Financovanie - scandinavianstudy.sk
Prednáska na strednej skole

Financovanie

Školné poplatky

Ročný poplatok za štúdium pre zahraničných študentov bakalárskych programov je cca. 6,000 až 7,950 € za akademický rok v závyslosti od programu. Poplatok za magisterské programy je 16,500€  za celé štúdium, ktoré trvá 16 mesiacov (cca. 1,5 roka).

Prijatí študenti musia uhradiť prvú platbu vo výške 40% zo sumy, aby si rezervovali miesto v ročníku pred začatím roka.

Zvyšná suma: môže byť splatená v dvoch splátkach, v októbri a v decembri.