Odbory - scandinavianstudy.sk

Odbory

Máš na výber z 2 programov a to Fighting with the Poor alebo Learn to Traver, Travel to Learn.

Fighting with the Poor 

Boj s chudobou 24 mesiacov + 9 prípravný kurz

Tento program obsahuje dva roky plné štúdia, práce, cestovania, dobrovoľníctva a nového pohľadu na život. Začneš štúdiom v Nórsku, potom budeš cestovať po Ázii, alebo Afrike a skončíš s 6 mesiacmi dobrovoľníctva v Indii, alebo v Afrike.

Svet potrebuje ľudí, ktorí budú konať, ukážu príklady a uvoľnia cestu pre medzikultúrnu spoluprácu a hodnoty, ktoré môžu nasledovať aj ostatní a ktoré majú rozhodujúci vplyv v prospech všetkých. Prostredníctvom praktických akcií získaš pochopenie a hlboký rešpekt voči ostatným ľuďom a postavíš sa  proti úzkemu zmýšľaniu, nerovnosti a chudobe. Základ tvorí práca v kolektíve na skupinových zadaniach. Aby si z toho mohol profitovať, musíš sa angažovať a konať so zodpovednosťou.

Vďaka tomu budeš nielen rozvíjať silnú spoluprácu so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, ale získaš aj praktické skúsenosti v práci s ostatnými, ktoré ti budú užitočné po zvyšok tvojho života.V tomto programe sa stretneš s mnohými výzvami, štúdiami, praktickou prácou, cestami, diskusiami a kolektívnym životom 24/7. Budeš zápasiť s problémami našej doby. Počas celého programu budeš na cestách, meniť svoju polohu a to, čo robíš, podľa potrieb v rámci jednotlivých častí programu.

Súkromné ​​výdavky:

 • Cca 550 EUR /5000 NOK nevratný zápisný poplatok
 • Doprava na školu do Nórska
 • Vreckové peniaze na 6-9 mesiacov (na súkromných výdavkov, napr. hygienické potreby, cogarety,…)
 • Zdravotné poistenie, ktoré pokryje celé 12-mesačné obdobie štúdia a prezentácií

Program začína dvakrát do roka a to vždy v 1. marca a 1. septembra.

 1. Prípravný kurz (Pre-course)

Miesto: Rôzne miesta v Európe, t. j. najlepšie miesta na získanie finančných prostriedkov (Dánsko či Nórsko) Dĺžka: 9 mesiacov

Toto je obdobie venované získavaniu finančných prostriedkov na náklady programu. Získavaš peniaze na pokrytie nákladov štúdia a cesty do budúcnosti. Vyberieš si najlepšiu prácu v Dánsku alebo Nórsku z našej ponuky, aby si zarobil a ušetril peniaze. Behom tohto obdobia budeš zdravotne poistený v zemi, v ktorej pracuješ.

 1. Štúdium (Study Period)

Miesto: Nachádza sa v škole v Nórsku a zahŕňa spoznávanie problémov v Európe. Dĺžka štúdia 6 mesiacov

Program pozostáva z množstva intenzívnych aktivít, teoretických štúdií a praktických skúseností, ktoré vykonáva tím ľudí. Štúdium vyžaduje nepretržitú spoluprácu a spoločné úsilie na riešení zadaných úloh.
V priebehu štúdia potrebuješ vlastné zdravotné poistenie. Pozri sa na obsah štúdia na https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/oneworldinstitute.eu/fwtp.pdf

 1. Cestovanie (Traveling Period)

Miesto: Afrika alebo Ázia Dĺžka: 3 mesiace

Byť neustále na ceste a v pohybe, prepravovať sa a spať, rozprávať s ľuďmi, byť zvedavý, pochopiť iné krajiny a vedieť o nich čo najviac. Budeš bádať, stretávať sa s ľuďmi, navštevovať ich pracoviská a domovy, snažiť sa porozumieť ich motiváciám, budeš s nimi zdielať svoje myšlienky o dnešnom svete a jeho budúcnosti. Zároveň sa pokúsiš pochopiť ich kultúru, aby si v projektovom období bol čo najviac adaptovaný a pripravený pomôcť. V priebehu tohto obdobia máš cestovné poistenie zabezpečené školou.

 1. Projekt (Project Period)

Miesto: Afrika alebo India Dĺžka:  6 mesiacov

Projekt prebieha v spolupráci s organizáciou Humama People to People (www.humana.org)

V tomto období budeš ako dobrovoľník pracovať v:

 • Pedagogických školách pre budúcich učiteľov
 • Odborných školách pre mladých ľudí
 • Školách pre deti z ulice
 • Škôlkach
 • V zdravotníckych zariadeniach vo dedinských oblastiach
 • Kampaniach na vysádzanie stromov
 • Získavaní prostriedkov na sociálne projekty prostredníctvom networkingu a predaja odevov a obuvi v second hande
 • Prevencii šírenia HIV / AIDS (podľa programu TCE / Total Control of the Epidemic).

