studium-v-uk-so-scandinavian-study

Financovanie

BREXIT nemá vplyv na poskytnutie výhodnej študentskej pôžičky!

Čo sa týka samotného vystúpenia Británie z E.Ú., v nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia obávať zmeny ich statusu ani ďalších zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od Britskéj vlády. Británia doteraz ani formálne nepožiadala o vystúpenie z E.Ú., v prípade ak tak urobí, celý proces môže trvať minimálne 2 roky. Existujú štúdie, ktoré vidia len samotné výstupné rokovania na viac ako 5 rokov.

Univerzity vydali samostatné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že aj v prípade odchodu Británie z UK, nebudú meniť spôsob financovania pre študentov, ktorý na škole už v tej dobe študujú, resp. sú už prijatí.

Oficialne vyhlásenie Britskej vlády k zachovaniu možnosti financovania štúdia formou pôžičky nájdeš na nasledujúcej linke gov.uk.

Jednoducho povedané za podmienok za ktorých na univerzitu v UK nastúpiš aj doštuduješ!

Jeden školský rok na univerzite v UK stojí v závislosti od odboru od 6.000 do 9.000 £, ale…

Máš možnosť financovať svoje štúdium na univerzite prostredníctvom finančných prostriedkov zo študentskej pôžičky /pôžička je nekomerčná a navyšuje sa len o oficiálne stanovenú ročnú mieru inflácie, čo predstavuje za rok 2016 len 0,6 %/. Túto študentskú pôžičku v podstate nebudeš musieť nikdy splatiť! Podmienkou na jej schválenie je prijatie na školu v UK a občianstvo v krajine EU.

Pôžičku dostanú všetci prijatí študenti. Výška pôžičky ti umožní pokryť kompletné náklady na štúdium. Jej splatnosť je 30 rokov. Začiatok splácania je najskôr 2 roky po absolvovaní štúdia. V praxi to vyzerá tak, že britská vláda ti poskytne študentskú pôžičku vždy na jeden rok. Financie sú možné použiť len na financovanie štúdia. Každý nasledujúci akademický rok je potrebné potvrdiť, že si aj naďalej študentom britskej univerzity. Tým pádom požiadaš o pôžičku aj na ďalší rok štúdia.

Splátkový kalendár

  • Ak ostaneš pracovať v UK pôžičku začneš splácať iba v tom prípade, ak tvoj ročný príjem dosiahne minimálne 21 000 £ (cca. 27 291€) !
  • V prípade ak sa vrátiš na Slovensko, tvoja minimálna hrubá mzda na splácania pôžičky musí byť minimálne 16 800 £ ročne (cca. 19 954€ ročne, resp. 1662 € mesačne).

V prípade, ak toľko zarábať nebudeš, pôžičku splácať nikdy nebudeš! Splátky sú v objeme 9% s rozdielu sumy ktorú budete zarábať a priemernej mzdy v UK. Pokiaľ túto sumu (16 800 £) ročne  zarábať nebudeš, pôžičku nikdy splácať nezačneš! Podrobné informácie ohľadom študentských pôžičiek sa dozvieš takisto na https://www.gov.uk/student-finance/overview.

Tabuľka: Príklad pre výpočet splátok v závislosti od tvojej budúcej mzdy v prípade ak sa vrátiš na Slovensko.

Hrubý ročný príjem do £ 16800 (19 954 €) do £ 19200 (22 805 €) do £ 21600 (25 656 €)
Mesačný príjem do £1400 (€1662)  do £ 1600 (€ 1900) do £ 1800 (€ 2138)
Ročná splátka 0 £ 216 (€ 256) £ 432 (€ 513)
Mesačná splátka 0 £ 18 (€ 21) £ 36(€ 42) 

Financovanie – Bakalárske štúdium

Financovanie – Magisterské štúdium