Späť domov - scandinavianstudy.sk

Späť domov

Odliv mozgov na Slovensku je fakt, no s argumentom, že „nie sú kvalitní ľudia“ nesúhlasíme, a verím, že máme know-how kde a ako ich nájsť.

Konkrétnym zámerom našej iniciatívy #späťdomov, je vybudovanie infraštruktúry pre jednoduchý návrat absolventov späť na Slovensko a uplatnenie získaných akademických, jazykových a personálnych zručností na slovenskom pracovnom trhu a nie v zahraničí. Slovákov žije v zahraničí zhruba 300 tisíc, čo tvorí až cca. 10 percent populácie v produktívnom veku u nás.

Nie je nám to jedno a ak sa tento trend podarí zvrátiť, bude to znamenať, že sa u nás začne žiť lepšie.

 

 

 

Kľúčové vlastnosti:

Medzi najsilnejšie štúdijné odbory v zahraničí patria odbory s uplatnením v oblastiach ako sú: Administratíva, Bankovníctvo, Cestovný ruch, Doprava, Gastro, Manažment, Marketing a Sales,  Obchod a služby, Logistika, Výroba či Priemysel. Naši zahraniční absolventi majú vlastnosti, ktoré ich zvýhodňujú na našom pracovnom trhu.

  1. Jazyková vybavenosť – znalosť a aktívne používanie cudzieho jazyka v reálnych situáciách, či už počas štúdia na škole, resp. v bežnom živote.
  2. Absolventi tzv. Problem Based Learnig štúdia – Proces PBL sa nezameriava na riešenie problémov s definovaným riešením, ale umožňuje vývoj požadovaných zručností v závislosti od študijného odboru. Zahŕňa individuálne získavanie poznatkov, zdokonalenú skupinovú spoluprácu a skupinovú komunikáciu. Tento proces umožňuje študentom rozvíjať zručnosti používané pre ich budúcu prax. Posilňuje kritické myslenie študenta, samostatné overovanie zdrojov a štúdijných materiálov a podporuje kontinuálne vzdelávanie v tímovom prostredí.
  3. Silné non-cognitívne vlastnosti – osvojené si počas pobytu v zahraničí (pracovné návyky, samostatnosť, adaptácia, globálne myslenie, zahraničná skúsenosť)

Základne body spolúpráce:

  1. Internship – pracovná stáž – Drvivá väčšina študijných programov v zahraničí zahŕňa zvyčajne buď 3 či 6 mesačnú povinnú pracovnú stáž v spoločnostiach na pracovnej pozícii podľa študijného odboru. Pracovná stáž je súčasťou výuky a počas pôsobenia vo firme by si mal študent osvojiť špecifikácie pracovnej pozície a získať kompetencie a zručnosti už počas univerzitného štúdia.
  2. TPP – trvalý pracovný pomer – Za ostatné roky máme overené, že ak študenti absolvujú počas štúdia kvalitnú prípravu, zapracujú sa na pridelenej pozícii, sú celkovo s pracovným miestom spokojní a vidia možnosť kariérneho rastu, po absolvovaní praxe sa veľmi jednoducho rozhodujú aj pre TPP.
  3. Účasť na veľtrhu Veľtrhu práce 2018 – Podujatie sa uskutoční v Bratislave a v Košiciach (1.11 – 2.11.2018), ktorý je súčasťou našej 9. edície Veľtrhu zahraničných univerzít. Veľtrhu sa zúčastnia študenti 4. a 5. ročníkov stredných škôl, študenti univerzít, absolventi a širšia verejnosť, všetci hľadajúci si budúce pôsobenie či na pracovnom trhu.

V súčastnosti budujeme sieť strategických partnerov, zamestnávateľov pôsobiacich na slovenskom pracovnom trhu, ktorí majú záujem o kvalitných ľudí vracajúcich sa domov na Slovensko.