V priebehu tohto obdobia máš nórske cestovné poistenie zaistené školou.

 1. Prezentácie pre verejnosť (Bring it to the Public)

Miesto: môže to byť na škole alebo taktiež prezentovanie po miestach v Európe Dĺžka: 6 mesiacov

Ide o podelenie sa so svojimi skúsenosťami s verejnosťou. Stretnutie je v tíme, výmena skúseností a poznatkov, rozprávanie, podelenie sa s fotografiami. Písanie článkov, vytváranie a zdieľanie videí, rozhovory v rádiách, výstavy, prednášky. Skrátka aktívne šírenie toho, čo si sa dozvedel a zároveň hľadanie spôsobu, ako týmto krajinám pomôcť na diaľku.

Na konci programu ťa čaká záverečná skúška, po ktorej zhodnotíš program, stráviš posledný čas so svojím teamom a prispeješ týmto k riešenie najväčších problémov dnešnej doby.

 

Learn to Traver, Travel to Learn

Nauč sa cestovať  – 6 mesiacov + 6 mesiacov prípravný kurz

Počas šiestich mesiacov pôjdeš s tvojím teamom do  Strednej a Latinskej Ameriky, aby si sa dozvedel o environmentálnych problémoch dnešnej doby, ochranných postupoch a negatívnych dopadoch globálneho otepľovania.

Myšlienkou tohto programu je umožniť študentom získať skúsenosti a poznatky o témach súvisiacich so životným prostredím, zmenou klímy a globálnym otepľovaním. Program je výzvou pre študentov, zhromažďuje a spája všetky dostupné informácie. Hlavným cieľom programu je vytvoriť medzi účastníkmi povedomie o globálnych environmentálnych otázkach, aby neskôr mohli šíriť povedomie o týchto veľkých problémoch súčasnej doby.

Súkromné ​​výdavky:

 • Cca 550 EUR /5000 NOK nevratný zápisný poplatok
 • Doprava na školu do Nórska
 • Vreckové peniaze na 6-9 mesiacov (na súkromných výdavkov, napr. hygienické potreby, cagarety,…)
 • Zdravotné poistenie, ktoré pokryje 3-mesačné obdobie štúdia a prezentácií
 • Potrebuješ zdravotné poistenie, ktoré pokryje 2-mesačné obdobie štúdia a mesiac hodnotenia programu po návrate z Južnej Ameriky

Program začína dvakrát do roka a to vždy v 1 marca a 1 septembra.

 1. Prípravný kurz (Pre-course)

Miesto: Rôzne miesta v Európe, t. j. najlepšie miesta na získanie finančných prostriedkov (Dánsko či Nórsko) Dĺžka: 6 mesiacov

Toto je obdobie venované získavaniu finančných prostriedkov na náklady programu. Získavaš peniaze na pokrytie nákladov štúdia a cesty do budúcnosti. Vyberieš si najlepšiu prácu v Dánsku alebo Nórsku z našej ponuky, aby si zarobil a ušetril peniaze. Behom tohto obdobia budeš zdravotne poistený v zemi, v ktorej pracuješ.

 1. Štúdium (Study Period)

Miesto: Nachádza sa v škole v Nórsku a zahŕňa spoznávanie problémov v Škandinávia Dĺžka štúdia: 2 mesiace.

Hlavný cieľom štúdia sú otázky životného prostredia ako napríklad znečistenie oceánov, zmeny klímy a ako na ne doplácajú najchudobnejší obyvatelia planéty, definícia globalizácie a jej dimenzie, neo-liberalizmus v USA a ľudské práca. Behom štúdia v Nórsku sa celý tím pripraví na cestovanie, zažiada o víza, nakúpi letenky a naplánuje si cestu na miesta, ktoré spoločne navštívia. Pozrite si obsah štúdia na:  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/oneworldinstitute.eu/ltt.pdf

 1. Cestovanie (On the Road)

Miesto: Latinská Amerika, Centrálna Amerika, Severná Amerika Dĺžka: 3 mesiace

Akonáhle je teamová trasa pripravená, kúpené lístky a cieľ cesty schválený radou učiteľov, cestuješ po rôznych krajinách, pripravený dozvedieť sa o environmentálnych problémoch a reakciách ľudí na ne. Opätovné zalesňovanie, ochrana voľne žijúcich živočíchov, ekologické poľnohospodárstvo, znečistenie a sociálne problémy okolo životného prostredia budú predmetom skúmania počas tvojho cestovania. Dokumentácia tvojich skúseností s fotkami, rozhovormi a videami je nevyhnutné. V priebehu tohto obdobia máš nórske cestovné poistenie zaistené od školy.

 1. Vyhodnotenie (Conclusion)

Miesto: Nórsko Dĺžka: 1 mesiac

V poslednom mesiaci v Nórsku sa budeš sústreďovať na zdieľanie teamových skúseností s ostatnými teamami v škole. Uskutočníte prezentácie z rôznych krajín, v ktorých ste cestovali. Závery a záverečné diskusie uzatvoria tvoj program Learn to Travel, Travel to Learn.