Financovanie štúdia v Kanade
Štúdium vo Dánsku

Financovanie štúdia v Kanade

Financovanie štúdia v Kanade – Štúdium v Kanade je dlhodobá investícia a medzinárodné vzdelávanie môže byť relatívne nákladné. Uvedomenie si všetkých životných nákladov a presné zostavenie rozpočtu je rozhodujúce preto, aby študent mal dostatočné finančné prostriedky na dokončenie štúdia v Kanade

Školné

Poplatky sa môžu značne líšiť v závislosti od študijného odboru, ako aj akademickej inštitúcii. Podľa kanadského štatistického úradu bolo priemerné ročné školné pre zahraničných študentov za akademický rok 2021:

  • cca 27 159 USD za bakalárske štúdium
  • 16 497 USD za magisterské štúdium

Životné náklady

Okrem školného musia rátať s nákladmi aj za knihy, bývanie, stravu a ďalšie každodenné životné náklady. Náklady sú vo všeobecnosti drahšie vo väčších mestách a budú závisieť aj od životného štýlu študenta, výberu ubytovania a jeho návykov.

Finančná asistencia

Zahraniční študenti majú k dispozícii niekoľko možností finančnej pomoci na financovanie štúdia v Kanade, vrátane štipendií, štipendií a pôžičiek.

Štipendiá sa udeľujú študentom s akademickou excelentnosťou. Študenti môžu požiadať o štipendium na vybraných inštitúciách, kam požiadajú o prijatie. Dôrazne odporúčame hľadať štipendiá na začiatku prijímacieho procesu, pretože mnohé štipendiá majú skoré termíny na podávanie žiadostí.

Univerzity ponúkajú štipendiá študentom, ktorí preukážu tzv. finančnú potrebu/núdzu. Študenti zvyčajne musia predložiť žiadosť s podrobnosťami o svojich rodinných podmienkach a financiách, aby preukázali nárok na udelenie štipendia.

Štúdium v zahraničí sme zažili na vlastnej koži! Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť