Financovanie štúdia v Nemecku so Scandinavian study
Studium v Dansku

Financovanie

V Nemecku môžeš študovať skoro zadarmo, resp. vieš financovať svoje štúdium prostredníctvom študentskej pôžičky, ktorá sa zvyšuje len o ročnú mieru inflácie.

Cena programov v anglickom jazyku je rôzna od 1000 do cca. 3000 eur/semester (EÚ študenti), a 3600 eur/semester pre programy v nemeckom jazyku (EÚ študenti). Partnerské školy Scandi ponúkajú flexibilné možnosti financovania štúdia, vrátane „reversed generation contract“.

Študenti majú nárok na finančnú podporu podľa zákona o spolkovom vzdelávaní a odbornej príprave (BAföG), pričom výška podpory závisí od príjmu a majetku žiadateľa a jeho rodičov.

Podpora nezávislá od príjmu rodičov vyžaduje, aby žiadateľ pracoval buď päť rokov po dosiahnutí veku 18 rokov, alebo tri roky po trojročnej odbornej príprave.

Prehľad o rôznych typoch štipendií pre študentov a absolventov, ktoré ponúkajú vybrané organizácie

– www.mystipendium.de
 e-fellows.net
– stipendienlotse.de

Minimálne životné náklady odhadujeme na 500 – 750 EUR (náklady na ubytovanie, transport, stravu a voľný čas). Samozrejme, suma sa líši v závislosti od miesta štúdia a náročnosti každého z vás. Priemerná študentská mzda sa pohybuje okolo 14 – 18 € na hodinu.

V ponuke máme všetkých +400 nemeckých univerzít a ak si nechceš iba podať prihlášku, ale byť aj prijatý/a, daj nám o sebe vedieť