Financovanie - scandinavianstudy.sk

Financovanie

One World Institute je nezisková mimovládna organizácia, z toho dôvodu si štúdium plne hradia študenti. Škola je si však vedomá rozdielnej ekonomickej situácie študentov (rovnako aj rozdielnych platových situácií v Europskych krajinách), preto ponúka študentom tzv.

Pre-course v dobe od 6 do 9 mesiacov, počas ktorého si môžu zarobiť peniaze na pokrytie štúdia a cestovania (Pre-course je možné vykonávať predovšetkým v Nórsku, Dánku, Švédsku alebo v iných európskej krajine).

Typy práce:

Typy práce počas Pre-course:

  • Práca v reštaurácii alebo v hoteli
  • Zber použitého oblečenia so zberných kontajnerov
  • Práca v školách s deťmi so špeciálnymi potrebami
  • Predavač v secondhande

V priebehu celého programu je ubytovanie a strava hradená z financií z Pre-course.

Pozn.: Musíš si byť vedomý, že týmto spôsobom si nemôžeš zarobiť peniaze pre svoje súkromné účely, ale len pre účely zaplatenia školského poplatku. Ak ukončíš prácu alebo školu skôr, nebudú ti vyplatené žiadne súkromné peniaze.

Ostatné náklady

  • Cca 550 EUR /5000 NOK nevratný zápisný poplatok
  • Doprava na školu do Nórska
  • Vreckové peniaze na 6-9 mesiacov (na súkromných výdavkov, napr. hygienické potreby, cogarety,…)
  • Zdravotné poistenie, ktoré pokryje celé 12-mesačné obdobie štúdia a prezentácií

Povolenie k pobytu a pracovné podmienky

Každý občan má po predložení platného cestovného pasu alebo občianskeho preukazu právo na vstup do Dánskeho kráľovstva. Najneskôr do troch mesiacov po vstupe do krajiny musí každý občan podať žiadosť o povolenie k pobytu. S povolením na pobyt vzniká nárok aj na pracovné povolenie.