Ponuka škôl - scandinavianstudy.sk

Ponuka škôl

One World Institute Norway

OWI je nezisková organizácia založená v roku 1970. Odvtedy ponúka neuniverzitné vzdelávacie programy zamerané na sociálne otázky a problémy súčasného sveta.

Hlavným predmetom štúdia sú sociálne, ekonomické a životné podmienky v krajinách tretieho sveta a v Európe. Ponúka 2 programy (Fighting with the Poor a Learn to Travel, Travel to Learn), ktoré zahrnujú štúdium v Nórsku a Afrike, cestovanie po Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. Program Fighting with the Poor taktiež zahrňuje 6 mesiacov dobrovoľníctva v Afrike alebo Indii.

Od svojho vzniku na škole študovalo viac ako 5000 študentov, pôsobí v 23 krajinách na viac ako 168 humanitárnych projektoch v Afrike alebo v Indii.