Štúdium vo Fínsku

Štúdium vo Fínsku nasleduje prístup, ktorý prináša prospech jednotlivcovi. Študenti sú na lekciách povzbudzovaní a vedenú ku kreatívnemu a konštruktívnemu mysleniu. Výučba na univerzitách je založená na výskume a orientovaná jednoznačne na prax. Vysokokvalitné študijné programy spájajú hĺbkový výskum s potrebami vášho budúceho pracovného života!

Profesori, ktorí vás vedú na vašej ceste, sú prístupní odborníci vo svojich odboroch.

Keďže je Fínsko jednou z najbezpečnejších a najčistejších krajín na svete, je ideálne pre Vaše mimo školské dobrodružstvá: máte šancu preskúmať úžasnú a nedotknutú prírodu, vyskúšať si zimné športy, chodiť do sauny či plaviť sa na lodičkách na krásnom pobreží. Tieto študentské aktivity ponúkajú príležitosť spojiť sa s domácimi Fínmi a nadviazať takisto priateľstvá s ostatnými medzinárodnými študentmi.

Jazyková bariéra v podstate neexistuje, pretože väčšina Fínov hovorí výborne po anglicky.

Fíni sú hrdí na dobre organizovanú a efektívnu spoločnosť! Fínsko je skutočne jednou z najstabilnejších krajín sveta. Dobré riadenie verejných služieb, ako je polícia, hasičské a záchranné služby, doprava, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť, sú základom každodenného života vo Fínsku.

Štúdium vo Fínsku nie je len o štúdiu samotnom, ale o každodennej skúsenosti, ktorá vás zmení – k lepšiemu!