Top up - možnosti pokračovania štúdia FIN, HOL
Top up odbory v Británii

Top Up štúdium

Top Up vo Fínsku, v Holandsku, či dištančne v Británii a Švajčiarsku.

Po rozhodnutí dánskej vlády zrušiť časť obľúbených AP a Top Up programov sa skoplikovalo štúdium vysokej školy mnohým zahraničným študentom, pre ktorých v Dánsku už nie je vhodný nadväzujúci bakalársky odbor v angličtine. Od leta 2021 sme pracovali na riešení a teraz máme pre vás dobrú správu!

Vysoké školy vo Fínsku, HAMK a HAMK, a školy XCL v UK a SAC vo Švajčiarsku, umožnia prestup absolventom konkrétnych dánskych AP programov do príslušných bakalárskych odborov v špeciálnej spolupráci so Scandi.

Kto kam? Nižšie nájdeš vhodný prestup z odboru v Dánsku  na odbor do FIN, resp. UK a Švajčiarska.

Fínsko:

Vo Fínsku nemajú špecifiky program TOP UP, jedná sa o prestup do bakalárskeho ročníka.  So všetkými študentmi, ktorí sa prihlásia s titulom AP, budú školy zaobchádzať rovnako ako s ostatnými uchádzačmi (okrem jednoduchšieho prijatia v priamej aplikácii).

1.)  Študenti nastúpia do Fínska do “bežného programu Beachelor”. tak ako všetci ostatní študenti.

2.)  Na začiatku štúdia by však mal študent zaslať výpis už dosiahnutých kreditov študijnému poradcovi, ktorý kontroluje obsah predmetov a koľko študijných kreditov si môže tento študent preniesť do bakalárskeho stupňa.

3.)  Na dokončenie napr. International Business programu HAMK by mal študent získať spolu 210 kreditov. To znamená, že ak študent si prinesie z AP 60 uznaných kreditov, musí ešte absolvovať štúdium v hodnote 150 ECTS. Zvyčajne sa 60 ECTS rovná hodnote jedného roka štúdia.

4.)  Študent by mal následne prediskutovať so študijným poradcom, že chce štúdium ukončiť rýchlejšie a môžu mu pomôcť naplánovať si program tak, aby ho mohol absolvovať skôr.

5.)  Každý zo študentov má svoju vlastnú študijnú cestu, ktorá môže byť rýchlejšia alebo pomalšia v závislosti od tempa štúdia a predchádzajúceho štúdia. To je dôvod, prečo všetci študenti dostanú prijatie na bakalársky program a neabsolvujú TOP UP program.

Napr. HAMK neponúka typický Top up, je to prestup na túto školu, s tým, že bakalárske štúdium trvá vo Fínsku 4 roky oproti Dánsku, kde sú to 3 resp 3,5 roka (śtudent z Dánska je prijatý do ročníka s uznaním špecifických kreditov z Dánska).To znamená, že študent niektoré predmety už neabsolvuje a bude navštevovať len zvyšné predmety a získa nasledujúce kredity, ktoré mu chýbajú do ukončenia štúdia – spolu 240 ECTS.

Konkrétna škola a administrácia konkrétneho programu, do ktorého bol prijatý, s ním zostavia študijný plán na dosiahnutie úplného vzdelania a rýchlosť absolvovania závisí od flexibility študenta.

Poznámka: Študijný poradca pomôže študentovi (na škole vo Fínsku) naplánovať štúdium tak, aby mohol rýchlejšie dokončiť bakalára. Je dôležité, aby sa študent sám zapojil do procesu, pretože nevyrábame masovo študentov s rovnakými schopnosťami, ale študent by si mal sám vybrať, čo sa chce naučiť.

Veľká Británia – dištančne:

Švajčiarsko – (campus Atény, Grécko) + platená stáž v top hoteloch ako Radisson, či Hilton.

 AP Service and Hospitality Management->BA(Hons) International Hospitality & Tourism Management (SAC, Swiss)

HAMK Häme University of Applied Sciences – Fínsko

Stránky školy – http://www.hamk.fi/english/Sivut/default.aspx

Häme University of Applied Sciences (HAMK) sa nachádza sa centrálne v najľudnatejšej oblasti Južného Fínska.

HAMK má 7 campusov a spolu cca. 7200 študentov, zahraniční študenti pochádzajú z približne 70 rôznych krajín. HAMK bola prvá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vôbec, ktorá vo Fínsku získala najvyšší štatút „ADVANCED“ za kvalitu svojho vzdelávacieho systému a vzdelávacích procesov. 

