Podmienky prijatia na univerzitu v Kanade - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Podmienky prijatia na univerzitu v Kanade

Podmienky prijatia na univerzitu v Kanade – Študenti, ktorí sa hlásia na kanadské univerzity sa vo všeobecnosti hodnotia na základe ich predchádzajúcich akademických výsledkov, ako aj ich znalostí anglického jazyka.

Niektoré programy tiež vyžadujú doplňujúce informácie od študenta, ako je napríklad životopis, aby sa ďalej posúdila „kvalita“ študenta.

Akademické požiadavky

Úspešné ukončenie strednej školy je podmienkou prijatia na bakalársky program v Kanade. V kanadskom kontexte to znamená, že študent musí mať ukončenú strednú školu resp. jej ekvivalent. Na prijatie do magisterských študijných programov sa vyžaduje trojročný alebo štvorročný bakalársky titul. Niektoré inštitúcie môžu akceptovať pracovné skúsenosti ako náhradu za požadovaný titul.

Priemerná známka (GPA)

Študenti budú požiadaní, aby predložili doklad o absolvovanom vzdelaní, nap. výpis kreditov alebo vysvedčenie, v ktorom sú uvedené známky, získané v každom predmete. Pri prijatí sa zvyčajne berú do úvahy iba známky za posledné dva roky štúdia študenta.

Konečný priemer bodov (GPA) študenta, ako aj typ absolvovaných kurzov určujú, či študent spĺňa kritériá akademického prijatia. Požiadavky GPA sa v priemere pohybujú medzi 65 % až 90 % v závislosti od programu a inštitúcie.

Podmienkové kurzy

Napríklad študenti, ktorí sa uchádzajú o inžinierske programy, musia často absolvovať kurzy matematiky a fyziky. Požiadavky na kurz sa líšia podľa programu a školy. 

Požiadavky na anglický jazyk

Keďže angličtina je primárnym vyučovacím jazykom v kanadských inštitúciách (mimo Quebecu), študenti, ktorí sa hlásia z neanglicky hovoriacej krajiny, musia preukázať znalosť angličtiny prostredníctvom testu z anglického jazyka. Štandardizované testy z anglického jazyka hodnotia študentov z hľadiska ich schopností čítať, počúvať, hovoriť a písať.

Všetky kanadské inštitúcie akceptujú skóre testovacieho systému anglického jazyka (IELTS) a testu angličtiny ako cudzieho jazyka (TOEFL) ako dôkaz jazykovej znalosti. Niektoré kanadské inštitúcie môžu akceptovať aj výsledky testov z iných akreditovaných inštitútov na hodnotenie jazykov.

Študenti zvyčajne potrebujú skóre IELTS 6,5 (7 pre niektoré postgraduálne programy) alebo skóre TOEFL (iBT) medzi 70,0 a 90,0 na posúdenie prijatia. 

Doplnkové požiadavky

V závislosti od povahy programu môžu študenti potrebovať poskytnúť doplňujúce neakademické dokumenty alebo výsledky testov na podporu svojej prihlášky. Môže to byť napr. motivačný list, esej, životopis, skóre GRE / GMAT atď. 

Termíny prihlášok

V Kanade sa ponúka nástup na jeseň (september), v zime (január) a v lete (máj). September je považovaný za oficiálny začiatok školského roka.

Pokiaľ ide o termíny prijímania žiadostí, odporúčame podať si prihlášku čo najskôr, aby mali študenti dostatok času na zabezpečenie víz. Školám môže často trvať viac ako 60 dní po uzávierke prihlášok, kým spracujú žiadosť a vydajú potvrdenie o prijatí (LOA), ktoré je potrebné na žiadosť o povolenie na štúdium.

Štúdium v zahraničí sme zažili na vlastnej koži! Rozumieme tomu čo robíme a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý, daj nám o sebe vedieť