Štúdijné odbory v Nemecku
Studium v Dansku

Odbory

Systém vzdelávania je rovnako ako u nás a v celej EÚ trojstupňový – Undergraduate (Bakalárske štúdium), Postgraduate (Magisterské štúdium) a Doctorate (Doktorandské štúdium). Všetky školy v ponuke sú akreditované aj našim ministerstvom školstva, čo znamená, že tvoj získaný titul je uznávaný aj inštitúciami a zamestnávateľmi u nás na Slovensku.

Klikni na ikonku Bachelor alebo Master.