Financovanie štúdia v Anglicku so Scandinavian study
Financovanie studia v Britanii

Financovanie

Financovanie štúdia v Anglicku – Britská vládna Student Loan Company poskytovala do r.2020 študentom z EÚ pôžičku na celú sumu počas celého štúdia. V súčasnosti nie výška školného ani systém financovania na 2021 oficiálne potvrdený (študenti 2021), financovanie je zatiaľ predbežne potvrdené nasledovne.

Školné 2021

S Brexitom a teda vystúpeniu Británie z EÚ, sa pre študentov z nástupom 2021 mení štruktúra financovania štúdia. Európsky študenti sa tým dostávajú do rovnakej pozície ako tzv. overseas študenti (USA, Kanada, Ázia). Oproti minulému roku, si tuition fees – školné, určuje momentálne každá škola individuálne pre oba stupne, aj pre undergraduate (bakalárskych), aj pre postgraduate (magisterských) študentov.

Financovanie štúdia v Anglicku a teda školné bolo v minulosti jednotné, pre všetky odbory a naprieč celou krajinou. Od septembra 2021, sa školi rozhodli pre tzv. pásma poplatkov – podľa študijného zamerania. Mnohe školy, ale naopak ponechali školné v starom formáte a to 9250£.

Pre konkrétne info píš na roman@scandinavianstudy.com. 

Undergraduate Fees:

TypeAmount (£)
Arts & Social Sciences£14,000
Science£16,000

Postgraduate Masters Fees:

Amount (£)
Arts & Social Sciences£15,200
Science£16,350
Masters of Business Administration (MBA)£16,500

Štipendiá v UK 

Pre študentov z EÚ pripravili univerzity v UK ústretový krok a to systém štipendií, ktoré sú opäť rozdelené do rôznych stupňov a to nasledovne:

  • Priama pomoc 5000 libier pre každého študenta, ako automatická zľava so školného.
  • Prospechové štipendium – študenti s prémiovým prospechom 2000 libier.
  • Príspevok na náklady priamo naviazané na štúdium – buď úplne bezplatné ubytovanie, resp. príspevok na ubytovanie cez 3000 libier v závislosti od univerzity.

Nárokovateľnosť a podmienky udelenia

Študenti musia splniť nasledujúce podmienky.

  • Tieto štipendiá sú vyhradené iba pre uchádzačov z EÚ, ktorí sú na účely poplatkov klasifikovaní ako medzinárodní študenti.
  • Študenti sú samoplatca – tutioin fees
  • Uchádzači musia začať prvý rok štúdia na vysokoškolskom štúdiu na univerzite v UK v rokoch 2021-22.
  • Uchádzači musia aktívne zvoliť odbor a školu ako svoju pevnú voľbu do 31. mája 2021.

Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť#ŠtudiumVBritánii

©ScandinavianStudy 2020