Studium v Dánsku so Scandinavian study

Štúdium v Dánsku

Dánsko, to je aj krajina šťastných ľudí, Lega, Hansa Christiana Andersena, varia tu pivo Carlsberg.

Dánsko patrí medzi TOP obľúbené destinácie slovenských študentov už viac ako 10 rokov! Školy Ti ponúkajú bakalárske i magisterské odbory zamerané napríklad na Cestovný ruch, Marketing, Multimedia, Computer Science, IT, Ekonomiku, Business, či Techniku. Vzdelanie je orientované na prax, pracuje sa v skupinách na projektoch, je zamerané na praktické využitie vedomostí a projektovú výučbu  – súčasťou štúdia býva aj pracovnú stáž kdekoľvek na svete.

Finančná podpora počas štúdia

Priemerná študentská mzda v Dánsku začína na 12€ za hodinu! Viac informácií o spôsobe financovania štúdia a rôznych podporách v Dánsku nájdeš v sekcii Financovanie

Dánsko v kocke

  • Štúdium v Dánsku je bezplatné (v anglickom jazyku).
  • Štúdium v Dánsku je zamerané na prax (Group work, Project workCase studies, žiadne memorovanie).
  • 8 z 10 absolventov si nájde do 6 mesiacov prácu zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu.
  • Osamostatníš sa od rodičov a zažiješ dobrodružstvo!
  • Štúdium v Dánsku ti dá rozdielové skills a uplatnenie sa na trhu práce.

 

Internship – prax už počas štúdia 

90% študijných programov v Dánsku zahŕňajú zvyčajne 3 alebo 6 mesačnú povinnú pracovnú stáž – Internship. Môžeš si nájsť Internship vo firmách a organizáciách po celom svete a po absolvovaní štúdia budeš mať na pracovnom trhu výhodu oproti našim absolventom vysokých škôl! Mnoho študentov si už počas školy založí svoj vlastný start-up a stane sa Enterpreneurom.

Výhody – štúdium v Dánsku

  • Získaš zručnosti, ktoré nemôžeš nikdy dostať v našom univerzitnom prostredí.
  • Zdokonalíš si svoju angličtinu a budeš sa mať možnosť naučiť sa aj po dánsky.
  • Štúdium v zahraničí Ti pomôže rásť osobnostne a akademicky.
  • Nadobudneš schopnosť komunikácie v multikultúrnom prostredí.

Rozumieme tomu, čo robíme! Ak si nechceš iba podať prihlášku, ale aj byť v skutočnosti prijatý, stačí nás kontaktovať! Za ostatný rok máme úspešnosť prijatých študentov: Dánsko 85%, UK 92%!