexitom a teda vystúpeniu Británie z EÚ, sa pre študentov mení štruktúra financovania štúdia. Európsky študenti sa tým dostávajú do rovnakej pozície ako tzv. overseas študenti (USA, Kanada, Ázia). Oproti minulému roku, si tuition fees – školné, určuje momentálne každá škola individuálne pre oba stupne, aj pre undergraduate (bakalárskych), aj pre postgraduate (magisterských) študentov. Financovanie štúdia v Anglicku a teda školné bolo v minulosti jednotné, pre všetky odbory a naprieč celou krajinou.

Od septembra 2021, sa školi rozhodli pre tzv. pásma poplatkov – podľa študijného zamerania. Mnohe školy, ale naopak ponechali školné v starom formáte a to 9250£. Pre konkrétne info píš na roman@scandinavianstudy.com. 

Prehľad poplatkov za školné a scholarshipov:

Partnerská univerzita Školné 2023 Štipendiá Poznámka
University of Sunderland Tution Fees Scholarships Príspevok na bývanie, letenku, priama platba 1500 £ na študenta
DMU De Montfort Leicester Tution Fees Scholarships Prospechové štipendiá
Bangor University Tution Fees Scholarships Priama platba až 5000£ na študenta
Aberystwyft University Tution Fees Scholarships Príspevok na bývanie až 4,360£
Coventry University Tution Fees Scholarships Priama platba až 1500£ na študenta
Notthingham Trent University Tution Fees Scholarships Nezmenené školné
Solent Southampton University Tution Fees Scholarships Nezmenené školné
LSBU London University Tution Fees Scholarships Redukcia poplatku za ubytovanie, priama platba
Birmingham City University Tution Fees Scholarships Priama platba
Liverpool Hope University Tution Fees Scholarships Rôzne zľavy na śkolné
University of Essex Tution Fees Scholarships Zľava až 5000£ na škollné

tabuľka©ScandinavianStudy 2022

Príklad č.1. Undergraduate Fees:

Type Amount (£)
Arts & Social Sciences £14,000
Science £16,000

Príklad č.2, Postgraduate Masters Fees:

Amount (£)
Arts & Social Sciences £15,200
Science £16,350
Masters of Business Administration (MBA) £16,500

Štipendiá v UK 

Pre študentov z EÚ pripravili univerzity v UK ústretový krok a to systém štipendií, ktoré sú opäť rozdelené do rôznych stupňov a to nasledovne:

  • Priama pomoc 5.000 libier pre každého študenta, ako automatická zľava so školného.
  • Prospechové štipendium – študenti s prémiovým prospechom 2000 libier.
  • Príspevok na náklady priamo naviazané na štúdium – buď úplne bezplatné ubytovanie, resp. príspevok na ubytovanie cez 3000 libier v závislosti od univerzity.

Nárokovateľnosť a podmienky udelenia

Študenti musia splniť nasledujúce podmienky.

  • Tieto štipendiá sú vyhradené iba pre uchádzačov z EÚ, ktorí sú na účely poplatkov klasifikovaní ako medzinárodní študenti.
  • Študenti sú samoplatci – tutioin fees
  • Uchádzači musia začať prvý rok štúdia na vysokoškolskom štúdiu na univerzite v UK
  • Uchádzači museli aktívne zvoliť odbor a školu ako svoju pevnú voľbu

Minimálne školné dištančného štúdia oproti dennému štúdiu

Británia svojim odchodom z EÚ síce zvýšila študentom školné, no takisto ponúkla alternatívu, ako získať kvalitné britské vzdelanie za zlomok ceny. Dištančné štúdium je možnosť, ako získať oficiálny akreditovaný diplom alebo titul bez toho, aby si musel fyzicky vkročiť do univerzitného kampusu. Na rozdiel od tradičného vzdelávania v priestoroch univerzity je cenovo neporovnateľne dostupnejšie. Viac info TU.

Denné štúdium UK Dištančné štúdium UK (iba cez Scandi)
Ročné školné v UK pre EU študentov: 9250 -13,000£ Ročné školné v UK (EU): 6– 7,000£
Ubytovanie v UK: 8,000£ Ročné školné na XCL London: Bachelor 2,950£, Master 3650£
Strava, transport, voľný čas: 5,000£
Spolu ročne cca: 26,000£

Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVBritánii

©ScandinavianStudy 2022