Financovanie štúdia v Nemecku so Scandinavian study
Studium v Dansku

Financovanie

V Nemecku máš možnosť financovať svoje štúdium na univerzite prostredníctvom finančných prostriedkov zo študentskej pôžičky (pôžička je nekomerčná a navýši sa len o ročnú mieru inflácie).

Ak rok po ukončení štúdia nezačneš zarábať nad určitú sumu (cca 1530 EUR mesačne), túto študentskú pôžičku nebudeš musieť nikdy splatiť! Podmienkou na jej schválenie je prijatie na školu v Nemecku a občianstvo v krajine EU.

Cena poplatkov za programy v anglickom jazyku je cca. 3000 eur/semester (EÚ študenti). Poplatok za porgramy v nemeckom jazyku je 3600/semester. (EÚ študenti).Naše partnerské školy ti ponúkajú takisto flexibilný model financovania Tvojho štúdia napr cez. “CBS education fund”. Školné ti môžu znížiť alebo úplne zrušiť na základe zmluvy “reversed generation contract”.Splátky sa odvíjajú od výšky príjmu a začnú nabiehať až po skončení štúdia a v prípade, že si nájdeš zamestnanie.

Študenti majú nárok na finančnú podporu podľa zákona o spolkovom vzdelávaní a odbornej príprave (BAföG). Či sa štátne dotácie vydávajú v jednotlivých prípadoch závisí od príjmu a majetku žiadateľa a jeho rodičov. Podpora nezávislá od príjmu rodičov vyžaduje, aby žiadateľ bol buď zamestnaný päť rokov po dosiahnutí veku 18 rokov, alebo aby bol zamestnaný 3 roky po trojročnej odbornej príprave (alebo na kratšie tréningy primerane dlhšie obdobie zamestnania). Služby spoločnosti BAföG sa poskytujú v polovičnej výške ako dotácia, ktorá nevyžaduje platbu, a druhá ako bezúročná pôžička, pričom časť splácania úveru sa potenciálne zriekne v závislosti od študijného obdobia a výsledku. Podpora BAföG je v súčasnosti k dispozícii až do výšky 670 EUR (od jesene 2022, 735 EUR) mesačne a je v zásade obmedzená na fázu štandardného študijného obdobia pre príslušný akademický program.

Prehľad o rôznych typoch štipendií pre študentov a absolventov, ktoré ponúkajú vybrané organizácie

– www.mystipendium.de
 e-fellows.net
– stipendienlotse.de

Minimálne životné náklady odhadujeme na 500 – 650 EUR (náklady na ubytovanie, transport, stravu a voľný čas). Samozrejme, suma sa líši v závislosti od miesta štúdia a náročnosti každého z vás. Priemerná študentská mzda sa pohybuje okolo 10 – 14 € na hodinu.

Knihy a materiály k štúdiu

Na každej škole vám bude povedané, že je potrebné si knihy zakúpiť. Samozrejme, je dôležité mať študijné materiály, no mnoho z nich viete nájsť online alebo v second-hand book shopoch. Ak budete mať akýkoľvek problém, treba kontaktovať priamo vašu univerzitu, ktorá vám poskytne ďalšiu pomoc a rady s ubytovaním, hľadaním práce, vybavením povolenia na pobyt, ai.

Registrácia prechodného pobytu a pracovného povolenia

Vo väčšine prípadov školy pomáhajú svojim zahraničným študentom so získaním rezidenčného povolenia, ktoré slúži na identifikáciu osoby v nemeckom sociálnom systéme. Skôr ako začnete obchádzať úrady sami, spýtajte sa na vašej škole, či neorganizuje hromadnú registráciu študentov. Občania EÚ dostanú automaticky pracovné povolenie s povolením na pobyt. Je odporúčané, aby študenti nepracovali viac ako 15 hodín týždenne, aby sa mohli dostatočne venovať svojmu štúdiu. Nezabudnite, že štúdium je ten hlavný dôvod vášho pobytu.

Neváhaj nás kontaktovať a veľmi radi ti skúsime pomôcť!

error: Content is protected !!