Štúdium ekonomiky a businessu - scandinavianstudy.sk
Štúdium ekonomiky a businessu

Štúdium ekonomiky a businessu

Štúdium ekonomiky a businessu patrí medzi najobľúbenejšie študijné odbory na univerzitách po celom svete. Ekonomika sa dotýka takmer každého aspektu modernej ľudskej spoločnosti a po absolventoch je (a bude) po celom svete vždy vysoký dopyt.

Máš šancu vstúpiť do sveta vlastného podnikania a to vďaka rozvoju vlastných podnikateľských zručností a schopnosti testovať (už na škole) svoje podnikateľské nápady, ktoré by si mohol v budúcnosti realizovať.  Titul z podnikového manažmentu ťa vie takisto priviesť na cestu stať sa “vlastným šéfom”.

Máš záujem o štúdium ekonomiky a businessu?

Bez ohľadu na oblasť špecializácie, ktorú si vyberieš, môžeš počas štúdia očakávať dôraz na praktickú aplikáciu naučenej teórie prostredníctvom projektov a tímovej práci a stáží. Rozvinieš si kľúčové manažérske zručnosti ako sú kritické a strategické myslenie, komunikácia, riešenie problémov, prezentáčné skills, projektový manažment, atp.

Možnosti oblastí štúdia zahŕňajú konkrétne odvetvia ako napríklad : Podnikanie, Marketing, Právo, Riadenie ľudských zdrojov, Reklama, Personalistika, Strategic management, Ekonomika, Entrepreneurship, Obchodovanie, Manažment maloobchodu, Predaj, Riadenie distribúcie a logistiky, atp.

A ak budeš mať šťastie, svojho budúceho obchodného partnera môžeš dokonca stretnúť už na svojej univerzite.

Perspektívne pracovné miesta v oblasti Business and Economics

  • Operations Manage
  • Financial Manager
  • Statistician
  • Market Research Analyst
  • Actuary, Economist
  • Financial risk analyst
  • Data analyst
  • Financial planner
  • Accountant
  • Economic researcher
  • Financial consultant
  • Investment analyst, ai.

Daj nám o sebe vedieť – bookni si bezplatnú konzultáciu tu!