studium-v-nemecku-so-scandinavian-study

Ponuka škôl

MACROMEDIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Stránka školy: http://www.mhmk-international.org

Macromedia University of Applied Sciences, vyučuje viac ako 2000 študentov vo všetkých piatich Top mediálnych centrách: Mníchov, Stuttgart, Kolín, Hamburg a Berlín. a zamestnáva približne 70 rôznych profesií!

Univerzita vychováva novú generáciu talenov pre medzinárodné mediálne spoločnosti budúcnosti. Štúdijné kurzy pokrývajú široké spektrum moderných médií a kariéry, od managementu, žurnalistiky cez tvorivé oblasti dizajnu, programovanie hier, filmu a televízie. Základnou myšlienkou je individuálna podpora vzdelávania študentov na profesionálnej úrovni, s povestným nemeckým citom pre detail, a takisto sa kladie dôraz na osobnostný rozvoj.

V piatich bakalárskych oblastiach/programoch: filmu a televízie, žurnalistiky, správy médií, médií a komunikačného dizajnu a manažmentu, univerzita ponúka odbornú kvalifikáciu v celkovo viac ako dvadsiatich štúdijných odboroch.Tie pokrývajú celé spektrum médií. Univerzita takisto ponúka študijné kurzy vyučované výhradne v cudzom jazyku.

Prečo študovať na Macromedia University?

  • Univerzita má Top pozíciu v CHE ranking 2014/2015
  • Univerzita kladie dôraz na malé triedy s intenzívnym a individuálnym prístupom
  • Systém univerzity je celosvetovo uznávaný, štátom schválený, akreditovaný systém FIBA
  • Školské areály v Berlíne a v Mníchove: radia sa medzi Top 5 „Student Friendly“ roku 2015 na svete
  • Autentické, na prax orientované projekty s viac než 500 celosvetovo firmami s odvetvia
  • Vysoko kvalifikovaní profesori z praxe
  • Na univerzite sú zahraniční študenti zo všetkých kontinentov sveta, škola má „Buddy Neatwork“ pre zahraničných študentov
  • Lokality campusov sa nachádzajú v samom centre priemyselných lokalít v Nemecku

 

COLOGNE BUSINESS SCHOOL (CBS)

Stránka školy: http://www.cbs.de/en/

Cologne Business School (CBS) je medzinárodne orientovaná, štátom uznaná Univerzita aplikovaných vied a je to jedena z najlepších nemeckých obchodných škôl celkovo.

Celková stratégia vzdelávania na CBS je navrhnutá tak, že celá organizácia a obsah študijných odborov sú plánované v súlade s zamestnateľnosťou študentov po absolvovani štúdia.

Samotné štúdium je organiyované v malých študijných skupínách, kde je hlavným znakom najmä intenzívna podpora študentov zo strany profesorov.  Takisto sieť partnerských univerzít v zahraničí poskytuje možnosť získať medzinárodnú prax už počas štúdia. Práve prax pri nástupe na pracovnom trhu pomôže položiť pevné základy pre úspešnú kariéru, a poskytuje ideálne predpoklady pre rýchly štart napr. V nadnárodných spoločnostiach.

Na škole CBS sa počas štúdia podporuje profesijné a takisto aj sociálne zručnosti a kompetencie. Naučíte spracovať všetky osobné, obchodné a spoločenské úlohy tvorivo, samostatne a úspešne, s použitím analytickej kompetencie.

Študenti môžu dosiahnuť medzinárodne uznávaný titul Bachelor of Arts, alebo Master of Arts.