Financovanie štúdia v Nemecku so Scandinavian study
Studium v Dansku

Financovanie

CBS Cologne Business School

Cena poplatkov za programy v anglickom jazyku je cca. 4,890 eur/semester (EÚ študenti). Poplatok za porgramy v nemeckom jazyku je 4,350 eur/semester. (EÚ študenti).Naše partnerské školy ti ponúkajú takisto flexibilný model financovania Tvojho štúdia tzv. “CBS education fund”. Školné ti môžu znížiť alebo úplne zrušiť na základe zmluvy “reversed generation contract”.Splátky sa odvíjajú od výšky príjmu a začnú nabiehať až po skončení štúdia a v prípade, že si nájdeš zamestnanie. Pre viac informácií navštív túto stránku: http://www.cbs-bildungsfonds.de/

ISM Munich

Študenti Mníchovskej obchodnej školy ako základný princíp majú nárok na finančnú podporu podľa zákona o spolkovom vzdelávaní a odbornej príprave (BAföG). Či sa štátne dotácie vydávajú v jednotlivých prípadoch závisí od príjmu a majetku žiadateľa a jeho rodičov. Podpora nezávislá od príjmu rodičov vyžaduje, aby žiadateľ bol buď zamestnaný päť rokov po dosiahnutí veku 18 rokov, alebo aby bol zamestnaný 3 roky po trojročnej odbornej príprave (alebo na kratšie tréningy primerane dlhšie obdobie zamestnania).Služby spoločnosti BAföG sa poskytujú v polovičnej výške ako dotácia, ktorá nevyžaduje platbu, a druhá ako bezúročná pôžička, pričom časť splácania úveru sa potenciálne zriekne v závislosti od študijného obdobia a výsledku. Podpora BAföG je v súčasnosti k dispozícii až do výšky 670 EUR (od jesene 2016: 735 EUR) mesačne a je v zásade obmedzená na fázu štandardného študijného obdobia pre príslušný akademický program.

Prehľad o rôznych typoch štipendií pre študentov a absolventov, ktoré ponúkajú vybrané organizácie

– www.mystipendium.de
 e-fellows.net
– stipendienlotse.de

Neváhaj nás kontaktovať a veľmi radi ti skúsime pomôcť!