Studium v zahranici

Financovanie

BREXIT nemá vplyv na poskytnutie výhodnej študentskej pôžičky!

Čo sa týka samotného vystúpenia Británie z E.Ú., v nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia obávať zmeny ich statusu ani ďalších zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od Britskéj vlády.

Univerzity vydali samostatné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že aj v prípade odchodu Británie z UK, nebudú meniť spôsob financovania pre študentov, ktorý na škole už v tej dobe študujú, resp. sú už prijatí. Oficialne vyhlásenie Britskej vlády k zachovaniu možnosti financovania štúdia formou pôžičky nájdeš na nasledujúcej linke gov.uk.

Jednoducho povedané za podmienok za ktorých na univerzitu v UK nastúpiš aj doštuduješ!

Financovanie štúdia v Anglicku je relatívne jednoduché. Jeden školský rok na univerzite v UK stojí v závislosti od odboru od 6.000 do 9.000 £, ale máš možnosť financovať svoje štúdium na univerzite prostredníctvom finančných prostriedkov zo študentskej pôžičky /pôžička je nekomerčná a navyšuje sa len o oficiálne stanovenú ročnú mieru inflácie.

Túto študentskú pôžičku v podstate nebudeš musieť nikdy splatiť! Podmienkou na jej schválenie je prijatie na školu v UK a občianstvo v krajine EU. Jej splatnosť je 30 rokov. Začiatok splácania je najskôr 2 roky po absolvovaní štúdia. V praxi to vyzerá tak, že britská vláda ti poskytne študentskú pôžičku vždy na jeden rok. Financie sú možné použiť len na financovanie štúdia. Každý nasledujúci akademický rok je potrebné potvrdiť, že si aj naďalej študentom britskej univerzity.

Splátkový kalendár

  • Ak ostaneš pracovať v UK pôžičku začneš splácať iba v tom prípade, ak tvoj ročný príjem dosiahne minimálne 21 000 £ (cca. 27 291€) !
  • V prípade ak sa vrátiš na Slovensko, tvoja minimálna hrubá mzda na splácania pôžičky musí byť minimálne 16 800 £ ročne (cca. 19 954€ ročne, resp. 1662 € mesačne).

V prípade, ak toľko zarábať nebudeš, pôžičku splácať nikdy nebudeš! Splátky sú v objeme 9% s rozdielu sumy ktorú budete zarábať a priemernej mzdy v UK. Podrobné informácie ohľadom študentských pôžičiek sa dozvieš takisto na https://www.gov.uk/student-finance/overview.

Tabuľka: Príklad pre výpočet splátok v závislosti od tvojej budúcej mzdy v prípade ak sa vrátiš na Slovensko.

Hrubý ročný príjemdo £ 16800 (19 954 €)do £ 19200 (22 805 €)do £ 21600 (25 656 €)
Mesačný príjemdo £1400 (€1662) do £ 1600 (€ 1900)do £ 1800 (€ 2138)
Ročná splátka0£ 216 (€ 256)£ 432 (€ 513)
Mesačná splátka0£ 18 (€ 21)£ 36(€ 42) 

Financovanie – Bakalárske štúdium

Financovanie – Magisterské štúdium