UNIVERSITY COLLEGE OF ABSALON - scandinavianstudy.sk
Online štúdium

UNIVERSITY COLLEGE OF ABSALON

University College Absalon, založená v roku 2007, je prvou univerzitnou akadémiou v Dánsku, ktorá dosiahla inštitucionálnu akreditáciu a najvyššie oficiálne uznanie za zabezpečenie kvality vysokoškolských inštitúcií v Dánsku. Absalon navštevuje približne 9000 študentov z rôznych krajín.

University College Absalon má v ponuke dva v Dánsku jedinečné odbory: Bachelor of Engineering in Biotechnology a The International Honours Degree in Teaching.

Študijné programy na University College Absalon fungujú v úzkej spolupráci s profesiami, na ktoré sa študenti pripravujú. Zabezpečujú to vysoko kvalitné príležitosti na stáže, ako aj neustály rozvoj študijných programov s cieľom poskytnúť absolventom potrebné zručnosti na to, aby sa pripojili a preorientovali sa na neustále sa meniaci trh práce. Prioritou vzdelávania študentov je ich odborná kvalifikácia a sociálne kompetencie, ktoré dokážu zabezpečiť vysoké štandardy vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Každý kampus University College Absalon ponúka aj Student office centrum, v ktorom sa môžete jednoducho poradiť s pracovníkmi a hneď na začiatku vybaviť potrebné formality k SU, dozviete sa informácie o skúškach, kreditoch, stážach a iných dôležitých podrobnostiach.

Kontaktuj nás a zisti viac o svojich možnostiach.