Rozsah štúdia je 210-240 kreditov a doba je 3,5 až 4 roky. HAMK má silné väzby na obchod a priemysel, ponúka autentické učebné prostredie porovnateľné s praxou vo firmách. HAMK ponúka možnosť pracovať počas štúdia na projektoch pre miestne firmy, ponúka pracovné miesta, projekty, stáže týkajúce sa oblasti vašeho štúdia. 

Kajaani University of Applied Sciences

Stránky školy – https://www.kamk.fi/en

Kajaani University of Applied Sciences (KAMK) je praktickou alternatívou k tradičnému vysokoškolskému vzdelaniu a poskytuje študentom vynikajúcu kombináciu praktických zručností spolu s teoretickou výučbou.

Niekoľko rokov za sebou je KAMK jednou z najlepších univerzít aplikovaných vied vo Fínsku. Súčasťou kampusu sú tzv. Smart facilities, ako sú laboratóriá, dátové centrá a priestory určené na herný dizajn, robotiku a napr. aj smart gym atp.

Študentské ubytovanie je k dispozícii v moderných a elegantných apartmánoch v areáli školy. Každý študent má súkromnú zariadenú izbu v spoločnom byte. Podľa študentských preferencií sú k dispozícii aj nezariadené študentské izby v pešej vzdialenosti od areálu.

Kajaani je malé živé mesto. Študentský život v Kajaani rovná sa „simple life“  – vzdialenosti sú krátke a služby sú na vysokej úrovni. Mesto má všetky potrebné služby, ale je stále dostatočne malé, aby sa študenti cítili v bezpečí. Jedno z najväčších rekreačných a športových stredísk vo Fínsku, Vuokatti a je vzdialené len 35 km od mesta Kajaani. Ponúka príležitosti napr. bežecké lyžovanie a zjazdové lyžovanie, husky safari, wakeboarding, turistiku či kúpanie v kúpeľoch.

Prečítaj si rozhovor s Barčou, ktorá už má štúdium na KAMK úspešne za sebou.

Xenophone College London

Stránka školy – XCL: https://xcl.ac.uk/

Xenophone College London (akreditovaná Chichester University – Top 20 v UK).

XCL ponúka britské, flexibilné a cenovo dostupné vzdelanie pre študentov, ktorých zaujíma nadobudnutie zručností a vedomostí využiteľných v modernom svete a ktorý zároveň chápu možnosti, ktoré so sebou prináša svet technológií.

V rámci dištančného štúdia na Swiss Business School, alebo XCL minimalizovali tzv. asynchrónne učenie. Zabudni na vopred nahrané nudné video lekcie , kde majú študenti iba malú šancu na zapojenie do priebehu. Absolvuj živé hodiny, živé semináre a skutočnú skupinovú prácu na projektoch so študentami – všetko v reálnom čase so spolužiakmi z celého sveta. Každá vyučovacia hodina je nahrávaná a na druhý deň si ju vieš spätne prehrať (s titulkami) v rozhraní ultra-moderného študentského portálu (platforma Kaltura – používaná Harvard University). V priebehu roka na teba čakajú zadania a projekty, hodnotenie je priebežné a v rámci celého roka (bez koncoročných skúšok a teda zbytočného stresu).

The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management Education (ALPINE CENTER SWITZERLAND)

Stránka školy: https://www.swissalpinecenter.com/


Už od roku 1987 Swiss Alpine Center poskytuje špičkové, vysokokvalitné vzdelávanie v oblasti Hospitality (Manažmentu cestovného ruchu).

Alpine sa etablovala ako vedúca vzdelávacia inštitúcia v segmente s obdivuhodnou mierou zamestnateľnosti – takmer 99 % študnetov si nájde po absolvovaní štúdia prácu priamo v odvetví. V Alpine Center sú programy navrhnuté tak, aby spĺňali profesionálne ciele študentov (výuka, stáže) a zároveň vyhovovali meniacim sa potrebám globálneho priemyslu v rámci odvetvia.

Portfólio odborov v ponuke zahŕňa: Hotel Management, Travel & Tourism Management, Culinary Arts Management, Events & Conventions Management, Food & Beverage Management, Spa Management, Hospitality & Cruise Management na či už diplomovej, bakalárskej a postgraduálnej úrovni.

V prípade záujmu, kontaktuj: roman@scandinavianstudy.com