studium-v-nemecku-so-scandinavian-study

Ponuka škôl

MACROMEDIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Stránka školy: http://www.mhmk-international.org

Macromedia University of Applied Sciences, vyučuje viac ako 2000 študentov vo všetkých piatich Top mediálnych centrách: Mníchov, Stuttgart, Kolín, Hamburg a Berlín. a zamestnáva približne 70 rôznych profesií!

Univerzita vychováva novú generáciu talenov pre medzinárodné mediálne spoločnosti budúcnosti. Štúdijné kurzy pokrývajú široké spektrum moderných médií a kariéry, od managementu, žurnalistiky cez tvorivé oblasti dizajnu, programovanie hier, filmu a televízie. Základnou myšlienkou je individuálna podpora vzdelávania študentov na profesionálnej úrovni, s povestným nemeckým citom pre detail, a takisto sa kladie dôraz na osobnostný rozvoj.

V piatich bakalárskych oblastiach/programoch: filmu a televízie, žurnalistiky, správy médií, médií a komunikačného dizajnu a manažmentu, univerzita ponúka odbornú kvalifikáciu v celkovo viac ako dvadsiatich štúdijných odboroch.Tie pokrývajú celé spektrum médií. Univerzita takisto ponúka študijné kurzy vyučované výhradne v cudzom jazyku.

Prečo študovať na Macromedia University?

  • Univerzita má Top pozíciu v CHE ranking 2014/2015
  • Univerzita kladie dôraz na malé triedy s intenzívnym a individuálnym prístupom
  • Systém univerzity je celosvetovo uznávaný, štátom schválený, akreditovaný systém FIBA
  • Školské areály v Berlíne a v Mníchove: radia sa medzi Top 5 „Student Friendly“ roku 2015 na svete
  • Autentické, na prax orientované projekty s viac než 500 celosvetovo firmami s odvetvia
  • Vysoko kvalifikovaní profesori z praxe
  • Na univerzite sú zahraniční študenti zo všetkých kontinentov sveta, škola má „Buddy Neatwork“ pre zahraničných študentov
  • Lokality campusov sa nachádzajú v samom centre priemyselných lokalít v Nemecku

 

COLOGNE BUSINESS SCHOOL (CBS)

Stránka školy: http://www.cbs.de/en/

CBS Cologne Business School je medzinárodne orientovaná,  štátom uznávaná Univerzita Aplikovaných Vied a je považovaná za jednu z najlepších nemeckých obchodných škôl. Okrem toho, že je oficiálne uznaná kompetentným štátnym ministerstvom a akreditovaná „Wissenschaftsrat“, študijné programy CBS sú pravidelne kontrolované národnou akreditačnou agentúrou FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) čo sa týka jej obsahu, aktuálnosti a akademických možností.

Niekoľko hodnotení zdôrazňuje vysokú kvalitu, ktorú CBS predstavuje. CHE univerzitnéhodnotenie, jedno z najrozsiahlejších hodnotení v Nemecku, ohodnotilo CBS ako najlepšiu univerzitu aplikovaných vied v Nemecku. Renomovaný obchodný časopis „Wirtschaftswoche“ zverejňuje rebríčky najlepších nemeckých vysokých škôl, na základe hodnotenia kvality absolventov vysokých škôl, pokiaľ ide o zamestnateľnosť. CBS získala v tomto prieskume štvrté miesto za business studies.

PRACOVNÁ PERSPEKTÍVA

Mnoho firiem oceňuje kvalitu našich absolventov, ich medzinárodnú orientáciu, ako aj ich technické a sociálne zručnosti. Toto je výber z našej celosvetovej siete spoločností, kde sa naši študenti buď zúčastnili stáže, podnikateľských projektov alebo kde začali pracovať po ukončení štúdia známkou fx: Ford, Trivago, Amazon, RedBull, Google, Ergo, RWE, Vodafone, Toyota, SAP.

Celková stratégia vzdelávania na CBS je navrhnutá tak, že celá organizácia a obsah študijných odborov sú plánované v súlade s zamestnateľnosťou študentov po absolvovani štúdia.

Samotné štúdium je organizované v malých študijných skupínách, kde je hlavným znakom najmä intenzívna podpora študentov zo strany profesorov.  Takisto sieť partnerských univerzít v zahraničí poskytuje možnosť získať medzinárodnú prax už počas štúdia. Práve prax pri nástupe na pracovnom trhu pomôže položiť pevné základy pre úspešnú kariéru, a poskytuje ideálne predpoklady pre rýchly štart napr. V nadnárodných spoločnostiach.

Na škole CBS sa počas štúdia podporuje profesijné a takisto aj sociálne zručnosti a kompetencie. Naučíte spracovať všetky osobné, obchodné a spoločenské úlohy tvorivo, samostatne a úspešne, s použitím analytickej kompetencie.